Przerwa w pracy – to musi wiedzieć każdy pracownik

icons8-team-dhZtNlvNE8M-unsplash

Na obecnym rynku pracy, pracownicy bardzo często nie są świadomi swoich praw. Dzieje się tak dlatego, że pracodawcy zazwyczaj informują swoich pracowników o ich obowiązkach, a nie o tym co im się należy – o ich prawach. Dotyczy to również kwestii przerwy podczas wykonywania obowiązków służbowych. Z naszego artykułu dowiecie się wszystkiego o przerwie w pracy.

Przerwa w pracy to prawo, a nie przywilej

Musimy pamiętać, że gdy pracownik spełnia warunki przewidziane w ustawie, należy mu się przerwa. Jest ona jednym z praw pracownika, które przewiduje kodeks pracy. Może mieć ona różną formę i wynikać z tego, którego pracownika dotyczy np. przerwa dla pracowników młodocianych, czy karmiących matek. To ile trwa poszczególna przerwa, określa bezpośrednio kodeks pracy.

Kiedy pracownik nabywa prawo do przerwy śniadaniowej

Jeżeli pracownik pracuje co najmniej 6 godzin dziennie, przysługuje mu minimum 15-minut przerwy – powszechnie przyjęto, że jest to tzw. przerwa śniadaniowa. Nie ma znaczenia to, na jaką część etatu pracuje pracownik. 6-godzinny czas pracy jest jedynym warunkiem, jaki musi spełnić pracownik, aby przysługiwała mu przerwa śniadaniowa.  

Przerwa 15-minutowa (śniadaniowa), zagwarantowana jest również wtedy, gdy pracownik pracuje 8,9 czy 10 godzin – nie podlega ona wydłużeniu z uwagi na czas pracy. Zazwyczaj pracodawcy wyznaczają konkretną godzinę, o której w zakładzie pracy jest przerwa. W ustawie nie ma bowiem szczegółowego opisu, jak powinna ona wyglądać – może to określić pracodawca w wewnętrznym regulaminie. Należy jednak pamiętać, że 15-minutowej przerwy, nie należy wykorzystywać na początku czy na końcu swojej pracy. Jest to przerwa w pracy, czyli w trakcie jej trwania.

Oczywiście czas przerwy, wliczany jest do czasu pracy za jaki pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.

W jaki sposób pracownik może wykorzystać przerwę w pracy

Najczęściej zadawane pytanie przez pracowników, to czy mogą oni w trakcie przerwy opuścić zakład pracy. Niestety w ustawie nie znajdziemy nic na ten temat. Pamiętajmy jednak, że opuszczenie miejsca pracy, może być sprzeczne z obowiązującym w zakładzie pracy regulaminem. Może to stanowić poważne naruszenie jego postanowień. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest ustalenie zasad przerwy z pracodawcą.

Zazwyczaj, na obecnym rynku pracy, przyjęto że pracownik może zagospodarować czas podczas przerwy wedle jego uznania. Może wyjść z innymi pracownikami na obiad, załatwić swoje prywatne sprawy itp.

Jakim pracownikom przysługuje przerwa w wymiarze większym niż 15 minut?

Ustawodawca przewidział przypadki, w których pracownikom przysługuje przerwa w wymiarze większym niż 15 minut. Wyjątek obejmuje konkretne grupy pracowników. Dotyczy on:

  1. Pracowników młodocianych (15-18 lat) – mogą oni skorzystać z przerwy w wymiarze 30 minut, jeżeli ich czas pracy wynosi powyżej 4,5 godziny dziennie.
  2. Osób niepełnosprawnych – przysługuje im dodatkowe 15 minut przerwy.
  3. Matek karmiących – chodzi o przerwy na karmienie. Jeżeli kobieta pracuje poniżej 4 godzin dziennie, taka przerwa nie przysługuje. Jeżeli jednak czas pracy wynosi do 6 godzin, przysługuje wtedy półgodzinna przerwa na karmienie. W przypadku pracy powyżej 6 godzin przysługuje jej przerwa w wymiarze jednej godziny (lub dwie przerwy po pół godziny) na karmienie. Natomiast przerwa kobiety karmiącej więcej niż jedno dziecko wynosi 45 minut (a nie 30 minut).

Wyjątki przysługują pracownikom z uwagi na ich szczególne potrzeby i dodatkowe obowiązki.

Przerwa w pracy przy komputerze

Praca biurowa to w dużych miastach najczęściej wykonywany rodzaj pracy. Pracując przy komputerze, narażamy swój wzrok oraz po dłuższym czasie nieprzerwanej pracy możemy odczuwać znaczne zmęczenie organizmu. Ustawodawca przewidział takie przypadki i określił dodatkowy wymiar przerwy, dla osób pracujących na komputerze. Wynosi ona dodatkowe 5 minut po każdej przepracowanej godzinie. Przerw tych nie można łączyć w jedną dłuższą przerwę.

Wsparcie kancelarii

Należy pamiętać, że opisane w artykule przerwy są prawem pracownika, a obowiązkiem pracodawcy. Jeżeli uważacie, że wasze prawa pracownicze są łamane lub macie inne pytania związane z prawem pracy, napiszcie do nas na adres e-mail biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

O tym czym jest dodatek stażowych i komu przysługuje, przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/czym-jest-dodatek-stazowy-i-komu-przysluguje/.

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Karol Molendowski

Karol Molendowski

Prawnik w kancelarii Legalden. Aktywne działania w organizacjach studenckich wykształciło w nim nowe, świeże spojrzenie na istotne problemy społeczne. Pomimo młodego wieku zdobył doświadczenie w wielu instytucjach prawniczych takich jak prokuratura, instytucje finansowe i kancelarie. W pracy stawia na otwartość umysłu, szukanie nowych nietuzinkowych rozwiązań i indywidualne podejście do każdej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *