Ułatwienia dostępu

Czy od 1 lipca czeka nas koniec zbiórek i crowdfundingu jakie znamy?

AKTUALIZACJA: PiS wycofuje się z pomysłu podatku od zbiórek internetowych, w tym na cele charytatywne. Nasza Kancelaria Legalden będzie jednak dalej ten temat obserwować i monitorować sytuację.

Takie pytanie nasuwa się po lekturze zmian do ustawy o podatku od spadków i darowizn uchwalonych przez Sejm w dniu 26 stycznia w tzw. Ustawie deregulacyjnej.

Zmiana ta miałaby dotyczyć podatku, który obdarowany (będący osobą fizyczną) będzie zobowiązany zapłacić od kwoty darowizny otrzymanej od wielu osób.

Jak było dotychczas?

W dotychczasowym brzmieniu, art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1)        10 434 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2)        7878 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3)        5308 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Do I grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, do II grupy –  zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych, zaś do grupy III – innych nabywców.

Przepis w nowym brzmieniu uchwalonym przez Sejm wygląda następująco:

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 lipca 2023 r. oraz w każdym kolejnym okresie 5 lat:

1)        36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2)        27 090 zł od jednej osoby lub 81 270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3)        18 060 zł od jednej osoby lub 54 180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Co zatem oznacza ta zmiana w praktyce?

Po pierwsze zdecydowane zwiększenie kwoty wolnej od podatku – niemal czterokrotnie. Jest to rozwiązanie korzystne dla podatników.

Niestety proponowana zmiana wprowadzi również zupełnie nowy podatek, a to za sprawą dodania przez ustawodawcę sformułowania „od wielu osób”. Spowoduje to opodatkowanie zbiórek publicznych i crowdfundingowych (grupa III), co radykalnie wpłynie na wszelkiego rodzaju zbiórki powstałe z inicjatyw społecznych.

Jak wiadomo, rozliczenia z fiskusem wymagają jedynie te wpłaty, które przekraczają wskazany w ustawie limit. Dotychczas obdarowany był zwolniony z obowiązku podatkowego, jeżeli pojedyncza wpłata dokonana przez darczyńcę w III grupie podatkowej nie przekraczała kwoty 5 308 zł lub nie przekraczała tej kwoty w ciągu 5 lat biorąc pod uwagę inne darowizny od tej samej osoby.

Po zmianach uchwalonych przez Sejm obdarowany będzie musiał zapłacić podatek nie tylko od przekroczenia kwoty darowizny od jednej osoby, ale również w przypadku, gdy darowizny pochodzą od wielu osób. W przypadku przekroczenia powyższych progów, obdarowani będą zobligowani do zapłaty podatku od spadku i darowizn, w wysokości od 12% (do kwoty 11 128 zł) do nawet 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł otrzymanych donacji. Tak wysoki podatek będzie druzgocący w skutkach dla zbiórek charytatywnych i finansowania społecznego i diametralnie zmieni wysokość kwot wpływających od darczyńców dla tych, którzy tego potrzebują.

Powyższe dotknie wszelkie zbiórki organizowane przez osoby fizyczne, które znalazły się w trudnych, wręcz tragicznych sytuacjach życiowych. Oznacza to wszelkie zbiórki na kosztowne operacje dla dorosłych oraz dzieci, na pomoc osobom niepełnosprawnym, rehabilitacje, leki, pomoc poszkodowanym zwierzętom – czyli zbiórki, gdzie społeczeństwo niosło pomoc tam, gdzie państwo nie dotarło.

Ustawa trafi teraz do dalszych prac w Senacie.

  • Adwokat lubiąca tworzyć kreatywne rozwiązania i pomagać Klientom w wyborze najkorzystniejszego z nich, stąd tak dobrze czuje się w swojej roli. W pracy na rzecz NGO najbardziej ceni sobie różnorodność oraz szczególną misję, jaka towarzyszy każdej z tych organizacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie postępowań sądowych i arbitrażowych (w tym postępowanie arbitrażowe, w którym wartość przedmiotu sporu przekraczała 500 milionów złotych) zdobywane w renomowanych kancelariach w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo oraz prestiżowej uczelni London School of Economics and Political Science (LSE) w Londynie, gdzie w ramach rocznego programu studiów General Course pogłębiała swoją wiedzę z zakresu prawa medycznego, prawa własności intelektualnej oraz prawa publicznego międzynarodowego. Czas wolny spędza przede wszystkim ze swoimi przyjaciółmi – w tym ukochanymi pieskami Lebronem i Enzo – a także przy ciekawej książce czy serialach dokumentalnych. Interesuje się psychologią, Formułą 1, a także nauką języków obcych.

    ESG | współprace międzynarodowe

Zobacz inne