WIEDZA

Jak wygląda przesłuchanie strony

BLOG

Wielu naszych klientów stresuje wizja przesłuchania w sądzie w charakterze strony. Dzieje się tak dlatego, że jest to ich pierwszy kontakt z salą rozpraw. Aby uniknąć stresu i być przygotowanym na to co nas czeka, opiszemy wam, jak wygląda przesłuchanie w sądzie, w sytuacji gdy w sądzie występujecie w charakterze strony.

Z tego artykułu dowiecie się, jak wygląda przesłuchanie strony. O tym jak wygląda przesłuchanie w sądzie w charakterze świadka, przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/jak-wyglada-przesluchanie-swiadka/

Poznaj 6 rzeczy, których nie warto robić w sądzie

Dlaczego w ogóle sąd nas przesłuchuje?

Dowód z przesłuchania strony ma charakter pomocniczy. Sąd może zdecydować się na jego przeprowadzenie wtedy, gdy wyczerpane zostaną wszystkie dowody, a w sprawie pozostały istotne fakty do tej pory niewyjaśnione. Podsumowując, przesłuchanie strony nie zawsze musi się odbyć, ale musimy być przygotowani na każdy obrót sytuacji.

Przesłuchanie stron stało się nieodłączną częścią rozpraw sądowych. Dlaczego? Po pierwsze, strony już w pismach wszczynających postępowanie zgłaszają taki wniosek (wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony), po drugie sąd w każdej sprawie chce jak najdokładniej przeanalizować to, co będzie miało istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Dlaczego przesłuchanie strony jest tak dla nas tak ważne?

Podczas naszego przesłuchania, pytania będzie zadawał również nasz pełnomocnik. Oznacza to, że dobre przygotowanie pytań i odpowiedzi, będzie doskonałym uzupełnieniem dla stanowiska, które przedstawiliśmy w piśmie. Merytoryczne i konkretne przedstawienie naszych argumentów będzie dobrą okazją, żeby zwięźle, a co najważniejsze bezpośrednio zaprezentować nasze stanowisko przed sądem. Dlatego tez tak ważne jest, żeby wcześniej przygotować się do tego, ze swoim pełnomocnikiem. Brak wcześniejszego przeanalizowania strategii, może poskutkować tym, że naszą niewiedzę wykorzysta nasz przeciwnik.

Czy jest możliwe przesłuchanie tylko jednej strony?

Tak, ale tylko w szczególnych przypadkach. Co do zasady, tak jak mówi przepis „Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów może dopuścić dowód z przesłuchania stron”. Dlatego przesłuchuje się obydwie strony, aby każda miała możliwość wypowiedzenia się i przedstawienia swojego stanowiska – każda ze stron ma takie samo prawo do sądu.

Wyjątkiem o reguły jest sytuacja, w której przesłuchanie obu stron jest fizycznie niemożliwe. Ma to miejsce wtedy, gdy jedna stron odmawia zeznań, nie przebywa na terenie kraju, nie wie nic na temat sprawy lub nie stawia się w sądzie.

Pewnie zastanawiacie się, jak to możliwe, że strona przeciwna może nic nie wiedzieć w sprawie, w której występuje jako strona. To bardzo częste zjawisko, gdy jest nią osoba prawna, a spór toczy się o np. jakąś umowę. Trudno sobie wyobrazić, że prezes dużej korporacji ma wiedzę na temat każdej umowy podpisywanej z klientami – są ich przecież tysiące.

Kto może w takim razie występować jako strona?

Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to stroną będzie po prostu osoba, której dotyczy sprawa – oczywiście może być to rodzic lub opiekun prawny tej osoby.

Co w sytuacji, gdy oskarżycielem był prokurator lub organizacja pozarządowa? Sąd i tak jako stronę wezwie osobę, na której rzecz w/w podmioty wystąpiły z powództwem. Stanie się tak, nawet gdy osoba ta nie przystąpi do sprawy.

Co w takim razie w sytuacji wspomnianych wcześniej osób prawnych. Wtedy sąd w jej imieniu wzywa osobę, która jest uprawniona do jej reprezentowania. Sąd może zadecydować, czy przesłucha wszystkie takie osoby (np. cały zarząd), czy jedną z nich (członka zarządu). To samo dzieje się, gdy stroną w postępowaniu jest Skarb Państwa – sąd wezwie na rozprawę osobę uprawnioną do reprezentowania danej jednostki.

Jak w praktyce wygląda przesłuchanie strony?

Sędzia poprosi stronę o powstanie, albo podejście na środek do mównicy. Następnie pouczy o obowiązku mówienia prawdy. Następnie strona będzie mogła opowiedzieć o wszystkim, co jej zdaniem ma znaczenie w sprawie. Później pytania zadaje sędzia, a potem pełnomocnicy lub strony przeciwne – dlatego dobry kontakt z pełnomocnikiem i przygotowanie do sprawy jest tak ważne. Nawet jeżeli zapomnimy o czymś istotnym, pełnomocnik na pewno o to zapyta. Jeżeli zdecydujesz się na występowanie w sądzie bez pełnomocnika, najlepszym sposobem jest wypisanie sobie na kartce najważniejszych pytań, które skierujesz do swojego przeciwnika. Jednak zapisana karta, to kolejna rzecz, która może Cię rozpraszać i niepotrzebnie stresować. Zdarzają się sytuacje, w których sędzia może poprosić stronę o schowanie notatek i zeznawanie „z głowy”.

Jakich pytań możesz się spodziewać i co w sytuacji, gdy o czymś zapomnisz

Sędzia też człowiek i doskonale rozumie, że podczas przesłuchania strona może o czymś zapomnieć. Nie ma nic dziwnego w tym, że po zadanym przez sąd pytaniu, poprosimy o chwilę na zastanowienie się. Jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni i prosimy o czas na dokładne przeanalizowanie faktów, sędzia widzi, że chcemy jak najdokładniej wyjaśnić okoliczności, o które jesteśmy pytani. Pokażemy tym, że zależy nam na szczerych zeznaniach i nie mamy nic do ukrycia. Dlatego czasem lepiej jest zastanowić się nad odpowiedzią, niż powiedzieć od razu coś to może nie być do końca zgodne z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń.  

Pamiętajmy, że pytania podczas przesłuchania strony nie są trudne. Będą dotyczyły naszej sprawy. Dlatego nie martwmy się, przecież dokładnie wiemy, jak było.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego jak wygląda przesłuchanie strony, napiszcie do nas na biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

fot. Łukasz Widziszowski
PODOBNE