Rekompensata zakupu ogrzewania przez organizacje pozarządowe

Weszła w życie ustawa, dzięki której organizacje pozarządowe uzyskały możliwość do otrzymania rekompensaty za zakup ogrzewania w zakresie, w jakim zużywają je na potrzeby prowadzenia działalności pożytku publicznego. Rekompensata ma na celu częściowe pokrycie kosztów odbiorców ciepła w związku z pogarszającą się sytuacją na rynku paliwowym. Rekompensata zakupu ogrzewania -potrzebne dokumenty Warunkiem otrzymania rekompensaty jest […]