Ułatwienia dostępu

Europejski Zielony Ład – Fit for 55

Europejski Zielony Ład – Fit for 55

W pierwszym artykule dotyczącym Europejskiego Zielonego Ładu odnieśliśmy się do idei i celów zawartych w pakiecie. Dziś zapraszam Cię na rozwinięcie, a zaczniemy od „Fit for 55”

„Fit for 55”

Głównym założeniem tej części Zielonego Ładu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55%. Realizację ma zapewnić zestaw wniosków ustawodawczych, które zaktualizują unijne przepisy. Następnie zostaną on wprowadzone do krajowych przepisów.

W zgodzie z demokratycznym duchem Unii Europejskiej, w pracach nad projektem uczestniczyły wszystkie państwa członkowskie.

Co wchodzi w skład pakietu „Fit for 55”?

Między innymi rozszerzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), czyli:

Co to jest?

Pakiet ma pomóc w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,

Co było wcześniej?

Od 2005 roku mechanizm obejmował nieliczne sektory gospodarki, pakiet ma rozszerzać go na transport, budownictwo i rolnictwo,

Dlaczego?

Te sektory są najbardziej emisyjne w Europie więc wprowadzone ograniczenia pomogą w „cięciu” emisji.

Ceny?

Uprawnienie do emisji można kupić. Jednym z założeń pakietu jest podwyższenie cen uprawnień. Droższe uprawniania mają skłonić inwestorów do rozwijania niskoemisyjnych technologii, jak i do korzystania z już dostępnych, bardziej ekologicznych rozwiązań.

ETSy to rynek jak każdy inny. Uprawnienia do emisji można kupić i sprzedać, każda instytucja dostaje określoną ilość na start. Z każdym rokiem ceny uprawnień mają rosnąć, by zachęcać do zeroemisyjnych rozwiązań. Na ten moment, kto ma pieniądze, może emitować więcej.

Jak to wpłynie na sektory?

 1. Transport – ETSy w tym sektorze gospodarki oznacza duże wydatki dla firm, które będą działały jak dotychczas. Najlepszym rozwiązaniem dla obu stron będą tu pojazdy hybrydowe, elektrycznie lub wodorowe.

 2. Budownictwo – sytuacja jest podobna tak jak w transporcie. Są to bardzo energochłonne przemysły, przez co i wysokoemisyjne. Zakup uprawnień może być nieunikniony, ale w ograniczeniu wydatków pomogą rozwiązania takie jak:

  – energooszczędne materiały budowlane,
  – systemy zbierania i wykorzystywania deszczówki,
  – zielone dachy i ściany,
  – systemy ogrzewania i chłodzenia oparte na energii odnawialnej,
  – zaawansowane systemy zarządzania energią np. system monitoringu zużycia energii.

 3. Rolnictwo – tutaj wprowadzenie uprawnień i regulacja ich cen będą wymuszały na rolnikach nowe praktyki prowadzenia gospodarstw. W realizacji pakietu „Fit for 55” pomoże m.in.:

  – wprowadzenie bardziej efektywnych systemów nawadniania,
  – ograniczenie stosowania nawozów azotowych,
  – zmiana sposobu gospodarowania odpadami organicznymi.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Europejskim Zielonym Ładzie, zerknij na nasz poprzedni artykuł.

PODOBNE