WIEDZA

Jak wygląda rozprawa sądowa

BLOG

Wielu naszych klientów stresuje się przed pierwszą wizytą w sądzie na rozprawie. Jest to spowodowane tym, że nigdy wcześniej nie występowali w sądzie w charakterze strony czy świadka. Aby uniknąć stresu i przygotować was do pierwszej wizyty w sądzie, wyjaśnimy jak wygląda rozprawa sądowa.

Kiedy odbywa się rozprawa sądowa?

Rozprawa to najważniejszy element procesu cywilnego. Odbywa się ona zarówno w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji jak i w postępowaniu apelacyjnym. Zanim napiszemy o tym, jak zachowywać się na sali rozpraw, albo jak zadawać pytania, wytłumaczymy jak rozprawa sądowa wygląda. I od razu powiem, nie jest to do końca tak jak w popularnych programach telewizyjnych.

Skąd dowiemy się czy na tej sali rozpraw odbędzie sią nasza sprawa

Na salę rozpraw wchodzimy po tym jak znajdziemy ją na wokandzie. No właśnie, co to jest wokanda? Jest to „rozpiska” spraw na drzwiach sali rozpraw, albo na ścianie zaraz obok drzwi. Sprawa na wokandzie oznaczona jest indywidualną dla siebie sygnaturą np. II C 2132/11. Obok sygnatury, przy każdej sprawie znajdują się informacje o tym, kto jest stroną i jacy świadkowie zostali wezwani. Oczywiście z wokandy wyczytamy również, o której rozpocznie się nasza sprawa. Jeżeli sprawa jest skreślona, to znaczy, że już się odbyła.

Rozprawę zaczyna protokolant. Fachowo nazywa się to wywołaniem. Protokolant wychodzi z sali i informuje oczekujących jaka rozprawa będzie się teraz odbywać. Zazwyczaj wywołanie sprawy to podanie nazwiska powoda, czyli osoby, która wniosła pozew. Sprawa wywołana, wchodzimy na salę rozpraw.

Gdzie usiąść po wejściu na salę rozpraw?

Po wejściu na salę, zajmujemy swoje miejsca. Jeżeli w sprawie występujemy w charakterze powoda (pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, prokurator, powód czy wnioskodawca) to nasze miejsce znajduje się po lewej stronie stojąc przodem do stołu sędziowskiego – nasz przeciwnik siada po stronie przeciwnej, czyli po prawej.

Następnie sąd sprawdza listę obecności osób wezwanych na rozprawę tj. stron i świadków. Jeżeli wszystko się zgadza, a osoby te znajdują się na sali, rozprawa się rozpoczyna.

Ilu sędziów i ławników znajduje się na rozprawie sądowej?

Czasem naszą sprawę będzie rozpatrywał jeden sędzia, a czasem będzie ich kilku. Wszystko to zależy od charakteru sprawy.

Przykład: W I instancji, Rejonowy Sąd Cywilny rozstrzyga jeden sędzia, a o rozwodzie orzeka już jeden sędzia i dwóch ławników. Natomiast sprawa karna w I instancji, rozstrzygana jest tak jak w przypadku rozwodu, przez jednego sędziego i dwóch ławników.

Jak ubrany jest sędzia, prokurator, adwokat i radca prawny?

Sędzia, prokurator oraz profesjonalni pełnomocnicy na sali sądowej ubrani są w togi. Spokojnie, każdy z nich zakłada inny żabot więc nie ma możliwości żeby ich nie rozróżnić.

Sędzia do swojej togi zakłada fioletowy żabot, prokurator czerwony, adwokat zielony a radca prawny niebieski.

O tym jak ty masz się ubrać do sądu przeczytasz tutaj: https://legalden.pl/jak-ubrac-sie-do-sadu/

Kto pierwszy przedstawi swoje żądanie

Kolejnym etapem sprawy sądowej, jest przedstawienie przez strony swoich roszczeń. Zaczyna powód. Chodzi tu o ostateczne przedstawienie naszych żądań zawartych w pozwie. Informujemy sąd o naszym stanowisku, a następnie robi to pozwany. Zarówno powód jak i pozwany, swoje twierdzenia mogą popierać dowodami oraz podstawą prawną. Oczywiście profesjonalny pełnomocnik w pełni przygotuje Cię do kompletnego wyrażenia swojego stanowiska w sprawie.

Po wystąpieniu stron, sąd przeprowadzi dowody

Następnie na rozprawie sądowej sąd przeprowadza dowody. Chodzi tu w szczególności o przesłuchanie świadków. Na samym początku, sąd prosi świadków o to, aby opuścili salę, aby następnie wezwać każdego z nich osobno – świadków przesłuchuje się indywidualnie. Świadek po tym jak zostanie wezwany, podchodzi do „mównicy”, przedstawia się i opowiada o sprawie tj. o tym co na jej temat wie. Po jego wypowiedzi, strony mogą zadawać mu pytania. Pytanie jako pierwszy zadaje powód. Gdy świadek zakończy składać zeznania, zajmuje swoje miejsce (przy publiczności), a sąd wzywa kolejnego świadka.

Po zakończeniu postępowania dowodowego, sąd udaje się na naradę. Zazwyczaj strony proszone są o wyjście z sali, a sąd zostaje na swoim miejscu i rozpoczyna obrady. Następnie strony wracają na salę rozpraw, a sąd ogłasza wyrok, po czym uzasadnia go ustnie.

Może zdarzyć się tak, że Twoja sprawa nie zostanie rozstrzygnięta w sądzie

Oczywiście może być też tak, że rozprawa sądowa akurat w naszej sprawie nigdy się nie odbędzie. Dzieje się tak np. w postępowaniu nakazowym, lub upominawczym. Sąd wydaje wtedy nakaz zapłaty tylko na podstawie materiału dowodowego dostarczonego przez powoda – tj. dowodów i twierdzeń przedstawionych w pozwie.

Postępowanie nakazowe i upominawcze charakteryzuje właśnie to, że powód składa pozew już ze całym materiałem dowodowym (tylko i wyłącznie w postaci dokumentów) i na podstawie tego sąd wydaje nakaz zapłaty. Nakaz ten oraz złożony przez powoda pozew, otrzymuje również pozwany. Rozprawa może dojść do skutku, tylko w przypadku, gdy pozwany wniesie zarzuty lub sprzeciw. Wtedy występując w roli powoda, będziemy musieli pojawić się na sali sądowej i tam bronić swoich racji.

Dowiedz się więcej:

Wsparcie kancelarii

Jeżeli stresujecie się przez Waszą pierwszą wizytą w sądzie i macie jakieś pytania dotyczące jej przebiegu, napiszcie do nas na mail biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

PODOBNE