Korzyści prowadzenia fundacji

Źródło Unsplash, fot. Hannah Busing

Z czym wiąże się prowadzenie organizacji pozarządowej? Jakie są korzyści prowadzenia fundacji? Czy warto podjąć się pracy w ramach NGO? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule. Pojęcie NGO Rozwinięcie skrótu „NGO” (non governmental organisation) w języku polskim oznacza organizacje pozarządowe. Termin ten najczęściej odnosi się do stowarzyszeń i fundacji, ale obejmuje również organizacje […]