WIEDZA
LinkedIn Sales Solutions, źródło unsplash

Co robi fundacja korporacyjna?

BLOG

Fundacja korporacyjna, czyli założona przez firmę lub kilka firm realizuje swoje cele określone w statucie.

Więcej o fundacji korporacyjnej możesz przeczytać w naszym artykule: https://legalden.pl/fundacja-korporacyjna-czy-warto-ja-prowadzic/

Statut jest ważnym dokumentem w działalności fundacji, gdyż określa, w jakim obszarze i zakresie powinna działać oraz jakie cele ma realizować.

Czym zazwyczaj zajmuje się fundacja korporacyjna?

Zazwyczaj działalność fundacji korporacyjnych jest zbliżona do działalności firmy i ma określone cele zbieżne z działalnością firmy. Pamiętaj, że nie jest to obowiązek, a fundacja jest oddzielnym od firmy, podmiotem praw i obowiązków.

Fundacje korporacyjne zajmują się w szczególności:

  • Działalnością charytatywną i społeczną
  • Realizacją powołanych przez siebie programów – pomocowych, naukowych itp.
  • Realizacją programów pomocowych dla pracowników firmy (fundatora)
  • Aktywizacją pracowników fundatora – w zakresie działalności charytatywnej
  • Często fundacje korporacyjne wspierają także działalność innych mniejszych fundacji

Fundacja firmy komputerowej może zajmować się walką z wykluczeniem cyfrowym, pomagając osobom starszym w opanowaniu technologii. Fundacja firmy z branży medycznej zazwyczaj wspierać będzie różnego rodzaju akcje dotyczące profilaktyki zdrowia lub udzielać będzie wsparcia medycznego osobom potrzebującym. Natomiast, gdy fundatorem będzie księgarnia lub wydawnictwo, Fundacja może dostarczać podręczniki dla potrzebujących dzieci. Zazwyczaj działalność fundacji korporacyjnej wspiera działalność firmy, chociażby z uwagi na to, że orientuje się w branży danego podmiotu.

Czy fundacja korporacyjna może być elementem promocji firmy?

Fundacja korporacyjna nie zajmuje się promocją firmy i nie powinna spełniać takiej funkcji. Powinna być powołana w celu realizowania zadań określonych w statucie. Często jednak fundacje korporacyjne zawierają w swojej nazwie odniesienie do firmy (fundatora), co na zasadzie skojarzenia, pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.

Działalność fundacji korporacyjnej, a wewnętrzne działania firmy

Fundacja korporacyjna może także aktywizować pracowników i zaangażować ich w działalność fundacji wpływając tym samym na morale pracownicze. Budowanie wizerunku społecznie odpowiedzialnej firmy – między innymi poprzez zaangażowanie w działalność charytatywną – wpływa korzystnie na nastroje pracownicze.

Wsparcie kancelarii

PODOBNE