Fundacja korporacyjna – czy warto ją prowadzić?

Fundacja korporacyjna – definicja i regulacje prawne Fundacja korporacyjna jest to fundacja zakładana przez firmę lub kilka firm, w celu realizacji określonych celów społecznych lub charytatywnych. W takim przypadku to firma jest fundatorem. Fundacja korporacyjna powinna mieć określoną misję i cele, które mogą być zbieżne z celami firmy, ale nie muszą. Fundacja nie może stanowić […]