Ułatwienia dostępu

ESG – skąd się wziął ten skrót?

Wstęp

W 2024 roku obchodzimy 20 rocznicę powstania akronimu ESG (Environmental, Social, Governance), który stał się podstawą współczesnego zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu. ESG – aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, to integralne elementy strategii przedsiębiorstw na całym świecie. 

Historia powstania ESG

Początki i Ewolucja

Akronim ESG został po raz pierwszy wprowadzony w 2004 roku w raporcie „Who Cares Wins”, przygotowanym przez United Nations Global Compact.

Raport znajdziesz tu: Who Cares Wins

Autorzy podkreślają, że uwzględnienie czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego może prowadzić do długoterminowych zysków finansowych przedsiębiorstw. Twórcy raportu mieli na celu zachęcenie inwestorów do bardziej odpowiedzialnego podejścia do inwestycji oraz uwzględniania tam nie tylko zyski finansowe, ale także wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Kluczowe etapy rozwoju ESG

 • 2004: Publikacja raportu „Who Cares Wins” i formalne wprowadzenie akronimu ESG.
 • 2015: Przyjęcie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) przez ONZ, które wzmocniły znaczenie ESG w strategiach korporacyjnych.
 • 2020: Pandemia COVID-19 podkreśliła znaczenie zrównoważoności i odpowiedzialności społecznej, co przyspieszyło adaptację zasad ESG przez przedsiębiorstwa na całym świecie.

Znaczenie ESG dla współczesnego biznesu

Aspekty Środowiskowe (Environmental)

Raportowanie aspektów środowiskowych stało się priorytetem dla firm, które chcą równoważyć swój negatywny wpływ na środowisko. Mogą wdrożyć w codzienne funkcjonowanie praktyki takiej jak:

 • Inwestowanie w odnawialne źródła energii
 • Minimalizowanie zużycia wody i energii
 • Wdrażanie gospodarki cyrkularnej i obiegu zamkniętego

Aspekty Społeczne (Social)

Firmy muszą uwzględniać wpływ swoich działań na społeczności lokalne, pracowników i klientów. Obejmuje to kwestie:

 • Równości i różnorodności w miejscu pracy
 • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
 • Kontrolowania łańcuchów dostaw pod kątem m.in. pracy dzieci

Ład Korporacyjny (Governance)

Dobre zarządzanie korporacyjne jest kluczowe dla zapewnienia transparentności przedsiębiorstwa. Elementy ładu korporacyjnego obejmują:

 • Skład rady nadzorczej i jej niezależność
 • Polityki antykorupcyjne i etyczne
 • Transparentność w raportowaniu finansowym i niefinansowym

Przyszłość ESG: Wyzwania i Możliwości

Rosnące znaczenie regulacji

Rządy na całym świecie wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Firmy będą musiały dostosować swoje strategie by spełniać nowe wymagania. Przykłady obejmują:

 • Dyrektywy europejskie jak: CSRD i CSDDD
 • Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) rozważająca obowiązkowe raportowanie ESG

Technologia i innowacje

Nowe technologie, mogą pomóc firmom w monitorowaniu i raportowaniu działań środowiskowych i społecznych. Innowacyjne rozwiązania obejmują:

 • Systemy monitorowania emisji w czasie rzeczywistym
 • Platformy blockchain zapewniające transparentność łańcucha dostaw

Zwiększona świadomość inwestorów i konsumentów

Inwestorzy i konsumenci stają się coraz bardziej świadomi. Oprócz ceny produktu wybory konsumenckie determinuje właśnie odpowiedzialność marki. Szczególnie młodsi konsumenci patrzą na raporty niefinansowe przedsiębiorstw. Firmy, które nie spełniają oczekiwań, ryzykują utratę zaufania i odejście klientów obecnych i potencjalnych. 

Przykłady działań obejmują:

 • Zwiększenie transparentności poprzez regularne raportowanie ESG
 • Wdrażanie strategii marketingowych podkreślających zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

Podsumowanie

20 rocznica powstania akronimu ESG jest okazją do podsumowania osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wyzwań, które jeszcze przed nami stoją. 

ESG stało się integralną częścią strategii biznesowych na całym świecie. Determinują decyzje inwestycyjne i reputację korporacyjną. Przyszłość sprawozdawczości niefinansowej wydaje się być obiecująca, z rosnącym znaczeniem regulacji, technologii oraz świadomości inwestorów i konsumentów. Firmy kierujące się nie tylko zyskami, biorące odpowiedzialność za swoje działania i kompensujące negatywny wpływ w niedalekiej przyszłości finansowo będą czerpać korzyści ze swojej transparentności oraz będą mieć realne poczucie dobrego wpływu. 

Czy raportowanie dotyczy też Ciebie?

Firmy objęte dyrektywą CSRD są zobowiązane do opublikowania raportu niefinansowego za 2024. Obowiązek sprawozdawczości obejmuje łańcuchy dostaw, w przypadku gdy dostawca współpracuje z klientem objętym takim obowiązkiem. Oznacza to, że realizując kontrakt dla dużego klienta dostawca będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność z czynnikami ESG i Celami Zrównoważonego Rozwoju. 

Jeśli jako dostawca chcesz zabezpieczyć przyszłe kontrakty oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku odezwij się do mnie: wiktoria.soszka@legalden.pl

 • Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi - szczególnie humanitarnymi i działających na rzecz klimatu. Zna codzienne bolączki z jakimi borykają się organizacje pozarządowe. Absolwentka Collegium Civitas (stosunki międzynarodowe - bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczne), studentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie (prawo). W wolnym czasie tworzy treści edukacyjne m.in. o geopolityce i prawach człowieka, czyta reportaże lub chodzi po górach - szczególne miejsce zajmują tu Karkonosze.

  ESG | Partnerstwa z NGO

Zobacz inne