parasol, który chroni jak ubezpieczenie

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie dla członków zarządu?

Wielu przedsiębiorców, będący członkami zarządu w spółkach zastanawia się, czym jest i czy warto wykupić ubezpieczenie dla członków zarządu. Celem takiego ubezpieczenia, jest ochrona osób odpowiedzialnych za działanie spółki z tytułu zobowiązań powstałych przez ich błędne decyzje.

W naszym najnowszym artykule postaram się Wam przybliżyć, dlaczego warto wykupić ubezpieczenie dla członków zarządu.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane błędnym wykonywaniem zadań przez członków zarządu spółki – dotyczy to zarówno szkód wyrządzonych spółce, jak i osobom trzecim. Może to być na przykład błędne przygotowanie a później zawarcie umowy, wyzysk i wprowadzenie w błąd kontrahenta. Ubezpieczenie obejmuje także doprowadzenie spółki do szkody wynikłej z zaległości podatkowej.

Kogo obejmuje ubezpieczenie?

W zależności od tego, jakie ubezpieczenie wybierzemy, ubezpieczenie może obejmować wszystkich członków zarządu zarówno byłych, obecnych jak i przyszłych. Ubezpieczenie może również obejmować członków rady nadzorczej, dyrektorów zarządzających, a także inne organy porównywane do organów wykonawczych. Niektóre polisy ubezpieczeniowe obejmują również menadżerów, pełnomocników oraz prokurentów.

Jeżeli wykażemy, że pracownik ponosi odpowiedzialność tak, jakby był osobą zarządzającą, to ubezpieczenie może również dotyczyć takiego pracownika.

Ubezpieczenie członków zarządu, może również dotyczyć jego bliskich. Jest to praktyka stosowana zazwyczaj do małżonków członków zarządu oraz ich spadkobierców.

Reasumując w zależności od polisy i oferty ubezpieczeniowej ubezpieczyciela, to kogo może dotyczyć ubezpieczenie, zależy od nas.

Czy takie ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie członków zarządu nie jest zaliczane do grupy ubezpieczeń obowiązkowych. To, czy spółka zdecyduje się zabezpieczyć swoje interesy w taki sposób, zależy tylko od niej.

Można powiedzieć, że ubezpieczenie członków zarządu spółki traktowane jest jako uzupełnienie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki. Wszystko zależy od tego, jakim kapitałem dysponuje spółka. Im większy kapitał, tym większe ryzyko dlatego spółki z dużym kapitałem coraz częściej decydują się na ubezpieczenie członków zarządu.

Czego dotyczy ubezpieczenie?

Ubezpieczyciel świadczy ochronę z tytułu nieprawidłowo podjętej decyzji od momentu zgłoszenia roszczenia przeciw ubezpieczonemu. Za zgłoszenie roszczenia uważa się także oświadczenie o potrąceniu wierzytelności.

Ubezpieczeniem są objęte koszty ochrony w postępowaniu sądowym. Z uwagi na objęcie ochroną byłych członków zarządu, ubezpieczenia działa również z mocą wsteczną, warunkiem jest to, że zdarzenie powstało w okresie ubezpieczenia.

Kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego?

Jak w każdym przypadku ubezpieczenia, tak i w omawianym przez nas ubezpieczeniu dla członków zarządu występują sytuacje, w których ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego.

Ma to miejsce wtedy, gdy:

 • ubezpieczony świadomie podjął błędne działanie, a także świadomie nie przestrzegał przepisów prawa lub świadomie działał z rażącym niedbalstwem,
 • szkoda została zgłoszona w ramach inne umowy ubezpieczenia.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli po przeczytaniu artykułu nadal zastanawiacie się, dlaczego warto wykupić ubezpieczenie dla członków zarządu, skontaktujcie się z nami przez email biuro@legalden.pl. Postaramy się rozwiać wasze wszystkie wątpliwości.

O tym jak założyć spółkę i ile to kosztuje, przeczytaj tutaj: https://legalden.pl/jak-zalozyc-spolke-i-ile-to-kosztuje/

Jak założyć spółkę i ile to kosztuje?

Wielu naszych klientów, zarówno doświadczonych jak i dopiero początkujących przedsiębiorców zastanawia się jak założyć spółkę i ile to kosztuje. Składa się na to wiele czynników.

Z naszego najnowszego artykułu dowiecie się jak założyć spółkę i ile to kosztuje.

Forma spółki

Na początek musicie wybrać jaki typ spółki jest dla was najwygodniejszy. Jeżeli potrzebujecie pomocy w tej kwestii, skontaktujcie się z nami na biuro@legalden.pl, a doradzimy Ci, jaka forma spółki będzie najkorzystniejsza dla Twojego przedsiębiorstwa.  Wybór typu spółki zależy od wielu czynników – rodzaju przedsiębiorstwa, liczby wspólników, ale też jakie relacje panują między wami.

Projekt umowy spółki

Projekt umowy spółki to dokument stanowiący nie tylko fundament pracy Twojej spółki, ale też bazowy element jej założenia. Aby uniknąć problemów w przyszłości – takich jak spór pomiędzy wspólnikami, warto zainwestować czas w opracowanie umowy spółki. Jeżeli chcesz, abyśmy pomogli Ci stworzyć korzystny dla Ciebie projekt umowy, skontaktuj się z nami.

Pozostała dokumentacja, to umowa najmu, a także uchwały wspólników, jak i inne dokumenty związane z uzyskaniem niezbędnego dla rejestracji Twojej spółki wpisu, o którym więcej informacji znajdziesz w kolejnym kroku.

Koszty założenia spółki, przybliżymy Wam na przykładzie spółki z o.o. – najpopularniejszej formy spółki w Polsce.

Ile kosztuje przygotowanie projektu umowy spółki z o.o.?

Koszty przygotowania projektu umowy spółki zależą od tego czy zdecydujemy się zawrzeć umowę spółki u notariusza czy przez system s24. Jeżeli zdecydujemy się wybrać pierwszą opcję, będziemy musieli zapłacić taksę notarialną. Jej wysokość zależna jest od konkretnego notariusza oraz od tego jaką wartość ma przedmiot czynności notarialnej – w przypadku założenia spółki z o.o. zależy to od wysokości kapitału zakładowego.

Koszt zawarcia umowy spółki u notariusza

Należy jednak pamiętać, że notariusze nie mogą sami określać cen za swoje czynności – są ograniczenia przepisami prawa.

 • Zgodnie z obowiązującym prawem za sporządzenie spółki z kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000 zł, notariusz może pobrać opłatę do 160 złotych netto.
 • Jeżeli kapitał zakładowy będzie wynosił 10.000 złotych, to kwota ta wzrośnie do 310 złotych netto.

Takie ograniczenia wynikają z Rozporządzenia Ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do taksy notarialnej należy doliczyć również podatek VAT.

Zawarcie umowy spółki przez system internetowy – ile to kosztuje?

Jeżeli zdecydujemy się na tę formę zawarcia umowy, nie będziemy musieli płacić taksy notarialnej – projekt umowy tworzymy sami wykonując kolejne polecenia kreatora umowy w serwisie internetowym. Sporządzenie projektu umowy spółki przez internet jest jedna w pewien sposób ograniczony – nie mamy możliwości wprowadzania nowych postanowień. Możemy jedynie wybrać określone warianty jakie proponuje nam serwis.

Obowiązek wniesienia wkładów do spółki z o.o. – koszty

Każdy wspólnik spółki z o.o. ma obowiązek wnieść wkłady na pokrycie w całości kapitału zakładowego. Mogą to być wkłady zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej.  Koszt wnoszonych wkładów uzależniony jest od wysokości kapitału zakładowego  – jego minimalna wysokość to 5 000 złotych.

Koszty sądowe

Chodzi tu o wniosek do KRS o wpis spółki do rejestru. To jakie poniesiemy koszty zależy od tego jaką formę zawarcia umowy spółki wybraliśmy.

Jeżeli wybierzemy formę tradycyjną to opłata sądowa za wpis spółki w KRS wynosi 500 zł – konieczne jest również dokonanie opłaty za ogłoszenie informacji o zarejestrowaniu spółki w MSiG w wysokości 100 zł (łącznie 600 zł).

Natomiast rejestracja przez Internet to koszt w wysokości 250 zł za rejestrację spółki oraz 100 zł za ogłoszenie w MSiG. (łącznie 350 zł)

Więcej o tym ile kosztuje założenie spółki z o.o., przeczytasz tutaj: http://bit.ly/zalozeniespolki

Wsparcie kancelarii

Jeżeli chcesz, abyśmy pomogli Ci założyć spółkę krok po kroku, albo masz jeszcze jakieś wątpliwości w kwestii jak założyć spółkę i ile to kosztuje, skontaktuj się z nami przez biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

Karol Molendowski

Prawnik w kancelarii Legalden. Aktywne działania w organizacjach studenckich wykształciło w nim nowe, świeże spojrzenie na istotne problemy społeczne. Pomimo młodego wieku zdobył doświadczenie w wielu instytucjach prawniczych takich jak prokuratura, instytucje finansowe i kancelarie. W pracy stawia na otwartość umysłu, szukanie nowych nietuzinkowych rozwiązań i indywidualne podejście do każdej sprawy.

Dofinansowanie od Facebooka dla małych firm

Powszechnie wiadomo, że przez pojawienie się koronawirusa i związanego z nim kryzysu ekonomicznego, w dużej mierze ucierpieli przedsiębiorcy. Dlatego Facebook zdecydował się wystartować z nowym programem grantowym dla małych przedsiębiorców. Program skierowany jest do firm, które mają trudności z powrotem do stabilnej sytuacji finansowej. O tym czym jest dofinansowanie od Facebooka dla małych firm przeczytacie w naszym najnowszym artykule.

Jakie fundusze może otrzymać Twoja firma?

Dofinansowanie od Facebooka dla małych firm to pomoc w dwóch formach:

 1. Finansowej dotacji w wysokości 5.556 złotych
 2. Środków reklamowych w wysokości 3.333 złotych

Pomoc dla Twojej firmy uzyskasz po tym, jak wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Dla kogo skierowana jest pomoc?

Facebook poinformował, że nawet 30 tysięcy małych firm w ponad 30 krajów będzie mogło złożyć mogło złożyć wniosek i otrzymać dofinansowanie. Warunki jakie musi spełnić firma ubiegająca się o grant to:

 • Firma musi zatrudniać od 2 do 50 pracowników
 • Przedsiębiorstwo musi działać od co najmniej roku
 • Firma znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej z epidemią COVID-19
 • Firma musi znajdować się na obszarze, na którym działa Facebook

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Aby wykazać, że firma spełnia wszystkie wymogi wskazane w regulaminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Sprawozdania finansowe oraz dokumenty potwierdzające, że nasza firma istnieje co najmniej jeden rok np. statut czy dowód rejestracji w KRS wraz z bilansem zysków i strat
 • Dokumenty  i sprawozdania potwierdzające, że nasza firma znajduje się w trudnej sytuacji przez pojawienie się epidemii koronawirusa

*Należy pamiętać, że dostarczone sprawozdania powinny zawierać co najmniej bilans oraz rachunek zysków i strat.

Z regulaminem dotyczącym dofinansowania możecie zapoznać się tutaj: https://www.facebook.com/business/boost/grants?sc=em.tchpt&mb=fbb&mp=fbb&scn=bl.fcb.muc&mid=bl.fcb.muc.email_aymt.6852&wfid

Wnioskodawca nie może być urzędnikiem państwowym

Nie możesz aplikować w imieniu swojej firmy, jeżeli jesteś obecnym urzędnikiem państwowym lub krewnym urzędnika państwowego. Takie ograniczenie wynika z przepisów antykorupcyjnych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji

Warunkiem otrzymania dotacji jest zobowiązanie prowadzenia ewidencji wpływów i wydatków z tytułu pieniędzy otrzymanych w ramach dotacji.  Jeżeli Facebook tego zażąda, będziesz musiał niezwłocznie udostępnić takie informacje do wglądu.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie można składać do 8 października 2020 r. do godziny 18: 00.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli chciałbyś złożyć wniosek o dofinansowanie Facebooka dla małych firm i zastanawiasz się czy Twoje przedsiębiorstwo spełnia wymagane warunki, skontaktuj się z nami przez email biuro@legalden.pl . Na pewno pomożemy.

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Bardzo często sporządzony przez najbliższą nam osobę testament i zawarta w nim ostatnia wola niesie za sobą wiele rozczarowań. Często najbliżsi członkowie rodziny zostają pominięci przez testatora, a całość majątku przepisywana jest nawet obcej osobie. To co wydawać by się mogło dla nas oczywistym, w rzeczywistości jest zupełnie inne – dlatego właśnie zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, uprawnieni członkowie rodziny mogą wnosić o zachowek. Pamiętajmy jednak, że jak każde roszczenie, żądanie zapłaty zachowku możemy złożyć do pewnego momentu. Z naszego najnowszego artykułu dowiecie się, czym jest przedawnienie roszczenia o zachowek.

Co to jest przedawnienie roszczenia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, roszczenia majątkowe jakim jest również roszczenie o zapłatę zachowku, po pewnym czasie ulegają przedawnieniu. Jeżeli roszczenie jest przedawnione, to osoba, do której kierujemy nasze żądanie, może odmówić od jego spełnienia, czyli w tym przypadku zapłaty określonej kwoty pieniężnej – polega to na tym, że taka osoba może podnieść przed sądem zarzut przedawnienia. Wystarczy to zrobić w piśmie procesowym lub ustnie już na rozprawie sądowej.

Wskazanie, że roszczenie o zachowek jest przedawnione jest kluczowe dla tego rodzaju spraw – jeżeli osoba, do której to żądanie jest kierowane, nie podniesie zarzutu przedawnienie to po prostu taką sprawę przegra. Dzieje się tak dlatego, że sąd nie może sam uwzględnić tego, że ma miejsce przedawnienie – może to zrobić jedynie na wniosek.

Przedawnienie roszczenia o zachowek – termin

Roszczenie o zapłatę zachowku przedawnia się po upływie 5 lat. W zależności od tego, czy spadkodawca sporządził przed śmiercią testament czy nie, rozróżniamy dwa sposoby obliczania tego terminu.

 • Jeżeli nie został sporządzony testament, to termin przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku należy liczyć od dnia, w którym został otworzony spadek – czyli od dnia śmierci spadkodawcy.  Zatem po pięciu latach od śmierci spadkodawcy, w przypadku wniesienia roszczenia o zapłatę zachowku, osoba, do której takie żądanie jest skierowane może w sądzie podnieść zarzut przedawnienia.
 • Jeżeli natomiast spadkodawca testament sporządził, pięć lat liczymy od chwili, gdy testament został ogłoszony. Ogłoszenia testamentu dokonuje w toku specjalnego postępowania sąd lub notariusz.

W obu przypadkach zarzut przedawnienie będzie obowiązywał tylko jeżeli pięcioletni termin przedawnienia upłynie przed wszczęciem sprawy o zachowek. Jeżeli termin ten upłynie po wszczęciu postępowania, nawet przed dniem pierwszej rozprawy, przedawnienie nie zostanie uwzględnione. Wszczęcie sprawy przerywa bowiem bieg przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku.

Przedawnienie roszczenia o zachowek – wyjątek

Jeżeli bieg przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku rozpoczął się przed 23 października 2008 r. to będziemy mieli do czynienia z wyjątkiem od zasady tzw. „pięciu lat”. Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu i zmarł przed 23 października 2008 r. to roszczenie o zachowek przedawniło się po upływie 3 lat – to samo dzieje się w przypadku, gdy testament otworzono przed tą datą.

23 października 2011 r. zmienił się przepis, który dotyczył przedawniania roszczenia o zachowek – termin ten uległ wydłużeniu z 3 do 5 lat. Roszczenia, które nie były przedawnione w dniu wejścia nowej podstawy prawnej (23 października 2011 r.) przedawniają się po upływie 5 lat od chwili śmierci spadkodawcy lub otwarcia testamentu.

Wsparcie Kancelarii

Jeżeli uważasz, że należy Ci się zachowek i nie wiesz, jak rozpocząć walkę o swoje prawa, skontaktuj się z nami przez email biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy

Wszystko o zachowku znajdziesz w naszym artykule tutaj: https://legalden.pl/zachowek-wszystko-co-musisz-wiedziec-na-ten-temat/

Jak podważyć testament?

Z doświadczenia wiemy, że sprawy spadkowe to jedne z najcięższych spraw dla naszych klientów. Wielu spadkobierców często nie zgadza się z ostatnią wolą najbliższej im osoby. Nasi klienci zastanawiają się jak i czy w ogóle można podważyć testament.

O tym jak podważyć testament przeczytacie w naszym najnowszym artykule.

Jaki testament możemy podważyć?

Istnieje wiele rodzajów testamentu: pisemne, te złożone w formie oświadczenia np. przed wójtem, czy w wyjątkowych okolicznościach – każdy z tych testamentów możemy podważyć.

Jak podważyć testament? – droga sądowa

Testament można podważyć w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, a także w toku innego postępowania. Takim postępowaniem może być na przykład postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Podważenie testamentu to najczęściej działanie podejmowane przez obronę w powództwie o wykonanie zapisu testamentowego oraz w sprawach związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku.

Unieważnienia testamentu można również żądać w toku sprawy o zachowek (np. gdy w treści testamentu osoba żądająca zachowku została wydziedziczona).

Sąd spadku

Sąd spadku to sąd powołany w celu oceny ważności sporządzonego testamentu. Jego zadaniem jest również rozstrzygnięcie zgłoszonych przez stronę decydującą się podważyć testament zarzutów. W tym miejscu należy też zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, to osoba, która zarzuca nieważność testamentu, jest obowiązana te okoliczności udowodnić.

Jak podważyć testament notarialny?

Jak już wcześniej pisaliśmy – każdy testament można podważyć. Jednak podważenie testamentu notarialnego może być bardzo trudne. Jest to spowodowane tym, że notariusz ma obowiązek przypilnować tego, żeby osoba składająca przed nim ostatnią wolę działała świadomie, jej decyzje były swobodne i co najważniejsze bez przymusu. Dlatego tak ważne jest, aby zebrać jak najwięcej mocnych i skutecznych dowodów potwierdzających słuszność naszych zarzutów i twierdzeń.

Testament – kiedy jest nieważny?

Istnieją sytuacje, w których testament jest po prostu nieważny- pomimo tego, że „technicznie” został sporządzony w sposób poprawny. Z nieważnym sporządzeniem ostatniej woli mamy do czynienia wtedy, gdy jest ono sporządzone:

 • w momencie, gdy świadomość lub swobodne podejmowanie decyzji i wyrażenia woli testatora jest wyłączone lub w znacznym stopniu ograniczone – np. choroba, załamanie nerwowe
 • pod wpływem błędu, o którego istnieniu testator nie wiedział, a gdyby wiedział to nie sporządził by testamentu w taki sposób
 • pod wpływem groźby lub oczywistej manipulacji innej osoby

* na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Pamiętajmy również, że nieważność testamentu mogą też powodować błędy popełnione przy jego sporządzaniu tzw. błędy techniczne. Może to być na przykład brak podpisu spadkodawcy pod testamentem czy spisanie wspólnego testamentu przez małżonków.

Przedstawione powyżej sytuacje stanowią bezsprzeczną podstawę, na której możemy oprzeć nasze żądanie o unieważnienie testamentu.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli chcesz podważyć testament, a nie wiesz od czego zacząć skontaktuj się z nami przez nasz email biuro@legalden.pl . Na pewno pomożemy. Jeśli chcesz poznać nasze wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o podważenie testamentu, możesz to zrobić na stronie: https://legalden.pl/spadki/.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest zachowek i kiedy możesz o niego wnosić, zapoznaj się z naszym artykułem, który znajdziesz tutaj: https://legalden.pl/zachowek-wszystko-co-musisz-wiedziec-na-ten-temat/

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Wielu naszych klientów zastanawia się, czy w związku z wypowiedzeniem umowy przez ich pracodawcę, należy się im odprawa pieniężna. Często pracodawcy nie chcą wypłacać odprawy zwalnianym pracownikom, pomimo, że w wielu przypadkach takie świadczenie pracownikowi się po prostu należy. Z naszego najnowszego artykułu dowiecie się, kiedy pracownikowi należy się odprawa.

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi leżeć po stronie pracodawcy

Pierwszą podstawową zasadą tego, kiedy pracownikowi należy się odprawa, jest to, że przyczyny zwolnienia pracownika muszą leżeć jedynie po stronie pracodawcy. Nawet jeżeli pracownik widzi, że firma pracodawcy znajduje się w złej sytuacji finansowej, to musi po prostu poczekać, aż to pracodawca zwolni go z pracy. Jeżeli to pracownik zdecyduje się złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w obawie przed tym, że pracodawca zrobi to przed nim, pamiętajmy, że odprawa nie będzie mu wtedy przysługiwała.

Pracodawca musi zatrudniać przynajmniej 20 osób – zwolnienia indywidualne

Warunkiem otrzymania odprawy przez pracownika, którego pracodawca zwalnia w ramach zwolnienia indywidualnego, jest między innymi to, że pracodawca decydujący się na zwolnienie go z pracy musi zatrudniać w swojej firmie co najmniej 20 osób. Jeżeli warunek ten zostanie spełniony, nie ma znaczenia czy zwolnieni pracownicy pracowali na umowę na czas określony, czy na czas nieokreślony – jeżeli przyczyna zwolnienia nie leży po stronie pracownika, odprawa oczywiście takiemu pracownikowi przysługuje.

Zwolnienia grupowe, a odprawa dla pracownika

Wypłata odprawy pracownikowi w przypadku zwolnień grupowych to obowiązek pracodawcy – nie ma tutaj mowy o jego dobrej woli. Jest to wymóg określony w przepisach ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych.

Zwolnienie grupowe to sytuacja, w której pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób zwalnia określoną liczbę pracowników w ciągu 30 dni. Ustawa określa trzy takie przypadki:

 • 10 pracowników, jeśli zatrudnia mniej niż 100 osób,
 • 10 procent wszystkich pracowników, jeśli zatrudnia przynajmniej 100 osób, ale mniej niż 300,
 • 30 pracowników, jeśli zatrudnia co najmniej 300 osób.

Jeżeli w zakładzie pracy doszło do zwolnień grupowych, a pracodawca odmawia wypłaty pracownikom należnej im odprawy, to działa on sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odprawa a rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron

Wielu pracowników jest przekonana, że rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty im odprawy pieniężnej – nic bardziej mylnego. Jeżeli inicjatorem podpisania porozumienia był pracodawca, to takie rozwiązanie stosunku pracy traktowane jest jako rozwiązanie umowy z winy pracodawcy. Pracownik musi jedynie udowodnić, że to nie on a pracodawca dążył do podpisania porozumienia. Tłumaczenie pracodawcy, że jest to porozumienie stron to jedynie próba uniknięcia odpowiedzialności za rozwiązanie z pracownikiem umowy, pomimo tego, że wina leży ewidentnie po stronie pracodawcy.

Komu nie przysługuje odprawa?

Po pierwsze, odprawy nie otrzyma pracownik, który sam się zwolni. Nie jest ważna sytuacja firmy czy rozpoczynanie zwolnień innych pracowników – to pracodawca musi zwolnić pracownika, aby ten dostał odprawę. Kolejną sytuacją, w której pracownik nie otrzyma odprawy, jest zwolnienie dyscyplinarne. Pracownik, który rażąco złamał przepisy i naruszył podstawowe obowiązki pracownicze, i co najważniejsze pracodawca mu to udowodnił, nie może liczyć na odprawę.

Ile wynosi odprawa?

To jaka odprawa przysługuje pracownikowi, zależy od stażu pracy, jaki przepracował w danym zakładzie pracy – bierze się pod uwagę wszystkie okresy przepracowane u tego samego pracodawcy, a nie ogólny czas pracy we wszystkich firmach. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pracownik zmienił firmę, a zmiana ta była konieczna, ponieważ zakład pracy lub jego część przeszedł do innego pracodawcy, tzw. jedna firma wchłonęła drugą. Wtedy staż pracy pracownika to łączny staż u poprzedniego i obecnego pracodawcy.

Kiedy pracownik jest zobowiązany zwrócić odprawę

W sytuacji, gdy pracownik skieruje sprawę do sądu przeciwko swojemu pracodawcy, twierdząc, że ten niesłusznie zwolnił go z pracy i taką okoliczność udowodni sąd, może przywrócić tego pracownika na poprzednie stanowisko. Jeżeli pracownik wróci do firmy po tym jak dostał odprawę, będzie zobowiązany ją zwrócić.

Odprawa emerytalna

Pracownik przechodzący na emeryturę również ma prawo do otrzymania odprawy emerytalnej – jest to pewnego rodzaju świadczenie na pożegnanie. Taka odprawa co do zasady jest równa jednomiesięcznemu wynagrodzeniu – oczywiście odprawa może być w takim przypadku wyższa, wszystko zależy od regulaminu pracy i wynagrodzeń.  Wyższe odprawy emerytalne przysługują zazwyczaj między innymi nauczycielom.

Co zrobić, gdy pracodawca nie chce wypłacić odprawy?

Wielu pracowników po rozwiązaniu umowy o pracę nie dostaje należnej im odprawy. Pracodawcy najczęściej nie informują pracowników o przysługujących im świadczeniach. Często pracownicy o tym, że przysługiwała im odprawa, dowiadują się po jakimś czasie. Nic straconego. Jeżeli od chwili zwolnienia nie upłynęły jeszcze 3 lata, pracownik może domagać się od swojego byłego pracodawcy odprawy, a jeżeli ten odmówi, skierować sprawę na drogę sądową, aby tam walczyć o swoje prawa.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli zostałeś zwolniony z pracy i należy Ci się odprawa, a Twój pracodawca mimo wszystko nie chce Ci jej wypłacić, skontaktuj się z naszą kancelarią przez email biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

O tym jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/jak-napisac-wypowiedzenie-umowy-o-prace/

Jak przeprowadzić szkolenie z PPK?

Zbliża się czas, w którym każdy przedsiębiorca będzie musiał poinformować swoich pracowników o możliwości skorzystania przez nich z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Najlepszym sposobem na przekazanie pracownikom wszystkich najważniejszych informacji na temat PPK jest przeprowadzenie w firmie dobrego szkolenia. Jak przeprowadzić szkolenie z PPK dowiecie się z naszego najnowszego artykułu.

Czym są PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowego oszczędzania, mający na celu zapewnić bezpieczeństwo finansowe Polaków. Wielu ekspertów twierdzi, że jest to pierwszy program wprowadzony na tak dużą skalę, bo aż do ponad 11 milionów obywateli. PPK ma szanse stać się bardzo powszechnym systemem oszczędzania zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców.

Musisz pamiętać, że przystąpienie do PPK jest dla pracodawców jest obowiązkowe. Jedynie pracownicy mogą odmówić skorzystania z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Aby poinformować pracowników czym są Pracownicze Plany Kapitałowe, musisz przeprowadzić szkolenie, po którym pracownicy podejmą decyzję, czy decydują się na przystąpienie do programu. O tym jak przeprowadzić dobre szkolenie PPK w Twojej firmie, dowiesz się z dalszej części naszego najnowszego artykułu.

Szkolenie z PPK – dlaczego jest tak ważne

Dzięki dobrze przeprowadzonemu szkoleniu, pracodawca może ograniczyć swoją odpowiedzialność w przypadku, gdy pracownik decydujący się, ale też ten który odmówił, będzie miał z tego powodu roszczenia wobec pracodawcy. W sytuacji, gdy pracownik zarzuci pracodawcy, że nie został poinformowany o tym czym są PPK, i z czym wiąże się przystąpienie do tego programu oszczędnościowego, pracodawca może obronić się tym, że przeprowadzone zostało szkolenie zawierające wszystkie informacje na ten temat. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie dobrego szkolenia z zakresu PPK.

Jak przeprowadzić szkolenie z PPK – najważniejsze zasady

Najważniejsze w przeprowadzeniu szkolenia jest to, aby mówić prostym, zrozumiałych dla wszystkich językiem. Nie używajmy słów, które są zrozumiałe jedynie dla nas. Unikajmy sformułowań specjalistycznych – zamieńmy je na proste, zrozumiałe dla przeciętnego pracownika. W przypadku PPK, pracodawca powinien w sposób otwarty i sprecyzowany wytłumaczyć wszystkie wady i zalety przystąpienia do programu przez pracowników. Aby ograniczyć ryzyko odpowiedzialności pracodawcy do minimum, można posłużyć się przykładem konkretnego wynagrodzenia i składek jakie będą pobierane w momencie, gdy pracownik zdecyduje się na przystąpienie do PPK.

Prezentacja multimedialna

Dobrze jest, aby szkolenie przeprowadzone było z pomocą prezentacji multimedialnej. Pamiętajmy jednak, że ma być ona tylko tłem dla tego co chcemy powiedzieć. Unikajmy więc zamieszczania na niej masy tekstu, a wykorzystajmy ją do przedstawienia wykresów, statystyk czy tabelek. W przypadku PPK mogą być to informacje, ile i po jakim czasie pracownik zaoszczędzi i ile będzie go to kosztowało. Im więcej przekażesz pracownikom w trakcie szkolenia, tym mniejsza będzie Twoja odpowiedzialność w razie roszczeń pracowników związanych z programem.

Pamiętajmy również, że obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników, o tym, że jeżeli nie odmówią przystąpienia do PPK, to automatycznie zostaną do niego przypisani. Jest to bardzo ważna kwestia, o której należy informować nawet kilka razy podczas szkolenia.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli zastanawiasz się jak przeprowadzić szkolenie z PPK w Twojej firmie i potrzebujesz w tym zakresie wsparcia, skontaktuj się z nami przez biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

O tym jak prawidłowo sporządzić regulamin przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/jak-stworzyc-regulamin/

Działalność nierejestrowana czyli „firma na próbę”

Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia się, czy ich pomysł na biznes ma szanse przetrwać pierwsze, często trudne chwile na rynku. Warto więc wiedzieć o możliwości wypróbowania swojego pomysłu na biznes (bez załatwiania wszystkich formalności związanych z rejestracją firmy), czyli tak zwanej działalności nierejestrowanej. O tym czym jest działalność nierejestrowana, czyli “firma na próbę” przeczytacie w naszym najnowszym artykule.

Kto może prowadził działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić jedynie osoby fizyczne. Nie można również prowadzić działalności nierejestrowanej, jeżeli rodzaj wykonywanej działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu na listę działalności ewidencjonowanej.

Warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej

Aby prowadzić działalność nierejestrowaną, przedsiębiorca musi spełnić dwa warunki:

Warunek przychodowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkiem prowadzenia działalności nierejestrowanej jest to, że przychód działalności nie może przekraczać w każdym miesiącu połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę – w tym roku nie może być to więcej niż 1300 złotych brutto.

Warunek czasowy

Kolejnym warunkiem jest to, że działalność nierejestrową można prowadzić jedynie wtedy, gdy przez ostatnie 60 miesięcy, osoba nie prowadziła działalności gospodarczej.

Należy jednak wiedzieć o pewnym wyjątku, jaki wprowadził ustawodawca. Pomimo warunku „5 lat bez prowadzenia działalności”, mają również możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej osoby, które zakończyły działalność wcześniej niż 12 miesięcy przed wejściem w życie przepisów ustawy „prawo przedsiębiorców” – czyli przed 30 kwietnia 2017 r. (ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku).

ZUS a działalność nierejestrowana

Przedsiębiorca, który spełni wszystkie warunki, jakie są wymagane, aby prowadzić działalność nierejestrowaną, a nie posiada tytułu ubezpieczenia, nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń. Prowadząc firmę na próbę, przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, w tym składki zdrowotnej.

Jeżeli jednak przedsiębiorca prowadzi działalność nierejestrową, a przy tym świadczy usługi na podstawie umów, to podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca. Płatnikiem w takim przypadku jest podmiot, który zawarł z przedsiębiorcą umowę. Wyjątkiem są studenci, którzy nie ukończyli 26 roku życia – wtedy płatnik nie ma obowiązku zgłoszenia takich osób.

Podatki a działalność nierejestrowana

Pomimo że działalność nierejestrowana nie wymaga posiadania numeru REGON i NIP czy prowadzenia księgowości, należy pamiętać, że nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku płacenia podatków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego. Przychód z działalności nierejestrowanej, zaliczany jest w tym przypadku do tzw. innych źródeł podlegających opodatkowaniu. Osoby prowadzące nierejestrowaną działalność gospodarczą mają obowiązek płacenia podatku od dochodów osób fizycznych (PIT). Ograniczeniem w tym zakresie jest to, że skala podatkowa (tj. 17% i 32%) to jedyna metoda obliczania podatku. Nie ma możliwości rozliczenia metodą liniową i ryczałtem.

Alvaro Reyes

Działalność nierejestrowana – obowiązki przedsiębiorcy

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy – zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest uważana za przedsiębiorcę. Obowiązkiem osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną jest więc przestrzeganie praw konsumenta i ponoszenie odpowiedzialności za siebie i swoją działalność.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży – kolejnym obowiązkiem przedsiębiorcy, który prowadzi nierejestrowaną działalność gospodarczą, jest prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży za dany dzień – jest to bardzo przydatne, aby wiedzieć jaki przychód uzyskało przedsiębiorstwo i ile jeszcze można zarobić, aby nie przekroczyć maksymalnej granicy, jaką jest połowa minimalnego wynagrodzenia za dany miesiąc. Aby prowadzić ewidencję, przedsiębiorca musi wystawiać rachunki zawierające nazwę sprzedawcy i kupującego, datę, numer, nazwę usługi oraz kwotę do zapłaty.

Obowiązki związane z zakończeniem działalności nierejestrowanej – jeżeli działalność nierejestrowana osiągnie przychody przekraczające połowę płacy minimalnej, przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrowania działalności w CEIDG w terminie 7 dni od tego zdarzenia – wtedy kończy się działalność nierejestrowana. Wynika to z tego, że po przekroczeniu tej granicy, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną traktowana jest jak każdy przedsiębiorca (nabywa jego prawa i obowiązki).

Należy również pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną zajmie się sprzedażą towarów lub usług, od których obowiązkowe jest odprowadzanie podatku VAT, przedsiębiorca będzie miał obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli zastanawiasz się, czy Twój pomysł na biznes jest opłacalny i chcesz dowiedzieć się więcej o tym czym jest działalność nierejestrowana, czyli “firma na próbę”, skontaktuj się z nami przez biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy Ci założyć Twoją firmę.

Zastanawiasz się jak założyć spółkę? Przeczytasz o tym w naszym artykule. Kliknij tutaj: https://legalden.pl/ile-kosztuje-zalozenie-spolki/

Jak przygotować się do sprawy rozwodowej?

Eksperci twierdzą, że w związku z wprowadzeniem epidemii koronawirusa wiele par dopiero teraz przekonuje się o tym jak różne są ich charaktery. Jest to spowodowane tym, że małżonkowie są zmuszeni do przebywania w tym samym miejscu przez niekiedy kilka miesięcy. Taka sytuacja sprawia, że w ekstremalnych przypadkach partnerzy decydują się na radykalne kroki zmierzające do rozwodu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak odpowiednio przygotować się do sprawy rozwodowej, poniżej przestawimy Ci kilka naszym zdaniem najważniejszych kroków.

Profesjonalny pełnomocnik doradzi Ci jak przygotować siędo sprawy rozwodowej

Dla wielu osób rozwód to pierwszy w życiu kontakt z sądem. W tym przypadku niezbędna jest pomoc prawnika, który załatwi za Ciebie wszystkie formalności związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Ważne jest również, abyś wiedział jak należy zachować się przed sądem. Formułowanie argumentów i odpowiedni dobór słów mogą okazać się kluczowe dla osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.  Z pomocą dobrego prawnika sprawa rozwodowa zostanie przeprowadzona szybko i skutecznie, a ty zaoszczędzisz dużo czasu i niepotrzebnego stresu.

Spokój i opanowanie kluczem dla dobrej argumentacji

Przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej musisz nauczyć się panować nad stresem i gwałtownym okazywaniem emocji. Niekiedy może być to bardzo trudne. Kontakt z małżonkiem i jego pełnomocnikiem (w szczególności przez niewygodne pytania) może doprowadzić do wybuchu dotychczasowo skrywanych emocji.  Pamiętaj jednak, że najczęściej sprawy rozwodowe wygrywa strona, która w spokojny i opanowany sposób przedstawia swoje argumenty. Najważniejsze jest to abyś w pełni panował/a nad tym co mówisz.

Przygotuj wszystkie dowody działające na Twoją korzyść

Jeżeli decydujesz się na wniesienie pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie, pamiętaj, że dowody to klucz do uzyskania w pełni satysfakcjonującego Cię rozstrzygnięcia. Materiał dowody w takich sprawach to dosłownie wszystko, co może potwierdzać, że małżeństwo rozpadło się z winy Twojego współmałżonka. Przykładem mogą być sms-y, maile, zdjęcia, billingi rozmów – w sprawach rozwodowych w przypadku zdrady jednego z małżonków. Pamiętaj też o świadkach, ich zeznania mogą okazać się niezbędne, aby udowodnić winę Twojemu małżonkowi. Najlepiej będzie jeżeli wcześniej się z nimi spotkasz i ustalisz jedną spójną dla Was wersję.

Rozprawa sądowa bywa trudna, przygotuj się na niewygodne pytania

W trakcie trwania sprawy rozwodowej sąd oraz pełnomocnik strony przeciwnej będzie zadawał Ci pytania. Wiele z nich jest dość podobnych dla tego typu spraw. Przygotuj się wcześniej na to, że będziesz musiał/a opisać powody pogorszenia stosunków małżeńskich, kontakt z dziećmi, wspólne wydatki, moment pojawienia się w Waszym związku kryzysu. Sąd może również pytać o to, czy podjęliście próbę ratowania małżeństwa oraz o to jak przebiegało ono do tej pory – to pada praktycznie zawsze. Pytania mogą pojawić się również od strony przeciwnej. Mogą być całkowicie niezgodne z tym co myślisz – pamiętaj o zachowaniu spokoju i opanowanym przedstawianiu kontrargumentów.

Przygotuj niezbędne dokumenty

Przygotowanie niezbędnych dokumentów to jedna z najważniejszych części dobrze przeprowadzonej sprawy rozwodowej. Pamiętaj o tym, że jednym z nich jest akt małżeństwa. Niezbędne jest więc skontaktowanie się wcześniej z urzędem stanu cywilnego. Będziesz musiał/a przygotować również akty urodzenia dzieci. W przypadku gdy w sprawie rozwodowej będzie poruszona kwestia alimentów musisz również przygotować dokumenty świadczące o wysokości Twoich dochodów. Pamiętaj również o terminach – musisz przestrzegać tych wyznaczonych przez sąd. W przeciwnym razie dokumenty, które przedstawisz, nie zostaną wzięte pod uwagę, a w wielu przypadkach to one decydują o wyniku rozprawy.

Jeżeli chcesz aby Twoją sprawę rozwodową przeprowadził profesjonalny pełnomocnik, skontaktuj się z nami przez email biuro@legalden.pl . Nasza kancelaria pomoże Ci przygotować się do sprawy rozwodowej, a także zrobi wszystko dla uzyskania korzystnego dla Ciebie rezultatu.

O tym ile kosztuje rozwód przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/rozwod-ile-kosztuje/.

Jak napisać pozew o wynagrodzenie za nadgodziny

Praca ponad ustalony wymiar pracy jest jednym z obowiązków pracownika. Dlatego w przypadku, gdy pojawią się szczególne potrzeby pracodawcy, może on wydać pracownikowi takie polecenie. Nieuzasadniona przez pracownika odmowa pracy w godzinach nadliczbowych może wiązać się z tym, że pracodawca może wyciągnąć wobec niego konsekwencje takie jak np. kara porządkowa w postaci nagany czy upomnienia. W ostateczności może dojść nawet do wypowiedzenia umowy o pracę ze strony pracodawcy. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć jak napisać pozew o wynagrodzenie za nadgodziny.

Co zrobić, gdy pracodawca nie płaci za nadgodziny

Praca w godzinach nadliczbowych, to w wielu przypadkach poświęcenie ze strony pracownika. W wielu przypadkach pracownicy zamiast spędzać czas w domu z rodziną muszą pracować do późnych godzin czasem w niedziele i święta. Jednak mimo to, wielu pracodawców po rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę odmawia mu wypłaty należnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę sądową, a pracownik musi wiedzieć jak napisać pozew o wynagrodzenie za nadgodziny.

Pozew o wynagrodzenie za nadgodziny – dodatek

Obowiązkiem pracodawcy wobec pracownika, jest wypłacenie mu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. W przypadku gdy, pracownik pracuje ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy w porze nocnej, niedziele i święta (chodzi o święta niebędące dla pracownika dniami, w których świadczy pracę) oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym mu w zamian za świadczenie pracy w niedziele i święto – pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia ustalonego wcześniej w umowie. Co więcej należy również pamiętać, pełna wysokość dodatku należy się pracownikowi, gdy ten przekroczy średni wymiar tygodniowego czasu pracy. W pozostałych przypadkach pracy w nadgodzinach, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 50% podstawowego wynagrodzenia.

Można więc zauważyć, że kwota, która należy się pracownikowi za przepracowane nadgodziny nie jest niska, dlatego ważne jest, aby wiedzieć jak napisać pozew o wynagrodzenie za nadgodziny.

W pozwie o wynagrodzenie za nadgodziny, najważniejsze są dowody

Najważniejszym elementem pozwu o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny są bez wątpienia dowody. Udowodnienie przed sądem zasadności naszego roszczenia jest kluczowe dla wyniku naszej sprawy. Co więcej sprawie o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny, to pracownik jest zobowiązany udowodnić, że w rzeczywistości wynagrodzenie za nadgodziny mu się należy.

Dowodami w sprawie o wypłacenie wynagrodzenia za nadgodziny może być tak naprawdę wszystko co tylko wskazuje, że pracownik rzeczywiście wykonywał pracę w nadgodzinach. Najpopularniejszymi z nich jest wykazanie godzin pracy (można to zrobić np. przez raport kart wejść i wyjść do zakładu pracy), wykaz maili wysyłanych po godzinach, raport rozmów z telefonu służbowego, a także zeznania świadków (pracowników, którzy również wykonywali pracę po godzinach lub wiedzieli o tym, że pracownik domagający się wypłaty za nadgodziny rzeczywiście ją wykonywał.

Jeżeli jednak pracodawca nie prowadził ewidencji czasu pracy, to on będzie miał obowiązek udowodnić, że pracownik nie wykonywał pracy w nadgodzinach – wskazuje na to orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Wsparcie naszej kancelarii

Podjęcie pierwszych kroków przeciwko swojemu pracodawcy jest bardzo trudne i wymaga dużego zaangażowania emocjonalnego. Profesjonalne wsparcie jest kluczowe dla wygrania sprawy o roszczenia pracownika wobec pracodawcy. Jeżeli chcesz rozpocząć walkę o swoje prawa pracownicze i zastanawiasz się jak napisać pozew o wynagrodzenie za nadgodziny, skontaktuj się z nami przez email biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

Więcej o naszym wsparciu dla pracowników przeczytasz tutaj: https://legalden.pl/prawo-pracy/

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co zrobić gdy pracodawca nie płaci, przeczytaj artykuł tutaj: https://legalden.pl/co-zrobic-gdy-pracodawca-nie-placi/