WIEDZA

Co musisz wiedzieć o dostępności cyfrowej?

BLOG

Czym jest dostępność cyfrowa?

Zagadnienie uregulowane jest w ustawie z dnia 04 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Służyć ma zapewnieniu dostępu do treści cyfrowych osób, które mają pewne ograniczenia w korzystaniu z Internetu.

Dostępność cyfrową możemy zapewnić m.in. poprzez dodanie napisów tekstowych, wielkość tekstu, stosowanie kontrastu tekstu, odpowiedni kolor tła. Szczegółowe wytyczne znajdziesz w załączniku do Ustawy.

Wprowadzenie Ustawy było wynikiem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Gdzie warto jeszcze szukać wskazówek o dostępności cyfrowej?

Po pierwsze w samej ustawie. Dodatkowo warto korzystać z wytycznych dotyczących zapewnienia dostępności cyfrowe, czyli Web Content Accessibility Guidelines – obecnie WCAG 2.1. Jest to zbiór dokumentów, który ma pomóc w tworzeniu dostępnych serwisów internetowych. Zapoznaj się wytycznymi, aby wiedzieć jak skutecznie zapewnić dostępność. Obecnie trwają pracę nad nową wersją WCAG 2.2. Poinformujemy Cię kiedy zostaną oficjalnie uznane.

Kto musi dbać o zapewnienie dostępności cyfrowej?

Ustawa nakłada obowiązki tylko na niektóre podmioty (art. 2 Ustawy), głównie te z sektora publicznego. Warto jednak, żebyś pamiętał/pamiętała, że organizacje pozarządowe mogą być zobowiązane do zapewnienia dostępności cyfrowej. Głównie te, które prowadzą działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów. 

Kilka pomysłów na zapewnienie dostępności cyfrowej

  • Twórz napisy do video
  • Zapewnij możliwość powiększenia tekstu
  • Stosuj alternatywne środki np. do tekstu przygotuj opracowanie graficzne
  • Dbaj o poprawne wyświetlanie tekstu
  • Stosuj prosty i zrozumiały język – unikaj skomplikowanego słownictwa jeśli to możliwe
  • Zadbaj o to, aby aplikacja dobrze działała i była kompatybilna z urządzeniami
  • Mile widziany język inkluzywny

Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapraszam do zapoznania się z artykułem na stronie ngo.pl, w którym przedstawiam także kontekst społeczny zagadnienia. „Dostępność cyfrowa – czy to ważne dla nas jako społeczeństwa?” -> https://publicystyka.ngo.pl/dostepnosc-cyfrowa-czy-to-wazne-dla-nas-jako-spoleczenstwa

Chcesz wiedzieć o nas więcej -> https://legalden.pl/o-nas/

fot. Lucyna Lewandowska
PODOBNE