Dla kogo powstało Legalden

Organizacje pozarządowe, organizacje nonprofit, not for profit, grupy nieformalne

Startupy, małe przedsiębiorstwa

Twórcy, przedstawiciele branży kreatywnej, firmy związane z nowymi technologiami