WIEDZA

Co zrobić po zwolnieniu z pracy?

BLOG

Załamanie rynku gospodarczego i panujący na całym świecie kryzys ekonomiczny to czas, w którym pracownicy zostają zwolnieni z pracy. Jeśli czujesz, że Twój świat właśnie się zawalił, bo mimo że spędziłeś w tej firmie całe życie to pracodawca właśnie wręczył Ci wypowiedzenie – przeczytaj. W wielu przypadkach wypowiedzenie przekazywane nie jest osobiście a za pomocą poczty czy mailem. Jeżeli chcesz poznać swoje prawa, w tym artykule powiemy Ci, co należy zrobić od razu po zwolnieniu z pracy.

Możesz się odwołać od wypowiedzenia

W ciągu 21 dni od otrzymania wypowiedzenia od pracodawcy możesz się od niego odwołać. Niestety nawet po jego wniesieniu, wypowiedzenie nadal obowiązuje, a umowa i tak rozwiąże się w terminie, który został w nim wskazany. O tym, czy pracownik zostanie przywrócony do pracy, czy przyznane zostanie mu odpowiednie odszkodowanie, zdecyduje sąd pracy.

W odwołaniu od wypowiedzenia możesz napisać, że pracodawca zwolnił Cię, naruszając przepisy wypowiadania umów, a także to, że zwolnienie jest nieuzasadnione (w przypadku umowy na czas nieokreślony).

W takim odwołaniu powinieneś jasno określić swoje żądania:

 1. Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne np. nie minął okres wypowiedzenia.
 2. Przywrócenie do pracy na tych samych warunkach co przed otrzymaniem wypowiedzenia.
 3. Jeżeli przywrócenie do pracy nie wchodzi w grę, to wnioskuj o odszkodowanie od pracodawcy.

Najważniejsze w tym temacie jest to, że od każdego wypowiedzenia można się odwołać. Musimy tylko jasno przedstawić swoje roszczenia.

Ekwiwalent za urlop od razu po zwolnieniu z pracy

Jeśli otrzymałeś/aś wypowiedzenie musisz pamiętać o tym, że za niewykorzystany urlop możesz odebrać należne Ci pieniądze – ekwiwalent.

Takie prawo przysługuje pracownikowi z dniem rozwiązania umowy. Pracodawca powinien dokonać wypłaty w tym właśnie dniu. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, przysługuje Ci prawo domagania się wypłaty odsetek.

Co najważniejsze, prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie jest zależne od tego w jaki sposób rozwiązana została umowa o pracę.

Dni wolne na poszukiwanie pracy – 2 lub 3 dni robocze

Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę z tobą za wypowiedzeniem, którego okres wynosił minimum 2 tygodnie, to masz prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy. Dni te są płatne, lecz jeżeli ich nie wykorzystamy, nie otrzymamy za nie ekwiwalentu.

Jeżeli okres wypowiedzenia umowy to dwa tygodnie lub miesiąc – pracownik ma prawo do dwóch dni, jeżeli trzy miesiące – trzy dni.

Odprawa pracownicza

W określonych sytuacjach przysługuje Ci świadczenie w postaci odprawy pieniężnej.

Odprawa przysługuje w kwocie zależnej od stażu pracy u danego pracodawcy:

 • Jednomiesięczne wynagrodzenie – krócej niż 2 lata zatrudnienia.
 • Dwumiesięczne wynagrodzenie – od 2 do 8 lat zatrudnienia.
 • Trzymiesięcznego wynagrodzenia – ponad 8 lat zatrudnienia.

Kiedy należy się odprawa?

 • Gdy przyczyna wypowiedzenia nie leży po stronie pracownika (nie musi leżeć bezpośrednio po stronie pracodawcy np. kryzys ekonomiczny).
 • Przy zwolnieniu indywidualnym, odprawa należy się wtedy, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób.

Dokładniej o tym, kiedy pracownikowi należy się odprawa przeczytasz tutaj: https://legalden.pl/kiedy-pracownikowi-nalezy-sie-odprawa/

Świadectwo pracy

Wydanie pracownikowi świadectwa pracy to obowiązek pracodawcy. Jeżeli będzie zawierało błędy, możesz żądać jego sprostowania – w tym celu możesz wystąpić do sądu pracy.

Pracodawca powinien wydać Ci świadectwo pracy, od razu po rozwiązaniu stosunku zatrudnienia – jeżeli jednak jest to niemożliwe to w terminie 7 dni od ustania zatrudnienia.

Istnieje tylko jeden wyjątek, w którym pracodawca nie musi wystawiać pracownikowi świadectwa pracy. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli po rozwiązaniu umowy, pracodawca w ciągu 7 dni podpisze z nim nową umowę.

Zasiłek chorobowy po utracie pracy

Wielu pracowników myśli, że zasiłek chorobowy obowiązuje tylko i wyłącznie w czasie trwania zatrudnienia. Wcale tak nie jest. Warunkiem jest, aby niezdolność do pracy z powodu choroby wystąpiła w czasie ubezpieczenia (trwania zatrudnienia) i była nieprzerwana po tym jak się zakończyło (rozwiązaniu stosunku pracy).

Zasiłek macierzyński

Kobieta, która urodziła dziecko w trakcie zatrudnienia, a umowa na czas określony została z nią rozwiązana, może po ustaniu zatrudnienia wystąpił o zasiłek macierzyński. Do wniosku należy dodać odpowiednie dokumenty:

Po skompletowaniu dokumentów należy złożyć wniosek i czekać na wydanie decyzji.

Zasiłek dla bezrobotnych od razu po zwolnieniu z pracy

Jeżeli po zwolnieniu z pracy chcesz uzyskać status bezrobotnego, to od razu zarejestruj się w powiatowym urzędzie pracy. Po tym jak urząd przeprowadzi analizę zgłoszenia, może przyznać zasiłek na okres od 6 do 12 miesięcy.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych to:

 • zasiłek obniżony 80% – przez pierwsze 3 miesiące 960 zł brutto, a przez pozostały okres 753 zł brutto, jeżeli łączny staż pracy to mniej niż 5 lat,
 • zasiłek podstawowy, czyli 100% – 1200 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące, a przez pozostały okres 942.30 brutto, jeżeli staż pracy wynosi od 5 do 20 lat,
 • zasiłek podwyższony 120% – 1440 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące, a przez pozostały okres 1130.80 zł brutto, jeżeli staż pracy wynosi więcej niż 20 lat.

Najważniejsze w kwestii ubiegania się o zasiłek do bezrobotnych jest to, żeby jak najszybciej zarejestrować się w urzędzie pracy.

Pozew o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny

Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której pracodawca nie płaci pracownikowi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zwolnienie z pracy to tak naprawdę ostatnia szansa, abyś uzyskał przysługujące Ci dodatkowe wynagrodzenie.

Jeżeli pracowałeś w nadgodzinach i nie dostałeś za swoją pracę wynagrodzenia, możesz napisać pismo do pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia za pracę w dodatkowych godzinach. Jeżeli pracodawca zlekceważy Twoje pismo, sprawę będzie trzeba skierować na drogę sądową – będziesz musiał wnieść pozew.

Najważniejszym elementem pozwu, niewątpliwie są dowody. To na nich oprzesz całe pismo. Najlepsze dowody na to, abyś udowodnił, że pracowałeś w godzinach dodatkowych będą maile, smsy czy billingi telefoniczne.

Więcej o tym, jak napisać pozew o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przeczytasz tutaj: https://legalden.pl/jak-napisac-pozew-o-wynagrodzenie-za-nadgodziny/

Dowiedz się również o prawie do przerwy

Wsparcie kancelarii

Kryzys ekonomiczny to czas, w którym wielu pracowników straciło pracę. Jeżeli nie wiesz co zrobić po zwolnieniu, od czego zacząć i jakie świadczenia ci przysługują, skontaktuj się z nami przez biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

PODOBNE