Ułatwienia dostępu

Od 1 lipca koniec stanu zagrożenia epidemicznego – Pracodawco, bądź czujny!

Od 1 lipca 2023 r. zniesiony jest stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Przypomnijmy, że stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał po wcześniejszym stanie epidemii, od maja 2022 r.

Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego, nastąpią zmiany w przepisach regulujących odprawy, odszkodowania, badania medycyny pracy oraz urlopy. O czym musi pamiętać Pracodawca?

Szkolenia BHP

Od 1 lipca biegnie termin na przeprowadzenie zaległych szkoleń okresowych BHP. Termin ten będzie stosunkowo krótki dla Pracodawców – wyniesie 60 dni. Oznacza to, że odroczone z uwagi na stan epidemii szkolenia okresowe BHP będą musiały zostać przeprowadzone do 29 sierpnia 2023 r.

Badania medycyny pracy

Wraz z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego wróci obowiązek kierowania pracowników na obowiązkowe okresowe badania medycyny pracy. Na wykonanie badań pracowniczych Pracownicy będą mieli 180 dni. Oznacza to, że od 1 lipca pracodawcy mają obowiązek wrócić do wystawiania skierowań na badania profilaktyczne oraz dopilnować, aby pracownicy wykonali te badania w powyżej wskazanym terminie, tj. najpóźniej do 28 grudnia 2023 r.

Koniec z limitem odpraw i odszkodowań

Od 1 lipca zaczną obowiązywać pierwotne regulacje, które zakładały limit wysokości odprawy pieniężnej do 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Jak to wyglądało w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego? Wysokość pewnych świadczeń nie mogła przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jakich świadczeń to dotyczyło?

  • wysokości odprawy
  • odszkodowania
  • innych świadczeń pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Zaległe urlopy wypoczynkowe

W okresie obowiązywania przepisów covidowych pracodawca miał możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy w dowolnie wybranym terminie, nieuzgodnionym wcześniej w zakładowym planie urlopów. Z momentem zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, przepisy dotyczące zaległych urlopów wypoczynkowych wrócą do reguł obowiązujących przed pandemią. Oznacza to, że pracodawca tylko do 30 czerwca może udzielić pracownikowi do 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego bez uzyskania zgody pracownika. Od 1 lipca nie będzie już takiej możliwości.

Zmiany dla pracowników – cudzoziemców

Cudzoziemcy, których dokumenty pobytowe utraciły ważność w okresie pandemii, będą musieli złożyć wnioski o nowe zezwolenia na pobyt w Polsce najpóźniej do 31 lipca 2023 r. W innym wypadku będą musieli opuścić terytorium Polski.

Nie dotyczy to cudzoziemców, do których znajduje zastosowanie tzw. Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Okres pobytu obywateli Ukrainy (oraz członków ich rodzin) uznawanego za legalny zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r. Data ta pokrywa się z zakończeniem przedłużonego okresu, w jakim państwa członkowskie Unii Europejskiej zapewniają obywatelom Ukrainy ochronę czasową.

Pracodawco! Jeśli zastanawiasz się co musisz zrobić w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego, napisz do nas: biuro@legalden.pl

/*! elementor – v3.13.3 – 22-05-2023 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}

  • Adwokat lubiąca tworzyć kreatywne rozwiązania i pomagać Klientom w wyborze najkorzystniejszego z nich, stąd tak dobrze czuje się w swojej roli. W pracy na rzecz NGO najbardziej ceni sobie różnorodność oraz szczególną misję, jaka towarzyszy każdej z tych organizacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie postępowań sądowych i arbitrażowych (w tym postępowanie arbitrażowe, w którym wartość przedmiotu sporu przekraczała 500 milionów złotych) zdobywane w renomowanych kancelariach w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo oraz prestiżowej uczelni London School of Economics and Political Science (LSE) w Londynie, gdzie w ramach rocznego programu studiów General Course pogłębiała swoją wiedzę z zakresu prawa medycznego, prawa własności intelektualnej oraz prawa publicznego międzynarodowego. Czas wolny spędza przede wszystkim ze swoimi przyjaciółmi – w tym ukochanymi pieskami Lebronem i Enzo – a także przy ciekawej książce czy serialach dokumentalnych. Interesuje się psychologią, Formułą 1, a także nauką języków obcych.

    ESG | współprace międzynarodowe

Zobacz inne