WIEDZA

Oddział fundacji zagranicznej w Polsce – czy to możliwe?

BLOG

Oddział fundacji zagranicznej w Polsce – czy to możliwe?

Wiele organizacji zagranicznych zastanawia się, czy jest możliwe otworzenie oddziału organizacji zagranicznej w Polsce. Wynika to z tego, że w obecnym czasie położenie geograficzne Polski pozwala natychmiast pomagać najbardziej potrzebującym osobom.

W naszym artykule wyjaśniamy jak założyć oddział fundacji zagranicznej w Polsce oraz jakie najważniejsze dokumenty przygotować.

O tym, czym różni się fundacja od stowarzyszenia, przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/fundacje-a-stowarzyszenia-podobienstwa-i-roznice/.

Jak założyć oddział fundacji zagranicznej w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami fundacje zagraniczne mogą tworzyć na terenie Polski swoje przedstawicielstwa (oddziały). Aby to zrobić, muszą one spełnić wymogi formalne i wykonać odpowiednie czynności związane z procedurą rejestracyjną.

Fundacjami zagranicznymi, które mogą otworzyć przedstawicielstwo w Polsce, mogą być jedynie organizację, których cele statutowe są zgodne z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że cel fundacji zagranicznej nie może leżeć jedynie w interesie fundatora lub osób z nim związanych. Cele zgodne z obowiązującym prawem to m.in. ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, opieka i pomoc społeczna.

Więcej o naszej kancelarii przeczytacie tutaj: https://uslugi.ngo.pl/293713-legalden-jacek-olejarz.html.

Co należy przygotować?

Całe postępowanie opiera to procedura wnioskowa. Podstawowym dokumentem, który należy złożyć jest wniosek fundacji macierzystej o zezwolenie na podjęcie działalności w Polsce. We wniosku należy podać podstawowe informacje na temat fundacji oraz jej przedstawicielstwa.

Załączniki, które należy złożyć wraz z wnioskiem to odpowiednie oświadczenia zarządu fundacji, dokumenty potwierdzające jej rejestrację za granicą, sprawozdania oraz potwierdzenia opłat.

Dokumenty do ministra należy dostarczyć w oryginałach, lub w formie uwierzytelnionej (np. przez profesjonalnego pełnomocnika organizacji). Oczywiście dokumenty musimy złożyć w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Po złożeniu kompletu dokumentów urząd rozpocznie swoją procedurę polegającą na zgodność działalności fundacji zagranicznej z polskim prawem oraz wymogami formalnymi w związku ze złożonymi dokumentami. W przypadku niejasności lub braków w złożonej dokumentacji organ wezwie nas do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień.

Opłaty

Koszt założenia przedstawicielstwa fundacji zagranicznej w Polsce to 855 zł za złożenie wniosku oraz 17 zł jako opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Kto wydaje decyzję i ile trwa proces?

Zgodę lub odmowę na utworzenie przedstawicielstwa w Polsce wydaje właściwy minister. Organ ten może również zawiesić działalność istniejącego już przedstawicielstwa, jeżeli uzna, że naraża ono na szkodę interesy państwa.

Całe postępowanie może trwać nawet kilka miesięcy, a finalna decyzja, może okazać się dla nas negatywna. Dlatego organizacje chcące od razu zacząć pomagać potrzebującym decydują się na założenie nowej fundacji. Proces ten jest zdecydowanie szybszy i prostszy do przeprowadzenia.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości związane z utworzeniem przedstawicielstwa fundacji zagranicznej w Polsce, napiszcie do nas na nasz adres e-mail: biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

O tym jak założyć fundację, przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/jak-zalozyc-fundacje/.

PODOBNE