WIEDZA
Na zdjęciu splecione starszej osoby na tle spódnicy w kratę

Niegodność dziedziczenia. Zmiany jeszcze w 2023 roku!

BLOG

Jesteś ciekawa/ciekawy jakie zmiany przygotował dla nas ustawodawca? Zapraszam do lektury!

Kiedy mamy do czynienia ze spadkobiercą niegodnym dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia określona jest w Kodeksie cywilnym w art. 928, który wylicza przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego. Zgodnie z jego treścią, dotychczas spadkobierca mógł być uznany za niegodnego, jeżeli:

  1. dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  2. podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  3. umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

2 nowe przesłanki w 2023 roku

Po 15 listopada zaczną obowiązywać zmiany w Kodeksie cywilnym, które wprowadzają dwie dodatkowe sytuacje, w których spadkobierca może zostać uznanym za niegodnego dziedziczenia. Tj. w sytuacji:

  1. uporczywego niewykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową wobec spadkodawcy;
  2. uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.

Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do zdarzeń zaistniałych przed wejściem w życie ustawy.

Nowelizacja ma na celu umożliwienie sprzeciwu pozostałym spadkobiercom, w razie sytuacji kiedy osobą otrzymującą korzyści ze spadku byłaby osoba uchylająca się od obowiązków względem spadkodawcy, wynikających z przepisów prawa rodzinnego.

Zmiana, niewątpliwie znajdzie zastosowanie w dzisiejszych realiach, w których osoby starsze i samotne nie otrzymują wsparcia finansowego, czy emocjonalnego od swoich potencjalnych spadkobierców. Pojawiają się głosy wątpliwości, czy nowelizacja ta była potrzebna, argumentując, że obowiązek alimentacyjny wobec spadkodawcy, często może się równać ze znikomej wartości spadkiem. Sytuacja taka nie będzie budziła większych wątpliwości w przypadku spadku o niskiej wartości. Natomiast, mogą one się pojawić w sytuacji odwrotnej, kiedy spadkodawca będzie pozostawiał po sobie znaczący majątek. To właśnie w takiej sytuacji nowe przepisy znajdą zastosowanie. W mojej ocenie na pewno znajdą się odbiorcy, którzy skorzystają na tej zmianie.

Chcesz wiedzieć więcej? A może znajdujesz się w sytuacji, która wymaga pomocy i oceny prawnika?Skontaktuj się z nami → biuro@legalden.pl

PODOBNE