Ułatwienia dostępu

Legalizacja pobytu pracowników NGO

Międzynarodowe fundacje zakładające oddziały lub fundacje w Polsce potrzebują wykwalifikowanej kadry do pracy. Legalizacja pobytu i pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawców. Często, aby rozpocząć działalność w Polsce, delegują do pracy swoich pracowników z innych krajów. Należy pamiętać, że aby pracownik (cudzoziemiec) mógł rozpocząć legalną pracę w Polsce, pracodawca (fundacja) musi uzyskać dla niego zezwolenie na pracę i legalizację pobytu.

Więcej o oddziale fundacji zagranicznej w Polsce przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/oddzial-fundacji-zagranicznej-w-polsce/.

Legalizacja pobytu – obywatele Ukrainy

W obecnej sytuacji, po wejściu w życie przepisów o pomocy na rzecz obywateli Ukrainy, możliwe jest powierzenie obywatelowi Ukrainy pracy na podstawie bezpłatnego powiadomienia. Należy złożyć je elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Samo zgłoszenia powiadomienia uprawnia do podjęcia pracy w Polsce. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym muszą uzyskać numer PESEL ze specjalnym oznaczeniem UKR. Dzięki temu otrzymają dostęp do wielu świadczeń w Polsce, w tym m.in. do opieki medycznej.

Obywatele Unii Europejskiej

Obywatele Unii Europejskiej zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Po przyjeździe do Polski i zamiarze pozostania w kraju na okres dłuższy niż trzy miesiące zobowiązani są jedynie do złożenia wniosku o zarejestrowanie swojego pobytu. Wniosek składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu i nie podlega żadnym opłatom.

Legalizacja pobytu – obywatele państw trzecich

W celu legalizacji pracy obywatele państw trzecich muszą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy
i pracę. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec dołącza wypełniony przez pracodawcę załącznik nr 1, w którym wskazane są warunki zatrudnienia. Do wniosku należy dołączyć również wszystkie wymagane dokumenty, w tym np. potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia. Ze względu na duży wpływ wniosków, rozpoznanie
i otrzymanie karty pobytu trwa kilka miesięcy. Należy mieć na uwadze, że samo złożenie wniosku upoważnia cudzoziemca do przebywania w Polsce do czasu jego rozpoznania.

Numer PESEL

PESEL to jedenastocyfrowy symbol liczbowy, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Zawiera on datę urodzenia, numer kolejny, oznaczenie płci oraz numer kontrolny.

Posiadanie numeru PESEL ułatwi i usprawni życie w Polsce. Jest on niezbędny do założenia konta bankowego, załatwienia spraw urzędowych czy skorzystania z opieki medycznej. Zaleca się, aby każdy cudzoziemiec, który przyjechał do Polski do pracy, uzyskał wyżej wymieniony numer.

Rozpoczęcie pracy w Polsce często wymaga złożenia wielu wniosków i wszczęcia szeregu procedur.

Nasza kancelaria pomogła już wielu cudzoziemcom w zalegalizowaniu pobytu i uzyskaniu pozwoleń na pracę. Szybko i kompleksowo wypełnimy i złożymy za Ciebie wnioski do odpowiednich urzędów. Uzyskamy dla Ciebie numer PESEL i pomożemy w bieżących problemach, z którymi borykają się cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski.

Wsparcie kancelarii

Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas: biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

  • Adwokat i absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (kadry i płace) na Uczelni Łazarskiego. Jej zainteresowania zawodowe obejmują prawo pracy, HR, podatki, pomoc prawną cudzoziemcom oraz kobietom i dzieciom. Współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz firmami międzynarodowymi. Jest autorką licznych publikacji oraz artykułów prawniczych. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa pracy, NGO, wolontariatu pracowniczego oraz nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, znanej „Ustawą Kamilka”.

    ESG | prawo pracy

Zobacz inne