WIEDZA
Stos książę - m.in. książka dotycząca startupu

Twoja firma jest startupem pozytywnego wpływu? Zobacz!

BLOG

Kolejne wprowadzenie do naszego słownika, tym razem na warsztat bierzemy definicje zagadnień związanych ze startupami.

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa dobrowolnie podejmują działania mające na celu przyczynianie się do społeczności i ochrony środowiska, oprócz realizacji celów ekonomicznych. CSR zakłada, że firmy ponoszą odpowiedzialność za swoje wpływy społeczne, środowiskowe i etyczne.

ESG (E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność i G – ład korporacyjny) – ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny. Czyli zasady zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju organizacji.

Granty – wsparcie finansowe lub niefinansowe dla osoby fizycznej lub organizacji w celu osiągnięcia określonego celu (zazwyczaj naukowego, artystycznego lub społecznego)

Klauzula informacyjna RODO – formułka, w której podajesz odbiorcy najważniejsze infromacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych takie jak: cel, podstawę prawą i czas

Prawa autorskie – komu przysługują? Są to wyjątkowe uprawnienia, które przysługują każdemu tworcy do jego dzieła

Startup pozytywnego wpływu – firmy społecznie odpowiedzialne. Innowacyjne formy prowadzenia biznesu skierowane na rozwiązywanie istotnych wyzwań społecznych. Działają dla wspólnego dobra, dbają o poprawę jakości życia ludzi i środowiska.

Umowa sponsoringu– pamiętaj o: 1) dokładnym opisaniu świadczeń i praw sponsora 2) możliwości wypowiedzenia w przypadku nieetycznych działań sponsora

RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – to unijne rozporządzenie mające na celu ochronę danych osobowych obywateli UE poprzez regulację sposobu przetwarzania i gromadzenia danych oraz nadanie obywatelom większej kontroli nad ich danymi osobowymi. – co może być znakiem towarowym? Każde oznaczenie graficzne, które odróżnia Twoją firmę lub organizację od innych np. nazwa lub logo. To ważne, aby nikt nie pomylił twojej firmy/organizacji z inną.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – napisz zrozumiałym językiem do czego, gdzie i jak długo wizerunek bedzie wykorzystywany. Podaj nazwę akcji, czas wykorzystywania wizerunku i miejsca publikacji.

Potrzebujesz wsparcia kancelarii?

Napisz do nas→ biuro@legalden.pl.

fot. Lucyna Lewandowska

PODOBNE