WIEDZA

Co to znaczy? Słowniczek prawniczych zwrotów

BLOG

Zrozumiała komunikacja to efektywne przeprowadzenie Was – naszych klientów i klientki przez dane zagadnienia prawne. Chcemy zadbać, żebyście z łatwością rozumieli jakie rozwiązania Wam proponujemy i dlaczego będą najlepsze w danej sytuacji.

10 prawniczych zagadnień dla organizacji na start, które powinieneś/ powinnaś znać

Dlatego przygotowaliśmy/przygotowałyśmy zbiór kilku najczęściej wykorzystywanych przez nas zwrotów branżowych. Ta lista pozwoli osobom, które właśnie założyły fundację, lepiej zrozumieć prawo.

1. Brak formalny – to niespełnienie wymaganych elementów przy składaniu wniosku. Mogą nim być np. dokumenty bez których wniosek nie może być rozpatrywany. Braki należy uzupełnić w przewidzianym terminie.

2. Umowa wolontariacka – jeśli wolontariat trwa krócej niż 30 dni musisz zapewnić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

3. Fundusz założycielski – Funduszem założycielskim mogą być pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchome oddane na własność fundacji.

4. Granty – wsparcie finansowe lub niefinansowe dla osoby fizycznej lub organizacji w celu osiągnięcia określonego celu (zazwyczaj naukowego, artystycznego lub społecznego)

5. Kapitał żelazny – środki finansowe, które organizacja zdobywa i gromadzi, by czerpać z nich zyski przeznaczane na realizację celów statutowych organizacji.

6. Darowizna – kto może otrzymać? Darowiznę może otrzymać każda organizacja pozarządowa: fundacja, stowarzyszenie, stowarzyszenie zwykłe. Pamiętaj – aby przyjąć darowiznę nie muszą one mieć statusu organizacji pożytku publicznego

7. OPP – Organizacje Pożytku Publicznego. Są to stowarzyszenia lub fundacje działające non profit, tj. pozyskiwane przez nie środki finansowe przeznaczone są na realizację celów statutowych.

8. RODO – to unijne rozporządzenie mające na celu ochronę danych osobowych obywateli UE poprzez regulację sposobu przetwarzania i gromadzenia danych oraz nadanie obywatelom większej kontroli nad ich danymi osobowymi.

9. Statut – statut musi zawierać informacje o tym, kto może podpisywać umowy, otwierać rachunki bankowe i przyjmować darowizny w imieniu fundacji.

10. Zwrot z KRS – masz 7 na złożenie kompletnego wniosku jeszcze raz. Pamiętaj, aby Twój nowy wniosek nie zawierał tego samego braku co poprzednio.

Potrzebujesz wsparcia kancelarii?

Napisz do nas→ biuro@legalden.pl.

PODOBNE