Ułatwienia dostępu

fot. Rémi Walle

Czy fundacja może zarabiać pieniądze?

Czy fundacja może zarabiać pieniądze?

Wiele osób zadaje sobie pytanie: czy fundacja może zarabiać pieniądze?

Tak, fundacja może zarabiać pieniądze, jednak pod pewnymi warunkami.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam do lektury!

MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI EKONOMICZNEJ

Zacznijmy od tego, że fundacja jest organizacją pozarządową (tzw. NGO) powoływaną przez jednego lub wielu fundatorów do tego, aby realizować cele społecznie lub gospodarczo użyteczne. 

O obowiązkach fundacji po jej rejestracji przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/obowiazki-fundacji-po-rejestracji/.

Co do zasady fundacja w ramach realizacji założonych celów MA możliwość prowadzenia działalności ekonomicznej i pozyskiwania środków pieniężnych, w tym uprawniona jest do pobierania opłat za świadczone usługi lub produkty.

W Polsce dopuszczalne są dwie formy prawne prowadzenia działalności ekonomicznej przez Fundację, pierwszą z nich jest świadczenie odpłatnej działalności pożytku publicznego, zaś drugą prowadzenie działalności gospodarczej.

ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

W pierwszej kolejności wyjaśnijmy na czym polega odpłatna działalność pożytku publicznego w ramach organizacji NGO.

Działalnością odpłatną pożytku publicznego (tzw. OPP) jest:

  • działalność powadzona przez NGO w ramach jej działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego,
  • sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:
    *   rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
    * integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • sprzedaż przedmiotów darowizny.

Przychód z działalności OPP służyć może Fundacji wyłącznie w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej lub odpłatnej).

Wysokość pobieranych opłat za usługi/produkty nie może przewyższyć kosztów poniesionych z tytułu prowadzonej działalności.

Co istotne, samo podjęcie OPP przez Fundację nie wymaga żadnej formalnej rejestracji – z tym, że informacja o prowadzeniu odpłatnej działalności wraz z jej zakresem (rodzajami działalności) musi być określona w statucie Fundacji.

Więcej o tym co powinien zawierać statut Fundacji przeczytacie tutaj https://legalden.pl/statut-fundacji/

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

Drugą formą prowadzenia działalności ekonomicznej przez Fundację jest działalność gospodarczą. Możliwość ta została przewidziana w o art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach:

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

Jak to rozumieć i co dokładnie to oznacza? Czy fundacja może zarabiać pieniądze?

Tak, ale zyski Fundacji zdobyte w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej muszą zostać przeznaczone na realizację głównych celów, dla których Fundacja ta powstała.

Dodatkowo, prowadzona  przez Fundację działalność gospodarcza nie może dominować nad działalnością statutową organizacji. Działalność gospodarcza ma jedynie służyć pozyskaniu środków na działalność statutową.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli potrzebujecie wsparcia lub zastanawiacie się jak zarabiać na fundacji, napiszcie do nas na nasz adres e-mail biuro@legalden.pl

PODOBNE