WIEDZA

Dziedziczenie po dziadkach – czy wnuk może odziedziczyć majątek po dziadkach?

BLOG

Jak wygląda dziedziczenie po dziadkach? To temat, nad którym bardzo często zastanawia się rodzina zmarłych. Czy wnuki mogą dziedziczyć po dziadkach? Co w sytuacji, gdy dziadkowie nie napisali testamentu? Dowiecie się tego z naszego artykułu.

Testament

Najpopularniejszą formą rozdysponowania majątkiem w razie śmierci jest testament. Spadkodawca zapisuje w nim swoją decyzję, kto i ile ma po nim odziedziczyć. Nie ma żadnych przeszkód, aby w testamencie spadek został zapisany wnukom – zarówno jednemu jak i wszystkim. Jeżeli testamentu nie było, dziedziczenie tak jak w każdym innym przypadku odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

O tym jak napisać testament, możecie przeczytać tutaj: https://legalden.pl/jak-napisac-testament/.

Dziedziczenie – kiedy mogą dziedziczyć wnuki

Spadek po dziadku w pierwszej kolejności trafia do żony i dzieci dziadka. Jeżeli żona nie żyje, spadek trafia do jego dzieci. Jeżeli nie żyją również dzieci dziadka, to wtedy mogą dziedziczyć wnuki. Należy jednak pamiętać, że nie chodzi tu o wszystkie wnuki, a jedynie o te, których rodzice (dzieci dziadka) nie żyją. Co do reszty wnuków, dziedziczenie odbywa się w kolejności przedstawionej wcześniej. Cały proces dziedziczenia odbywa się w taki sposób, z uwagi na art. 931§2 kodeksu cywilnego.

Co w przypadku odrzucenia spadku przez rodzica wnuka

Czasem może zdarzyć się tak, że spadkobierca odrzuci spadek. Ma to duży wpływ na kwestię dziedziczenia spadku po dziadku przez wnuki. Osobę, która odrzuciła spadek traktuje się tak, jakby nie dożyła spadku. W konsekwencji, prawo dziedziczenia przechodzi na wnuki – dzieci, rodziców, którzy odrzucili spadek.

Podsumowując, wnuk może dziedziczyć, jeżeli został wymieniony w testamencie, rodzic zmarł przed dziadkiem lub rodzic odrzucił spadek.

Podatek od spadku

Sam fakt dziedziczenia nie oznacza nałożenia na wnuki obowiązku zapłaty podatku od spadku. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli wnuki zgłoszą w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu spadku, fakt nabycia spadku naczelnikowi urzędu skarbowego, to skorzystają ze zwolnienia i nie będą musieli zapłacić takiego podatku nawet gdy odziedziczą ogromny majątek.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli macie jakie pytania związane z dziedziczeniem, zachowkiem lub innymi zagadnieniami dotyczącymi spadków, napiszcie do nas na biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

Więcej o tym czym jest dziedziczenie, przeczytacie tutaj:  https://legalden.pl/dziedziczenie-co-to-jest-dziedziczenie-ustawowe-i-testamentowe/.

fot. Łukasz Widziszowski
PODOBNE