Ułatwienia dostępu

Europejski Zielony Ład – o najszerszej reformie gospodarczej

Przez ostatnie miesiące coraz częściej w dyskusji polityczno-społecznej, poruszany jest temat Europejskiego Zielonego Ładu. W dzisiejszym artykule przeanalizujemy idee i podstawowe cele zawarte w pakiecie.

Europejski Zielony Ład – co to jest?

To pakiet inicjatyw  politycznych, które mają skierować Unię Europejską, w tym też Polskę, na drogę transformacji ekologicznej. Zaproponowane zmiany mają umożliwić osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W ten sposób UE zamierza wypełnić zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego.

Co ważne, Europejski Zielony Ład jest planem długoterminowym. Część nieodwracalnych zmian w ekosystemie już nastąpiła, a części nie da się zatrzymać. Europejski Zielony Ład, ma nas zaadaptować do nieodwracalnych zmian i mitygować czyli zmniejszać negatywne skutki tych zmian.

Europejski Zielony Ład – o czym jest?

W ramach programu Europejskiego Zielonego Ładu, UE zaproponowała kilka inicjatyw mających uporządkować dalsze działania:

 • „Gotowi na 55”
 • „Od pola do stołu”
 • Bioróżnorodność 2030
 • Odporność na zmianę klimatu
 • Przemysł, czyli katalizator zmian, innowacji i wzrostu gospodarczego
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Sprawiedliwa transformacja
 • Czysta, bezpieczna cenowo i bezpieczna energia
 • Chemikalia na rzecz zrównoważenia
 • Las, a wylesienie
 • Renowacje, czyli ekologiczne budynki przyszłości

Ostatecznie wszystkie propozycje mieszczą się w 4 głównych założeniach:

 1. Emituj mniej
 2. Każdy aspekt życia
 3. Włączająca Europa
 4. Kształtowanie globalnych działań

Solidarna Europa

W 2015 roku, w ramach zakończenia COP21 (Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu), państwa sygnatariusze podpisały Porozumienie paryskie. Porozumienie obejmuje 193 państwa będące członkami ONZ. Podpisały oraz ratyfikowały je też wszystkie państwa UE. Porozumienie paryskie, zobowiązało państwa do przedstawienia do 2020 roku długoterminowych scenariuszy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Chcąc zostać pierwszym zeroemisyjnym kontynentem, Unia Europejska w 2019 roku podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad Europejskim Zielonym Ładem.

Europejski Zielony Ład ma ogromne znaczenie dla przyszłości środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Realizacja jego założeń wymaga od nas solidarności, współpracy na wielu poziomach i musi angażować wszystkie kraje członkowskie UE.

Jeśli interesuje Cię tematyka Europejskiego Zielonego Ładu, śledź nasze artykuły na bieżąco. To dopiero początek.

 • Legalizuje pobyty cudzoziemców w Polsce, zajmuje się obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych i stara się o lepsze jutro. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego (prawo), jej praca magisterska o rejestracji związków partnerskich w Polsce była ukłonem w stronę mniejszości seksualnych. W wolnym czasie oprócz uprawiania aktywizmu, interesuje się swoim psem, planszówkami i wege jedzeniem.

  Prawo organizacji pozarządowych

Zobacz inne