Statut fundacji – co powinien zawierać?

Co to jest statut fundacji i jaką rolę w niej pełni? Statut fundacji to najważniejszy wewnętrzny dokument fundacji. Są w nim zamieszczone główne zasady, na podstawie których działa dana organizacja. Statut musi być zgodny z obowiązującym prawem oraz aktem fundacyjnym (założycielskim). Zawsze musi mieć formę aktu notarialnego. Należy mieć również świadomość, że statut nie jest […]