Ułatwienia dostępu

Stos książę - m.in. książka dotycząca startupu

Twoja firma jest startupem pozytywnego wpływu? Zobacz!

Kolejne wprowadzenie do naszego słownika, tym razem na warsztat bierzemy definicje zagadnień związanych ze startupami.

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa dobrowolnie podejmują działania mające na celu przyczynianie się do społeczności i ochrony środowiska, oprócz realizacji celów ekonomicznych. CSR zakłada, że firmy ponoszą odpowiedzialność za swoje wpływy społeczne, środowiskowe i etyczne.

ESG (E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność i G – ład korporacyjny) – ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny. Czyli zasady zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju organizacji.

Granty – wsparcie finansowe lub niefinansowe dla osoby fizycznej lub organizacji w celu osiągnięcia określonego celu (zazwyczaj naukowego, artystycznego lub społecznego)

Klauzula informacyjna RODO – formułka, w której podajesz odbiorcy najważniejsze infromacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych takie jak: cel, podstawę prawą i czas

Prawa autorskie – komu przysługują? Są to wyjątkowe uprawnienia, które przysługują każdemu tworcy do jego dzieła

Startup pozytywnego wpływu – firmy społecznie odpowiedzialne. Innowacyjne formy prowadzenia biznesu skierowane na rozwiązywanie istotnych wyzwań społecznych. Działają dla wspólnego dobra, dbają o poprawę jakości życia ludzi i środowiska.

Umowa sponsoringu– pamiętaj o: 1) dokładnym opisaniu świadczeń i praw sponsora 2) możliwości wypowiedzenia w przypadku nieetycznych działań sponsora

RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – to unijne rozporządzenie mające na celu ochronę danych osobowych obywateli UE poprzez regulację sposobu przetwarzania i gromadzenia danych oraz nadanie obywatelom większej kontroli nad ich danymi osobowymi. – co może być znakiem towarowym? Każde oznaczenie graficzne, które odróżnia Twoją firmę lub organizację od innych np. nazwa lub logo. To ważne, aby nikt nie pomylił twojej firmy/organizacji z inną.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – napisz zrozumiałym językiem do czego, gdzie i jak długo wizerunek bedzie wykorzystywany. Podaj nazwę akcji, czas wykorzystywania wizerunku i miejsca publikacji.

Potrzebujesz wsparcia kancelarii?

Napisz do nas→ biuro@legalden.pl.

fot. Lucyna Lewandowska

PODOBNE