WIEDZA
Na zdjęciu 2 uśmiechnięte, młode kobiety. Obie ciemne włosy, regularne rysy w eleganckich ubraniach. Zdjęcie w biurze zachowane w biznesowym stylu.

Kampania społeczna pro bono: Kobiety na Wybory [case study]

BLOG

Przeczytaj, jak nasze adwokatki wspierały głośną, apolityczną oraz profrekwencyjną kampanię Kobiety na Wybory.

Branża klienta: apolityczna, edukacyjna, profrekwencyjna inicjatywa społeczna Kobiety na Wybory mająca na celu zachęcenie jak największej liczby  kobiet do udziału w wyborach parlamentarnych w Polsce 15 października 2023 roku.

Rodzaj klienta: Kampania społeczna, do której dołączyło 107 organizacji pozarządowych, ponad 260 firm, 134 artystek i artystów, 1060 ambasadorek i ambasadorów, ponad 365 osób publicznych, a także 1860 osób, które wykorzystały swój wizerunek do promowania kampanii.

Wyzwanie klienta: Brak środków finansowych – cała kampania była pro bono; presja czasu do zbliżających się wyborów, osiągnięcie jak najwyższej frekwencji wyborczej.

Co zrobiliśmy/co zaproponowaliśmy? Wsparcie przy każdym wyzwaniu prawnym i nie tylko. Sprawdzałyśmy poprawność oraz kompletność podpisów na listach intencyjnych składanych w toku kampanii. Kontaktowałyśmy się z podmiotami zainteresowanym przystąpieniem do Kampanii. Przygotowałyśmy projekty umów z różnymi podmiotami, w tym z autorami oraz autorkami grafik promujących Kampanię w mediach społecznościowych. Odpowiadałyśmy na bieżące zapytania prawne.

Dlaczego takie rzeczy zaproponowaliśmy? Wyjątkowość tego projektu polegała na tym, że angażował on dziesiątki osób, przy czym wspólna koordynacja była niezbędna do osiągania kolejnych kamieni milowych Kampanii. Wszelkie proponowane przez nas rozwiązania skupiały się na tym, aby Kampania miała zagwarantowane zaplecze prawne, a wszystkie osoby zaangażowane w Kampanię mogły skupić się na jej tak szczególnej misji, bez obaw o sferę prawną.

Co udało mu się osiągnąć dzięki naszej współpracy?

Rezultat (najlepiej policzalny, jeśli to możliwe):  Najwyższa od 1989 roku frekwencja wyborcza w Polsce – 74,38%  (na podstawie badania CAWI socjolożki.pl kampania „Kobiety na Wybory” dotarła do 34% Polek, stając się największa kobiecą kampania w Polsce  

Przy projekcie pracowały: adw. Anna Glas, adw. Magdalena Niedźwiecka

Jakie inne firmy lub podmioty pracowały przy projekcie? 107 organizacji pozarządowych.

PODOBNE