WIEDZA

Rekompensata zakupu ogrzewania przez organizacje pozarządowe

BLOG

Weszła w życie ustawa, dzięki której organizacje pozarządowe uzyskały możliwość do otrzymania rekompensaty za zakup ogrzewania w zakresie, w jakim zużywają je na potrzeby prowadzenia działalności pożytku publicznego. Rekompensata ma na celu częściowe pokrycie kosztów odbiorców ciepła w związku z pogarszającą się sytuacją na rynku paliwowym.

Rekompensata zakupu ogrzewania -potrzebne dokumenty

Warunkiem otrzymania rekompensaty jest złożenie odpowiedniego oświadczenia do lokalnego sprzedawcy ciepła – lokalnego zakładu energetyki. Oświadczenie może złożyć osoba działająca w imieniu organizacji pozarządowej np. Członek Zarządu organizacji.

Do dokumentu należy złożyć dodatkowo określenie szacowanej ilości ciepła, która zostanie przeznaczona na działalność pożytku publicznego oraz dane, na podstawie których ją oszacowano, a także dokument świadczący o uznaniu odbiorcę za podmiot uprawniony do skorzystania z rekompensaty (np. wyciąg z KRS organizacji.

Termin złożenia oświadczenia

Termin na złożenie oświadczenia jest bardzo krótki.

Organizacja pozarządowa może złożyć je tylko do 11 października 2022 r.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli zastanawiacie się jak i czy możecie złożyć takie oświadczenie, napiszcie do nas na adres e-mail: biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

Więcej o naszej kancelarii przeczytacie tutaj: https://uslugi.ngo.pl/293713-legalden-jacek-olejarz.html

PODOBNE