WIEDZA
Na zdjęciu dziecko około 3 lat w zółtej kurtce, odwrócone tyłem do aparatu z plecakiem. W tle drzewa.

Ustawa Kamilka – wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem w organizacjach pozarządowych [case study]

BLOG

Dowiedz się, jak przygotowaliśmy i wdrożyliśmy Politykę Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem dla organizacji pozarządowej, która organizuje kolonie letnie dla dzieci (Ośrodek Szkoleniowy – Szadowo Młyn).

Branża klienta: Edukacja, wychowanie

Rodzaj klienta: Doświadczona, ogólnopolska organizacja pozarządowa

Wyzwanie klienta: W związku z wejściem w życie Ustawy Kamilka organizator kolonii postanowił wdrożyć system monitorowania polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Ze względu na skomplikowaną strukturę działania kolonii oraz złożoną hierarchię personelu, klient musiał przygotować rozbudowaną i uwzględniającą wiele przypadków politykę ochrony dzieci, a także załączniki, takie jak ankiety, oświadczenia i schematy działania.

Co zaproponowaliśmy? Rozpoczęliśmy od szczegółowej analizy struktury i działania kolonii, w tym hierarchii personelu i codziennych rutyn. Pozwoliło to na zidentyfikowanie kluczowych obszarów ryzyka i potrzeb. Przeanalizowaliśmy dodatkowe akty prawne i wewnętrzne dokumenty klienta, aby stworzyć politykę zgodną z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami. Stworzyliśmy również przystępne załączniki, takie jak ankiety, oświadczenia i schematy działania w przypadku, gdyby doszło do krzywdzenia dziecka.  Zorganizowaliśmy szkolenia oraz spotkania dla personelu kolonii, aby mieć pewność, że wszyscy rozumieją i wiedzą, jak stosować politykę. Po konsultacjach z personelem wprowadziliśmy system ciągłego monitorowania i zbierania opinii, aby móc ulepszać politykę i procedury w przyszłości.

Dlaczego takie właśnie działania podjęliśmy? Ośrodek ma unikalną strukturę i dynamikę, co wymagało indywidualnego podejścia. Standardowe procedury mogłyby nie odpowiadać specyficznym potrzebom i ryzykom związanym z tym konkretnym środowiskiem.

Różnorodne role i poziomy odpowiedzialności wśród członków personelu wymagały jasno zdefiniowanych procedur, aby każdy wiedział, jakie ma obowiązki i jak postępować w różnych sytuacjach. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony dzieci było kluczowe dla zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz uniknięcia potencjalnych konsekwencji prawnych dla ośrodka.

Środowisko ośrodka może się zmieniać, dlatego ważne było stworzenie systemu, który umożliwia ciągłe monitorowanie i dostosowywanie polityki.

Co udało się osiągnąć dzięki naszej współpracy? Dzięki wspólnej pracy personelu ośrodka oraz naszego zespołu został wypracowany i stworzony dokument, który spełnia wszelkie wymogi prawne
i społeczne. Przez wdrożenie szczegółowo opracowanych procedur, znacznie poprawiono bezpieczeństwo dzieci w ośrodku. Podczas tworzenia dokumentów, pracownicy mieli przestrzeń na podzielenie się problemami i wątpliwościami, dzięki czemu także komunikacja wewnętrzna się poprawiła.  Przede wszystkim jednak cały proces przyczynił się do lepszego rozumienia i stosowania procedur ochrony dzieci przez wszystkich członków personelu. Przejrzystość i profesjonalizm w podejściu do ochrony dzieci zwiększyły zaufanie rodziców i opiekunów, co jest nieocenione dla reputacji i wiarygodności ośrodka.

Przy projekcie pracowały: Natalia Kwiatkowska, Natalia Kolbus

PODOBNE