Poznajmy się

Tym, co daje mi siłę do działania i sprawia, że mogę całkowicie poświęcać się swojej pracy, jest chęć uczestniczenia w rozwiązywaniu kwestii społecznie istotnych.

Legalden zajmuje się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, startupów, NGOsów. Czyli wszystkich tych, którzy swoim działaniem chcą działać na rzecz swoich społeczności. Niekiedy może chodzić o jakościowe usługi małych przedsiębiorstw dostosowane do potrzeb ludności, a niekiedy o duże projekty organizacji pozarządowej mające na celu kompleksowe rozwiązania problemów społecznych.

Według mnie zadaniem prawnika jest nie tylko ubieranie przedstawianych przez klienta rozwiązań w ramy prawne, ale także aktywny udział w ich projektowaniu.

Masz problem związany z prawem? Skontaktuj się ze mną