Ułatwienia dostępu

Praca zdalna – wolność czy wyzwanie?

W ciągu ostatnich lat, praca zdalna przeszła ogromną zmianę, od bycia tymczasowym rozwiązaniem w czasach pandemii do stałego elementu na rynku pracy. Wprowadzone zmiany w polskim Kodeksie Pracy od kwietnia 2023 r. potwierdziły, że praca zdalna jest już oficjalnie uznawaną formą zatrudnienia, oferującą pracownikom i pracodawcom nowe możliwości oraz wyzwania. Jak dziś, po roku wprowadzenia nowych przepisów funkcjonuje ta forma wykonywania pracy? Czy jest dla pracowników dużym benefitem czy wyzwaniem i dodatkowym problemem uniemożliwiającym oddzielnie pracy od obowiązków domowych i życia rodzinnego?

Praca zdalna w kodeksie pracy

Praca zdalna została zdefiniowana w kodeksie jako wykonywanie pracy przez pracownika poza stałym miejscem pracy, zazwyczaj w domu pracownika, ale także w dowolnym miejscu wskazanym przez pracownika, pod warunkiem, że miejsce to spełnia wymogi bezpiecznej i higienicznej pracy. Od 7 kwietnia 2023 roku, polskie prawo pracy umożliwia pracownikom wnioskowanie o pracę zdalną, a pracodawcy muszą takie wnioski rozważać. Jeśli z powodów organizacyjnych lub specyfiki pracy wniosek nie może zostać uwzględniony, pracodawca jest zobowiązany poinformować o tym pracownika w ciągu 7 dni roboczych. To zobowiązanie wzmacnia pozycję pracownika, dając mu większą kontrolę nad własnym miejscem pracy​.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną odpowiednie warunki do wykonywania obowiązków, w tym pokrycie kosztów związanych z energią elektryczną i usługami telekomunikacyjnymi niezbędnymi do pracy zdalnej. Może również zdecydować o pokryciu innych kosztów, np. zakupu mebli czy sprzętu komputerowego​. Pracodawca jest odpowiedzialny również za zapewnienie pracownikowi zdalnemu dostępu do firmowych systemów i danych, zapewniając jednocześnie ochronę danych i bezpieczeństwo informacji.

Wady i zalety

Praca zdalna oferuje zarówno szereg korzyści, ale również wiele wad. Do głównych zalet należą zwiększona elastyczność i możliwość lepszego zbalansowania życia zawodowego z osobistym, oszczędność czasu i pieniędzy dzięki eliminacji dojazdów do pracy, a także możliwość pracy w komfortowym i spersonalizowanym środowisku. Często praca zdalna przyczynia się do wzrostu produktywności i zadowolenia pracowników​​. Z drugiej strony, wiąże się z wyzwaniami, takimi jak trudności w oddzieleniu życia zawodowego od prywatnego, ryzyko izolacji społecznej i mniejszej integracji zespołu, a także potencjalne wyzwania związane z samodyscypliną i organizacją pracy. Istnieje również zagrożenie związane z nadmiernym i szybszym „wypaleniem” zawodowym oraz z trudnościami w utrzymaniu jasnych granic między pracą a odpoczynkiem.

Globalne tendencje

Na początku pandemii COVID-19 praca zdalna stała się nie tylko koniecznością, ale również odkryciem dla wielu firm i pracowników na całym świecie. Pracodawcy dawali dużą dowolność w kwestii pracy zdalnej, co było postrzegane jako sposób na zachowanie ciągłości biznesowej oraz ochronę zdrowia pracowników. Wiele organizacji zauważyło wtedy nieoczekiwane korzyści, takie jak wzrost produktywności i zadowolenia pracowników, co początkowo napędzało entuzjazm dla tej formy pracy. Jednakże, od jakiegoś czasu coraz więcej doniesień z rynku lokalnego jak i międzynarodowego wskazuje na zmianę podejścia pracodawców.

Obserwuje się tendencję, w ramach której firmy chcą, aby pracownicy wracali do biur, przynajmniej na część czasu pracy, promując model pracy hybrydowej. Powody tego zwrotu są różnorodne – od chęci odbudowy kultury organizacyjnej i wspierania spontanicznej współpracy, przez zarządzanie wydajnością, po postrzeganie obecności w biurze jako sposobu na wzmocnienie zaangażowania i poczucia przynależności wśród pracowników. Choć praca zdalna nadal jest obecna w wielu organizacjach, pracodawcy coraz częściej godzą się na mniejszy wymiar czasu zdalnego, stawiając na elastyczne rozwiązania, które łączą zalety obu światów – pracy z domu i z biura. Wskazuje to na ewolucję podejścia do pracy zdalnej, z pełnej swobody do bardziej zrównoważonego modelu, który ma na celu zaspokojenie potrzeb zarówno pracowników, jak i organizacji.

Przyszłość pracy zdalnej

Przyszłość pracy zdalnej zależy od zdolności organizacji do skutecznego zarządzania zmianą i adaptacji do nowych realiów rynkowych. Będzie to wymagało elastycznego podejścia do zarządzania, inwestycji w narzędzia wspierające pracę zdalną oraz rozwijania kultury opartej na zaufaniu i współpracy. Kluczowe będzie znalezienie równowagi, która zadowoli zarówno pracowników, jak i pracodawców, umożliwiając obu stronom czerpanie korzyści.

Na świecie, ewolucja ta wydaje się jeszcze bardziej złożona, uwzględniając różnorodność kultur organizacyjnych i rynków pracy. Firmy globalne wprowadzają innowacyjne polityki pracy zdalnej i hybrydowej, eksperymentując z różnymi modelami, aby znaleźć optymalne rozwiązania sprzyjające innowacyjności, kreatywności i produktywności. Kierunek ten jest wspierany przez rozwój technologii, które umożliwiają płynniejszą komunikację i współpracę między zespołami rozproszonymi geograficznie​. Z niecierpliwością czekam na dalsze ciekawe nowinki dotyczące tej formy wykonywania pracy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach w prawie pracy przeczytaj mój artykuł na ten temat: https://legalden.pl/nowosci-w-prawie-pracy-2024/

  • Adwokat i absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (kadry i płace) na Uczelni Łazarskiego. Jej zainteresowania zawodowe obejmują prawo pracy, HR, podatki, pomoc prawną cudzoziemcom oraz kobietom i dzieciom. Współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz firmami międzynarodowymi. Jest autorką licznych publikacji oraz artykułów prawniczych. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa pracy, NGO, wolontariatu pracowniczego oraz nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, znanej „Ustawą Kamilka”.

    ESG | prawo pracy

Zobacz inne