Wypowiedzenie umowy o pracę a koronawirus

adwokat_warszawa, adwokat_śródmieście, prawo_pracy, kancelaria_warszawa, adwokat_spadki, adwokat_zachowek, 
kancelaria_śródmieście

W ostatnich dniach dostajemy wiele zapytań dotyczących wypowiedzeń umów w czasie trwania epidemii koronawirusa. Dlatego przygotowaliśmy dla Was artykuł opisujący uprawnienia zwalnianego pracownika oraz osób zatrudnionych na podstawie innych umów takich jak zlecenie czy samozatrudnienie.

1. Wypowiedzenie umowy, co zmienia koronawirus

Niezależnie od stanu jaki w gospodarce wywołał koronawirus, to pracodawca ponosi ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa, tak samo jak czerpie z niego korzyści. Wiele osób obawia się, że w związku z panującą epidemią sytuacja związana z ich zatrudnieniem ulega zmianie, a jako pracownicy narażeni są na utratę pracy „z dnia na dzień”.

Pamiętajcie: mimo koronawirusa pracodawców obowiązują określone w prawie zasady związane z zakończeniem stosunku pracy z pracownikiem. Najważniejsze z nich znajdziecie poniżej.

2. Niezależnie od tego, jaką masz umowę, przysługuje Ci ochrona

Po pierwsze to jakie uprawnienia Ci przysługują, nie zależą od tego jak nazwano Twoją umowę. Możesz pracować na zleceniu lub mieć działalność, a jeżeli spełniasz określone wymogi, masz taką samą ochronę jak każdy inny pracownik. Pracując na umowę zlecenie możesz wystąpić do sądu pracy z wnioskiem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Spowoduje to zmianę umowy zlecenie na umowę o pracę.

3. Zasiłek pracowniczy w przypadku rozwiązania umowy o pracę

Musisz pamiętać, że jeżeli zdecydujesz się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron lub jeżeli sam wypowiesz tę umowę, prawo do zasiłku przysługuje Ci dopiero po 90 dniach od rejestracji w urzędzie pracy, a okres pobierania świadczenia ulegnie skróceniu o 90 dni.

4. Sposób wypowiedzenia umowy przez pracodawcę

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy powinno nastąpić na piśmie. Nadto w przypadku oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony konieczne jest wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie.

5. Wypowiedzenie umowy a odprawa pracownicza

Musisz wiedzieć, że jeżeli przyczyna twojego zwolnienia z pracy leżała po stronie pracodawcy, a Twój stosunek pracy nie był tymczasowy, to również przysługuje Ci prawo do otrzymania odprawy. Przykładem przyczyn zwolnienia leżących po stronie pracodawcy są:

 • niekorzystna sytuacja przedsiębiorstwa,
 • likwidacja stanowiska pracy
 • likwidacja całego zakładu
 • ogłoszenie upadłości przez pracodawcę

Należy pamiętać, że nawet w trakcie zdarzenia opisanego powyżej, jeżeli chcesz otrzymać odprawę nie możesz zwolnić się z pracy. Tylko i wyłącznie pracodawca może to zrobić.

6. Wypowiedzenie umowy o pracę a okres wypowiedzenia

Pojawienie się epidemii koronawirusa nie zmienia również sytuacji związanej z okresem wypowiedzenia umowy.

 • Jeżeli pracownik zatrudniony był na okres krótszy niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia to 2 tygodnie
 • Jeżeli okres zatrudnienia to co najmniej 6 miesięcy, wtedy okres wypowiedzenia to miesiąc
 • 3-miesięczny okres wypowiedzenia przysługuje natomiast pracownikowi zatrudnionemu przez okres co najmniej 3 lat.

7. W jakich sytuacjach nie możesz zostać zwolniony

Warto wskazać, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, a także w czasie urlopu pracownika oraz w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Kolejną ważną dla Ciebie informacją jest to, że nawet w przypadku ogłoszenia przez pracodawcę upadłości, nie możesz zostać zwolniony, jeżeli w tym czasie przebywasz na urlopie lub Twoja nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona.

8. Wypowiedzenie umowy o pracę a wynagrodzenie postojowe

Przestój w zakładzie, w którym pracujesz nie oznacza, że nie przysługuje Ci wynagrodzenie. Kodeks pracy stanowi, że: „Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną(…). Wynagrodzenie to nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie postojowe, o którym mowa przysługuje Ci nawet jeżeli nie wykonujesz żadnej pracy, ale wykazujesz do niej pełną gotowość. W czasie epidemii pracodawca może skierować Cię do wykonywania innej pracy i zlecić jej wykonywanie zdalnie. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości nie zwalnia go to z obowiązku wypłacenia Ci wynagrodzenia.   

9. Skierowanie pracownika na urlop

Istnieje możliwość, że Twój pracodawca skieruje Cię na urlop płatny, jeżeli nie wykorzystałeś go do 30 września. Słuszność takiego działania potwierdza na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „W przypadku zaległego urlopu wypoczynkowego, który nie został wykorzystany do 30 września następnego roku kalendarzowego, pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop – nawet bez jego zgody – np. w okresie zagrożenia koronawirusem. Stanowisko to jest prezentowane przez Państwową Inspekcję Pracy” (www.gov.pl/web/rodzina). To samo uprawnienie przysługuje pracodawcy wobec pracownika, który znajduje się w okresie wypowiedzenia.

Nie ma jednak żadnej możliwości wysłania Cię na bezpłatny urlop bez Twojej zgody. Wynika to z artykułu 174 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że na bezpłatny urlop można wysłać pracownika jedynie na jego pisemny wniosek.

10. Twoje działania

Podjęcie rękawicy przeciwko swojemu byłemu czy obecnemu pracodawcy zawsze jest bardzo trudną decyzją. Jako pracownik możesz wnieść samodzielnie do sądu pozew z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Taki pozew nie wymaga opłaty sądowej.

Jeżeli doświadczasz dyskryminacji lub uważasz, że proponowane przez twojego pracodawcę porozumienie jest dla Ciebie niekorzystne lub Twoje prawa pracownicze są łamane, skontaktuj się z nami przez https://legalden.pl/kontakt/ lub napisz do nas na adres biuro@legalden.pl, a na pewno Ci pomożemy.

O najważniejszych obowiązkach pracodawcy wobec pracownika przeczytasz tutaj: https://legalden.pl/obowiazki-pracodawcy-wobec-pracownika-a-koronawirus/

Photo by Martin Sanchez on Unsplash

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Karol Molendowski

Karol Molendowski

Prawnik w kancelarii Legalden. Aktywne działania w organizacjach studenckich wykształciło w nim nowe, świeże spojrzenie na istotne problemy społeczne. Pomimo młodego wieku zdobył doświadczenie w wielu instytucjach prawniczych takich jak prokuratura, instytucje finansowe i kancelarie. W pracy stawia na otwartość umysłu, szukanie nowych nietuzinkowych rozwiązań i indywidualne podejście do każdej sprawy.

146 odpowiedzi

 1. Po 16 latach pracy chcę odejść do innej firmy, Obecny pracodawca odmówił porozumienia stron (po złości ponieważ chcę przejść do firmy konkurencyjnej). Trzymiesięczny okres wypowiedzenia to zbyt długo co robić w takiej sytucji ?.
  Stanisław

  1. Panie Stanisławie, działania, na które pozwala Panu prawo, to niestety jedynie dochowanie okresu wypowiedzenia albo rozwiązanie umowy z pracodawcą za porozumieniem stron – w przeciwnym razie Pana szef będzie mógł zwolnić Pana dyscyplinarnie. Niestety tarcza antykryzysowa nie przewiduje możliwości, gdy to pracownik chce odejść z pracy a pracodawca mu to „utrudnia” – jest raczej prozatrudnieniowa.
   W takiej sytuacji jak Pana, wiele osób zastanawia się nad działaniem w stylu „włoskiego strajku”, co ma zmusić pracodawcę do zawarcia porozumienia. My oczywiście takich działań nie zalecamy, bo z jednej strony są one nieetyczne, a z drugiej mogą narazić Pana na konsekwencje.

   1. Witam , pracuje na umowę na czas nie określony, złamałam noge ma L4 byłam 5 miesięcy. Po powrocie do pracy przepracowałam jakiś czas i wybuchła epidemia. Poszłam na przyslugujaca mi opiekę nad dzieckiem ,po powrocie do pracy dostałam wypowiedzenie umowy z tytulu braku dyspozucyjnosci. Czy tak może być ?

    1. Pani Kamilo,

     Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wymaga podania pracownikowi przez swojego pracodawcę uzasadnienia takiego wypowiedzenia. Przyczyny wypowiedzenia powinny być jasne i zrozumiałe. Brak dyspozycyjności pracownika może być argumentem do wręczenia mu wypowiedzenia umowy o pracę, ale nie w Pani sytuacji. Przebywanie na urlopie wynikającym z Pani prawa opieki nad dzieckiem nie może być przyczyną wypowiedzenia Pani umowy. Pani pracodawca nie postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli ma Pani jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

  2. Witam serdecznie, mam podobny problem i chciałabym zasięgnąć porady. A mianowicie chciałabym zmienić pracę i złożyłam już wypowiedzenie, niestety mój obecny pracodawca nie zgodził się na porozumienie i muszę przepracować 3 miesiące, w nowej firmie raczej nie poczekają tyle czasu. Obecny pracodawca uzasadnił swoją decyzję tym, że dostał dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej i nie może mnie wcześniej zwolnić. Dodam jeszcze że chciałabym się z nim dogadać i skrócić okres wypowiedzenia ale nie wiem czy pozwalają na to obecne przepisy? Co zrobić w takiej sytuacji?

   1. Pani Andżeliko,

    Niestety często zdarza się tak, że pracodawcy nie zawrzeć porozumienia w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia pracownika.

    Jeżeli chodzi o argument, że Pani pracodawca dostał dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej to może Pani go poinformować, że fundusze te przeznaczone są na Pani wynagrodzenie. Jeżeli w ramach porozumienia, okres Pani wypowiedzenia zostanie skrócony, to Pani pracodawca będzie musiał zwrócić kwotę dofinansowania przypadającą na czas, w którym nie będzie już Pani pracowała. Jeżeli okres wypowiedzenia zostanie skrócony o miesiąc to Pani pracodawca będzie musiał zwrócić dofinansowanie tylko za ten miesiąc. Być może Pani pracodawca nie jest tego świadomy, a taka informacja zmieni jego podejście do zaproponowanego przez Panią porozumienia.

    Może się też Pani zastanowić nad rozwiązaniem podobnym do „włoskiego strajku”. Oczywiście wiąże się z tym pewne ryzyko. Pracując w trakcie okresu wypowiedzenia ma Pani obowiązek wykonywać pracę tak samo jak przed nim. Odmawiając wykonywania pracy bądź wykonując ją niestarannie może się Pani narazić na zwolnienie dyscyplinarne. Decydując się na taki krok należy pamiętać, żeby bardzo starannie i ostrożnie uświadomić pracodawcy, że Pani praca będzie znacznie mniej efektywna niż dotychczas. Wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że Pani pracodawca spełni Pani prośbę i dla tak zwanego „świętego spokoju” zgodzi się na porozumienie w kwestii skrócenia okresu wypowiedzenia.

    Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś pytania związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl .Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 2. Witam ,byłam na zwolnieniu lekarskim,ok 2 tygodnie, dzisiaj wracając do pracy dostakam wypowiedzenie,bylam zatrudniona na umowe zlecenie przez firmę sprzątająca, dodam że pracowalam kilka lat, czy mieli prawo tak postąpić?

  1. Pani Małgorzato,
   W sytuacji gdy jest Pani zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, staż pracy oraz przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie mają wpływu na to czy pracodawca może Panią zwolnić – więc w tym przypadku pracodawca miał takie prawo. Warto zastanowić się jednak nad próbą porozumienia się z pracodawcą, bo tarcza antykryzysowa daje prawo pobierania wynagrodzenia postojowego, jeżeli w ramach obowiązującej umowy, pracodawca nie zleca Pani żadnej pracy. Może Pani złożyć wniosek o otrzymanie wynagrodzenia postojowego przez okres 3 miesięcy – zmniejszy to koszty, które pracodawca będzie ponosił w związku z utrzymaniem Pani zatrudnienia.

   O tym jakie warunki musi Pani spełnić aby uzyskać taką pomoc przeczyta Pani tutaj:
   https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

   Zupełnie inną kwestią jest czy pracodawca mógł zatrudniać Panią na umowę zlecenia – czy warunki tej umowy nie spełniały wymogów określonych w kodeksie pracy dla umowy o pracę i czy w świetle prawa nie była, to tak naprawdę umowa o pracę. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie bez wglądu w umowę i opisu wykonywanych przez Panią obowiązków. Jeżeli potrzebuje Pani konsultacji w tym zakresie zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@legalden.pl

 3. Witam. Zatrudniam pracownika do obsługi sklepiku szkolnego na 1/4 etatu. Zawarliśmy dwie umowy o pracę od 01-09-2019 do 31-12-2019 oraz drugą od 01-01-2020 do 25-06-2020. Z uwagi na zamknięte szkoły jestem zmuszona wypowiedzieć jej umowę o pracę.
  Czy obowiązuje mnie 2 tygodniowy okres wypowiedzenia czy 1 miesiąc?

  1. Pani Agnieszko,

   Obowiązuje Panią miesięczny termin wypowiedzenia umowy. Wynika to z tego, że obliczając czas pracy pracownika bierzemy pod uwagę cały okres z dwóch umów, a przy zatrudnieniu na okres co najmniej 6 miesięcy, okres wypowiedzenia umowy o pracę to miesiąc.

 4. Witam. Pracuję na umowę o pracę przy pełnym wymiarze czasu (staż poniżej 3 lat).
  Chciał bym zmienić pracę, ponieważ wiele czynników się zmieniło na gorsze (np: daleki i ograniczony dojazd, brak możliwości rozwoju, zbyt niskie zarobki w stosunku do kosztów i perspektyw na poprawę…), a obecnie nasz zakład będzie musiał mieć przestój ze względu na brak klientów, to czy pracodawca starając się o postojowe musi utrzymać to stanowisko przez kolejnych 6 miesięcy, a ja tym samym nie mogę się zwolnić na przykład wcześniej tak, aby pracodawca nie musiał zwracać postojowego? Rozumiem że to pracodawce nie będzie mógł mnie zwolnić przez ten okres, co jeśli to ja chciał bym pracę zmienić.
  Choć szanuję swojego pracodawcę i nie chciał bym go narażać na dodatkowe koszty, to jednak mam świadomość że nie ma szans na określone pozytywne zmiany bym kontynuował współpracę na tych samych zasadach w tej firmie.

  1. Panie Marcinie,
   Przepisy nowej ustawy tarczy antykryzysowej 2.0 nie nakładają na pracodawcę obowiązku utrzymania zatrudnienia przez konkretny czas. Jeżeli chodzi o wsparcie wynagrodzenia pracowników to pracodawca nie może zwolnić pracownika przez czas, w którym jest on objęty pomocą w związku z tarczą antykryzysową. Przykładem dla tej sytuacji jest, to że jeżeli wynagrodzenie postojowe dla pracownika obejmuje maj to w maju pracodawca nie może Pana zwolnić.Jeżeli chce Pan zmienić pracę jedynym co musi Pan spełnić jest obowiązek zachowania okresu wypowiedzenia umowy.

  1. Pani Małgorzato,
   Pracodawca może obniżyć pensje pracownikom w przypadku, gdy dojdzie do porozumienia z pracownikiem bądź ich przedstawicielami czyli najczęściej związkiem zawodowym. Wszystko zależy od tego na co zgodzą się osoby odpowiedzialne za reprezentowanie pracowników. Tarcza antykryzysowa dopuszcza obniżenie pensji wszystkim pracownikom, także tym będącym w wieku przedemerytalnym.
   Jeżeli potrzebuje Pani porady prawnej zapraszamy do kontaktu przez biuro@legalden.pl

 5. Witam , otrzymałam rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem przez pracodawce z zachowaniem 3 mies okresu wypowiedzenia ( jak uzasadnienie -redukcja zatrudnienia zwiazana z koniecznoscia ograniczenia kosztów pracy, w związku ze spadkiem obrotów ) W piśmie pracodawca zobowiązuje mnie do wykorzystania urlopu – czy chodzi tylko o urlop zaległy czy również bieżący ? Czy przysługuje mi odprawa ? ( przedsiebiorstwo powyzej 20 osób )

  1. Szanowna Pani,
   W tej sprawie pracodawca postępuje zgodnie z prawem – uzasadnienie jest jak najbardziej poprawne. W kwestii urlopu dopuszczalne jest wysłanie pracownika na urlop zaległy, a jeżeli pracownik jest w okresie wypowiedzenia, także na urlop bieżący. Oczywiście przysługuje Pani odprawa – zależna od czasu przepracowanego w tej firmie. Proszę jednak pamiętać, że jej wyegzekwowanie jest niekiedy bardzo trudne. Jeżeli potrzebuje Pani pomocy w tym zakresie zapraszam do kontaktu przez biuro@legalden.pl

 6. Czy jeżeli zakład pracy jest otwarty, a ja nie pracuje juz od 16 marca, ale jestem gotowa do podjęcia pracy w każdym momencie to przysługuje mi postojowe? Czy jeżeli znalazlam nowa prace w tym czasie mogę złożyć normalnie wypowiedzenie? Za jaki okres czasu powinnam dostac wynagrodzenie?

  1. Pani Karolino,
   Jeżeli zakład pracy jest otwarty i jest Pani gotowa podjąć pracę (najlepiej złożyć pisemne oświadczenie o gotowości do podjęcia pracy) przysługuje Pani wynagrodzenie postojowe. Jeżeli natomiast znalazła Pani nową pracę oczywiście może Pani wypowiedzieć umowę( pamiętając o zachowaniu okresu wypowiedzenia). Odpowiadając na ostatnie pytanie, przysługuje Pani wynagrodzenie do momentu rozwiązania umowy. Powyższe odpowiedzi zakładają, że jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z kancelarią przez e-mail biuro@legalden.pl

 7. Dzień dobry, w sierpniu kończy mi się umowa na czas określony i nie wiem czy pracodawca mi ją przedłuży. Firma jest w krytycznej sytuacji i prawdopodobnie dostanie środki od państwa z tarczy. Moje pytanie brzmi: czy lepiej dla pracodawcy nie przedłużać mi umowy, czy jednak ją przedłużyć. Wyczytałam gdzies że jeśli pracowników będzie mniej niż zadeklarowano we wniosku dot. tarczy ( bo zostali zwolnieni) to pracodawca będzie musiał zwrócić pieniądze od państwa. Czy jest szansa że dzięki temu zachowam pracę?

  1. Pani Anito,
   Oczywiście dla pracodawcy bardziej korzystne będzie aby Pani nie zwalniać. Jednym z warunków otrzymania pomocy od państwa jest utrzymanie zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy – w przeciwnym razie pracodawca będzie musiał również oddać otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej środki. Odpowiadając więc na Pani pytanie bardziej korzystne dla pracodawcy jest aby przedłużyć z Panią umowę – szanse więc na to, że zachowa Pani pracę są bardzo duże. W razie gdyby miała Pani problemy z pracodawcą zapraszamy do kontaktu z kancelarią przez email biuro@legalden.pl

   1. Dzień dobry. Musiałam powtórzyć badania lekarskie, niestety jestem niezdolna do pracy na danym stanowisku. Od 16 października jestem na „czekaniu na informacje” od pracodawcy, czy znajdzie się dla mnie stanowisko pracy, czy też nie. Czy w takiej sytuacji pracodawca ma prawo dać mi wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony? Wiem, że są stanowiska pracy w moim zakładzie, gdzie można byłoby mnie przenieść.

    1. Pani Karolino,

     Niezdolność do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

     Jeżeli jednak niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to pracodawca ma obowiązek przenieść Panią na inne stanowisko do odpowiedniej dla Pani pracy. Wtedy również przysługuje Pani dodatek wyrównawczy (tj. rekompensata różnicy pomiędzy starym a nowym wynagrodzeniem).

     Jeżeli jednak opisana powyżej sytuacja nie miała miejsca, pozostają jedynie negocjacje z pracodawcą. Może Pani zaproponować pracodawcy, aby ten skierował Panią do innej pracy na inne stanowisko (może Pani podać jakieś konkretne, pracodawca będzie świadomy, że wie Pani, że jest taka możliwość).

     Jeżeli będzie Pani potrzebowała pomocy w negocjacjach z pracodawcą, albo ma Pani jeszcze jakieś pytania związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 8. Dzień dobry, byłam zatrudniona na umowę zlecenie w niedużej firmie. Pracodawca wypowiedział mi umowę przed czasem, z powodu epidemii. Czy w takiej sytuacji należy mi się postojowe? W zusie złożyłam wniosek on line, bez odp od 3 tygodni. Rozmawiałam z byłym pracodawca, ponieważ chciałam przez niego złożyć też wniosek, odmówił, ponieważ wybrał dla swojej firmy inne świadczenie, zwolnienie że składek. Czy wniosek rsp – c złożony przeze mnie będzie rozpatrzony przez zus? Oczywiście do zusu ciężko się dodzwonić. Bardzo proszę o poradę. Dziękuję

  1. Pani Ago,

   Niestety nawet w przypadku rozwiązania umowy zlecenia, wniosek nadal należy złożyć za pośrednictwem pracodawcy. Proszę raz jeszcze spróbować przekonać do tego pracodawcę, bo wydaje się, że miał on błędne informacje – nie ma przeszkód, by skorzystać ze zwolnienia składek od ZUS oraz świadczenia postojowego. Dodatkowo nie wiąże się to dla niego z żadnym kosztem, a bardzo pomaga Pani.

   Dodatkowym atutem w negocjacjach może być kwestia czy pracodawca mógł zatrudniać Panią na umowę zlecenia – czy warunki tej umowy nie spełniały wymogów określonych w kodeksie pracy dla umowy o pracę i czy w świetle prawa nie była, to tak naprawdę umowa o pracę. Wtedy Pani pozycja negocjacyjna co do wniosku o postojowe jest znacznie mocniejsza, a także może Pani dochodzić przed sądem ustalenia stosunku pracy. Gdyby potrzebowała Pani pomocy indywidualnej zapraszamy do kontaktu przez e-mail: biuro@legalden.pl

   Niestety złożony przez Panią wniosek prawdopodobnie nie zostanie rozpoznany.

 9. Witam ,mój mąż dostał wypowiedzenie z pracy na którym ma napisane z braku płynności finansowej spowodowanej z powodu epidemii koronowirusa . Mąż miał pół etatu , umowę o pracę powyżej 5lat . Moje pytanie co mu się należy ? Wypowiedzenie ma 3miesieczne .

  1. Pani Aniu,

   mąż może mieć także prawo do odprawy, jeżeli jego pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób. Gdyby potrzebowała Pani pomocy w uzyskaniu odprawy, zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii: biuro@legalden.pl

 10. Dzień dobry, od połowy marca cały czas firma jest na postojowym, lecz dostałam w tym czasie wypowiedzenie. Czy firma ma prawo mnie zwiolinić gdy jesteśmy na postojowym?

  1. Pani Agnieszko,
   Jeżeli mówimy o świadczeniach określonych w Tarczy antykryzysowej, to pracodawca ma takie prawo – niestety ustawa COVID-19 nie ogranicza tego zakresu. W przypadku gdy pracodawca zwolni pracowników, którzy są objęci pomocą państwową w związku z wprowadzeniem epidemii, będzie musiał zwrócić środki, które otrzymał – utrzymanie zatrudnienia jest tylko warunkiem braku obowiązku zwrotu środków uzyskanych od Państwa. Jeżeli potrzebuje Pani pomocy w zakresie prawa pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl

 11. Dzień dobry. 6 maja kończy mi się umowa o pracę.
  Ze względu na obecną sytuację oczywiście nie zostaje przedłużona. Padło na mnie bo jestem najmłodsza i akurat mi w tym czasie kończy się umowa. Co mi się należy? Gdzie mam się zwrócić o pomoc ? Co muszę zrobić w pierwszej kolejności ? zostałam bez niczego. Muszę opłacać czesne za studia oraz mieszkanie

  1. Pani Moniko,
   Pracodawca co do zasady nie ma obowiązku przedłużenia umowy o pracę na czas określony w chwili gdy dobiega jej termin (taki obowiązek pojawia się w przypadku gdy pracownica zajdzie w ciążę). Może Pani zarejestrować się jako osoba bezrobotna i otrzymać związane z tym świadczenie.

  1. Pani Aniu,
   W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy, pracodawca musi kierować się pewnymi kryteriami w związku z wyborem, którego pracownika ma zwolnić. Są to między innymi wynagrodzenie, staż pracy, sytuacja rodzinna pracowników, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Jeżeli uważa Pani, że pracodawca zwolnił Pani męża nie stosując się do wyznaczonych norm, może Pani próbować napisać odwołanie do sądu pracy w związku z otrzymaniem wypowiedzenia. Wiąże się to zwykle ze skomplikowanym procesem sądowym. Jeżeli potrzebuje Pani w tym zakresie pomocy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią przez email biuro@legalden.pl

   1. Dzień dobry, pracuje w firmie na umowę na czas nieokreślony. Chciała bym złożyć wypowiedzenie za porozumieniem stron. Czy istnieje taka możliwość jeżeli firma korzysta z projektu tarczy antykryzyswej?

    1. Pani Moniko,

     Oczywiście istnieje taka możliwość. Wszystko zależy od tego jak dogada się Pani z pracodawcą. Jeżeli potrzebuje Pani pomocy w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z kancelarią przez email biuro@legalden.pl

 12. 30maja 2020 roku wygasa mi umowa o pracę na czas określony. Prawdopodobnie umowa ta nie zostanie przedłużona przez pandemię. Jak skorzystać z tarczy antykryzysowej aby uzyskać pomoc finansową w tym przypadku. Być może lepiej by było gdyby pracodawca mnie zwolnił

  1. Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc dla pracodawców, a jej przepisy mają na celu zachęcić ich do niezwalniania pracowników. Może Pani porozmawiać z pracodawcą i zaproponować mu złożenie takiego wniosku – wtedy część Pani wynagrodzenia pokryje Państwo. Jeżeli natomiast pracodawca Panią zwolni i nie uda się z nim dojść do porozumienia może Pani zarejestrować się jako bezrobotna i korzystać z przysługującego z tego tytułu świadczenia.

 13. Dzień dobry. W związku z koronawirusem moja firma ma obniżoną produkcje, pracuje bardzo mało osób, posyłają na urlopy, a następnie postojowe. Miałam informację, że od połowy do końca miesiąca mam postojowe. W trakcie postoju dostaję informacje by przyjść do pracy na jeden dzień. W tym dniu zostaje wręczone mi wypowiedzenie (oczywiście w pracy wcale zapotrzebowania nie było). Umowa była zawarta na czas określony do końca października br. zatem pracodawca nie chce mi podać powodu wypowiedzenia. Nie jest to likwidacja stanowisk, ponieważ innego pracownika degradowali i wchodzi na moje miejsce. Kilku innym osobom też wręczono wypowiedzenia, degradowano i tak na każdej ze zmian i każdym dziale. Urlop jest niewybrany, a okres wypowiedzenia to miesiąc. Na wypowiedzeniu jest informacja tylko o tym, że ten okres to miesiąc i kiedy upłynie oraz info o prawie odwołania się do sądu, nic więcej. Czy wszystko tu jest zgodnie z prawem? Tylko tyle powinno być na wypowiedzeniu? Mogą mnie zawołać z postojowego tylko po to by wręczyć wypowiedzenie, a przez resztę dnia nie ma dla mnie pracy, bo tylko to mieli na celu? Czy wypowiadanie mi umowy, a obsadzenie zdegradowanego pracownika na to miejsce jest zgodne z prawem? I co w takim razie z urlopem?

  1. Sposób w jaki otrzymała Pani wypowiedzenie, a także jego uargumentowanie wzbudza pewne wątpliwości- wymaga ono głębszej analizy prawnej. W tym wypadku wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia na piśmie, ponieważ wymagają go jedynie umowy zawarte na czas nieokreślony. Obowiązkiem pracodawcy w tym przypadku jest jedynie zachowanie terminu okresu wypowiedzenia – może Pani wykorzystać w tym czasie zaległy urlop. Ma Pani również prawo odwołania się od tego wypowiedzenia w terminie 21 dni od jego otrzymania do sądy pracy. W wielu przypadkach postępowanie sądowe w sprawach związanych z prawem pracy nie jest proste i warto posiłkować się w nich wsparciem prawnika. Jeżeli chciałaby Pani skorzystać z pomocy naszej kancelarii w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl

 14. Witam, pracuje na Umowie o prace od stycznia, pracownik chce mnie zwolnić z powodu covid 19. Za porozumieniem stron. Co mogę zrobić ?

  1. Niestety podane informacje nie są wystarczające,aby dokonać w tym zakresie szczegółowej analizy prawnej. Warto jednak pamiętać, że jeżeli pracodawca sam z siebie chce podpisać porozumienie, zazwyczaj musi mieć w tym jakiś interes. Przed podpisaniem takiego dokumentu dobrze jest wcześniej poprosić o jego treść i skonsultować z prawnikiem zawarte w nim warunki. Jeżeli jest Pani zainteresowana skorzystaniem z profesjonalnej porady prawnej zapraszamy do kontaktu z kancelarią przez email biuro@legalden.pl

   1. W jakim przypadku można złożyć wypoeiedzenie i otrzymać odprawę.Jestem objęta przestojem ekonomicznym na 3 miesiące i obniżonym wynagrodzeniem o -50% najniższa krajowa.powod covid.

    1. Pani Marleno,
     Odprawa pracownicza przysługuje tylko tym pracownikom, którzy zostali zwolnieni z winy pracodawcy – oczywiście chodzi tu o zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie może Pani więc złożyć wypowiedzenia i otrzymać odprawy. Jeżeli uważa Pani ten komentarz za pomocny, prosimy o wystawienie pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

  2. Witam, od września 2019 roku pracuje w żłobku na stanowisku opiekuna. Przez dwa pierwsze miesiące pracowałam na umowę zlecenie. Kolejna umowę na czas określony 2 lat podpisałam 18.11.2019. Chciałabym złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Jaki okres wypowiedzenia mnie obejmuje? 2 tyg czy miesiąc?

   1. Pani Ewo,

    Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, tak więc nie mają wobec niej zastosowania przepisy kodeksu pracy. Okres wypowiedzenia jaki będzie Panią obowiązywał obejmuje jedynie umowę o pracę. Wszystko więc zależy od czasu jaki przepracowała Pani na podstawie umowy o pracę. Na tę chwilę będzie to 2 tygodnie, ponieważ praca trwała mniej niż 6 miesięcy. Jeżeli potrzebuje Pani pomocy w związku ze złożeniem wypowiedzenia do pracodawcy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl . Na pewno pomożemy.

   2. Witam dostałam wypowiedzenie od pracodawcy z dniem 16.04.2020 mam miesięczny okres wypowiedzenia czy pracodawca ma prawo do zmuszenia mnie na pujscie za urlop płatny dodam że pracuje jako fryzjer i salon został zamknięty przez rząd od 8.04.2020 czy w tym czasie jestem na postojowym bo jestem gotowa do pracy czy musze wykorzystać zaległy urlop

    1. Pani Ewo,

     Pracodawca ma prawo skierować Panią na bieżący urlop płatny bądź zaległy w trakcie trwania okresu wypowiedzenia. Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 15. Witam. 1.kwietnia podpisałem aneks do umowy o pracę zmniejszajacą wynagrodzenie o 20% ze słownym zapewnieniem,że nie będzie redukcji etatów. Jednak 30.kwietnia wręczono mi wypowiedzenie z powodu pandemii i nieprzydatności mojego etatu . Czy to zgodne z prawem? Firma nie skorzystała z tarczy.

  1. Panie Arkadiuszu,
   Argument o nieprzydatności Pana etatu można zakwalifikować jako likwidacja stanowiska pracy – powołanie się na tę okoliczność przez pracodawcę wymaga prawidłowej argumentacji, a co za tym idzie może to rodzić konieczność wypłacenia pracownikowi odprawy. W związku z zapewnieniem Pana pracodawcy o tym, że nie będzie redukcji etatów, istnieje szereg różnych rozwiązań, w tym „wycofanie podpisu” poprzez uchylenie się od skutków oświadczenia woli z powodu groźby bezprawnej lub błędu. Istotne jest również to czy pracował Pan na umowę na czas określony czy nieokreślony( tylko te na czas nieokreślony wymagają uzasadnienia). Poza tym jedynym obowiązkiem pracodawcy jest dochowanie okresu wypowiedzenia umowy zależnego od stażu pracy. Zawsze jednak ma Pan prawo do odwołania się od otrzymanego wypowiedzenia w ciągu 21 dni do sądu pracy. Jeżeli chciałby Pan uzyskać profesjonalną poradę prawną w zakresie prawa pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl

 16. Witam. Przedstawiciele pracowników w naszej firmie podpisali (za naszą zgodą) porozumienie w ramach obniżenia czasu pracy/wynagrodzenia o 20% na okres 3 miesięcy. Czy jeśli w trakcie tych 3 miesięcy otrzymam wypowiedzenie to wypłata będzie w tym czasie naliczana od tych 80% czy podstawy sprzed podpisania porozumienia?

  1. Panie Stanisławie,

   Jeżeli w czasie, w którym Pana wynagrodzenie jest obniżone o 20% dostanie Pan wypowiedzenie umowy, to w okresie wypowiedzenia będzie otrzymywał Pan 80% pensji – zgodnie z warunkami tego porozumienia. Jeżeli ma Pan jeszcze jakieś wątpliwości związane z warunkami zatrudnienia, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl

 17. Po zakończeniu opieki po 24.05 , że względu na nasilający się mobbing, postanowiłam złożyć wypowiedzenie. Mam 3 mies. Okres wypowiedzenia. Od czerwca moja firma przechodzi na 4/5 etatu, w tym celu będę musiała podpisać porozumienie ( jak wrócę z opieki ). Czy jesli nie podpiszę porozumienia na wypowiedzeniu będę na pełen etat ? Czy nie podpisanie porozumienia jest rowniznaczne z wypowiedzeniem umowy ? Jak wówczas jest liczony urlop – na 4/5 etatu ? Będę wdzięczna za odpowiedź, ponieważ nie wiem czy lepiej jest złożyć wypowiedzenie czy też nie podpisać porozumienia

  1. Pani Joanno,

   Podane przez Panią informacje wymagają szczegółowej analizy prawnej. Jako kancelaria nie udzielamy w komentarzach porad prawnych w konkretnych sprawach . Jeżeli jest Pani zainteresowana uzyskaniem od naszej kancelarii takiej porady, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl . Na pewno pomożemy.

  2. Witam, chciałabym wcześniej wrócić z urlopu wychowawczego, bo w zwiazku z epidemią zmieniła mi się sytuacja finansowa rodziny. Złożyłam rezygnację z urlopu z zachowaniem 30 dniowego okresu do powrotu do pracy. Pracodawca po tygodniu przyslal mi pismo, że z powodu COVID19 nie zgadza się na mój powrót. Czy ma do tego prawo?

   1. Pani Zuzanno,
    Pani pracodawca nie ma prawa tak postąpić. Jeżeli powiadomiła Pani pracodawcę o wcześniejszym powrocie z urlopu wychowawczego 30 dni przed zamiarem powrotu do pracy to postąpiła Pani zgodnie z przepisami – pracodawca nie może Pani tego odmówić. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 18. Dostałam wypowiedzenie z pracy w dniu 29 kwietnia, mam trzy miesiące wypowiedzenia. Firma weszła w tarczę z dniem 1 maja obniżyła wynagrodzenia o 20%. Czy to również obejmuje mnie na wypowiedzeniu?

  1. Pani Katarzyno,

   Obniżenie wynagrodzenia obejmuje również warunki wynagrodzenia podczas trwania okresu wypowiedzenia. Jeżeli potrzebuje Pani pomocy w zakresie prawa pracy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią przez email biuro@legalden.pl

 19. Panie Karolu, moja sytuacja jest taka, że pracuje na pol etatu na umowie na czas nieokreślony od około 2,5 roku. Przez 1,5 miesiąca nie chodziłam do pracy, ponieważ z powodu koronawirusa nie było klientów. Było oczekiwanie na ruchy w rządzie i szef nie dawał mi jasnych komunikatów co się dzieje. Szef, po konsultacji z księgowym, ustalili decyzję o przejściu na tarcze antykryzysowa. Czyli przez 3 miesiące jestem nadal zatrudniona i dostanę zaległe wypłaty jak dojdą fundusze. Pytanie moje jest takie. Co po tych 3 miesiącach? Jeśli nie będzie nadal ruchów w firmie to dostałam informacje, że mogę zostać zwolniona w czerwcu/lipcu. Co z wypowiedzeniem? Na umowie mam zapis o 3 miesiącach wypowiedzenia. Czy to będzie obowiązywać? Czy dostanę jakieś wynagrodzenie jeszcze? Nawet jak nie będzie pracy? Czy wtedy trzeba ustalić coś za porozumieniem stron i jak wtedy ta sytuacje rozwiązać? Oraz co z urlopem? (Jeśli te 1,5 miesiąca zostanie uznane za urlop – cały wykorzystany? Lub nie zostanie uznane za urlop? – jakoś przechodzi do drugiej pracy czy jak?) Jeśli coś napisałam za bardzo chaotycznie to jeszcze dopisze co i jak. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.

  1. Pani Tolu,
   Niestety nie możemy udzielać indywidualnych porad prawnych w komentarzach pod artykułami- przedstawiony przez Panią problem wymaga głębszej analizy prawnej. Jeżeli jest Pani zainteresowana uzyskaniem profesjonalnej porady prawnej, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl

 20. Dostałem wypowiedzenie z pracy z okresem 3 miesięcznym wypowiedzenie kończy mi się 31.08.2020 czy pracodawca który zatrudnia około 25 osób powinien wypłacić mi odprawę

  1. Panie Adamie,
   Co do zasady, odprawa pieniężna zwalnianemu indywidualnie przysługuje tylko wtedy, gdy przyczyny nieleżące po stronie pracownika stanowią wyłączny powód rozwiązania z nim stosunku pracy – przy czym pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 osób. Jeżeli ma Pan jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 21. Witam
  Od 18 lat pracuję w tej samej firmie, umowa o pracę oczywiście na czas nieokreślony. Klient nie przedłużył z naszą firmą kontraktu jest do końca maja a nowy klient od czerwca ma zapotrzebowanie na mniejszą ilość personelu. Pracodawca twierdzi iż zwalniać nie będzie ale może wysyłać nas na delegację lub zaproponować pracę na niższym stanowisku niż obecnie jestem zatrudniona. Pytanie czy jeśli nie zgodzę się na zmianę warunków pracy ( dodam, że może się to wiązać ze zmniejszeniem wynagrodzenia i tzw. degradacja) należy mi się od pracodawcy odprawę (taka opcja dotyczy kilku osób w firmie) ? I czy pracodawca może zwalniać jeśli otrzymał dotację w związku z koronowirusem na utrzymanie miejsc pracy? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Pani Mileno,
   Jeżeli Pani pracodawca otrzymał dofinansowanie na utrzymanie miejsc pracy, nie może przez określony czas zwolnić pracowników. Jeżeli to zrobi, będzie musiał ponieść związane z tym konsekwencje finansowe. Jeżeli natomiast chodzi o odprawę, to czy Pani ją otrzyma, nie ma związku z tym czy nie zgodzi się Pani na zaproponowane przez Pani pracodawcę warunki pracy. Odprawa przysługuje bowiem tylko wtedy, gdy przyczyny nieleżące po stronie pracownika stanowią wyłączny powód rozwiązania z nim stosunku pracy – przy czym pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 osób. Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 22. Witam, dnia 31.03 otrzymałam wypowiedzenie z pracy z okresem 3 miesięcznym .W kwietniu pracodawca skorzystał z tarczy 2.0. Czy w takiej sytuacji powiniem cofnąć wypowiedzenie? Czy może pobierac srodki z tarczy ?Czy z dniem 30 czerwca mnie zwolni?

  1. Pani Ewo,
   Pani pracodawca nie musi cofnąć Pani wypowiedzenia w związku z tym, że skorzystał z pomocy oferowanej w tarczy antykryzysowej.
   Pomoc w utrzymaniu Pani zatrudnienia dla Pani pracodawcy jaką zapewnia tarcza, skończy się z chwilą zakończenia okresu wypowiedzenia umowy – pracodawca musiałby zwrócić otrzymane środki w chwili gdy zwolniłyby Panią podczas ich pobierania. Na przykład miało by to miejsce w chwili gdy, pracodawca otrzymałby środki na utrzymanie Pani zatrudnienia w marcu, a Panią zwolniły by w połowie tego miesiąca. Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy zapraszamy do kontaktu przez biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani ten komentarz za pomocny, prosimy o wystawienie pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 23. Witam, czy będąc na zwolnieniu lekarskim w ciąży w zwiazku z sytuacją kryzysu ekonomicznego pracodawca może mnie zwolnić lub obniżyć mi pensję?

  1. Pani Paulino,
   Co do zasady kodeks pracy zabrania wypowiadania pracownikowi przez pracodawcę umowy w przypadku jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – w tym przypadku usprawiedliwiona nieobecność to właśnie choroba. Zupełnie inną kwestią jest również to, że pracodawca nie może Pani, ponieważ jest Pani w ciąży. Jeżeli chodzi natomiast o wynagrodzenie, to istnieje możliwość obniżenia wynagrodzenia pracownikom z uwagi na sytuację wywołaną epidemią koronawirusa – jest to jedna z form pomocy pracodawcy związanej z wprowadzaniem tarczy antykryzysowej. Cała procedura odbywa się w drodze porozumienia z pracownikami bądź ich przedstawicielami – wszystko zależy od tego jak się dogadacie. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 24. Witam. Wracam do pracy po urlopie macierzynskim, a tam wiem, że czeka na mnie wypowiedzenie. . Umowę mam na czas nieokreślony, w firmie pracowałam 8 lat. Czy po urlopie młoda mama nie jest w żaden sposób chroniona? Firma dostała z tarczy 4 mln złotych na ochronę miejsc pracy. . Rozumiem, że mogą nie przedłużać umów czasowych, ale zwalniac z umowy nieokreślonej?

  1. Pani Martyno,
   Po powrocie z urlopu macierzyńskiego kończy się ochrona pracownika z tym związana– teoretycznie pracodawca może wręczyć Pani wypowiedzenie. Jednak po stronie pracodawcy leży obowiązek prawidłowego uzasadnienia takiej decyzji, chyba że wina leży tylko i wyłącznie po stronie pracownika. W praktyce wiele orzeczeń sądowych wskazywało że pracodawca zwalniający pracownika od razu po powrocie z urlopu macierzyńskiego to przejaw dyskryminacji, ponieważ co do zasady pracodawca ma obowiązek dopuścić kobietę powracającą do pracy po okresie macierzyństwa do tej samej pracy, a jeżeli nie jest to możliwe do pracy na równorzędnym stanowisku. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 25. Szanowny Panie,
  proszę o pomoc w sprawie dotyczącej wypłacenia odprawy w związku ze zwolnieniem za wypowiedzeniem z przyczyny pracodawcy. Umowa była zawarta na czas określony, od dnia 28.02.2020 r. do dnia 28.02.2021 r., otrzymałam wypowiedzenie z pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upłynął 18.04.2020 r., czy należy się odprawa jednomiesięczna , jeżeli było to zwolnienie indywidualne.
  Z góry dziękuję za pomoc.

  1. Panie Elżbieto,
   Niestety nie możemy udzielać indywidualnych porad prawnych w komentarzach pod artykułami. Co do zasady odprawa pieniężna przysługuje gdy zwolnienie następuje wyłącznie z przyczyn dotyczących pracodawcy. Jeżeli jest Pani zainteresowana uzyskaniem profesjonalnej porady prawnej w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu przez biuro@legalden.pl

 26. Witam. Mam takie pytanie jeżeli byłem zatrudniony w lutym i miałem okres próbny czy pracodawca w trakcie ko robi wirusa może wypowiedzieć mi umowę wysyłając list poczta. Czy dostanę jakieś wynagrodzenie czy urząd jakoś pomoże w tych czasach kwarantannych

  1. Panie Mariuszu,

   Wynagrodzenie dla pracownika przysługuje zawsze za wykonaną pracę, niezależnie czy jest to okres próbny czy klasyczna umowa o pracę. Pracodawca ma obowiązek wypłacić Panu wynagrodzenie, które wcześniej zostało ustalone w umowie. Co do samego wypowiedzenia, pracodawca może wysłać je Panu pocztą, warunkiem jest jednak to, że musi zostać ono Panu prawidłowo doręczone.
   Jeżeli chodzi o pomoc urzędu, jeżeli spełnia Pan odpowiednie wymogi, to może się Pan zarejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotny i skorzystać z przysługującego w takiej sytuacji świadczenia. Jeżeli ma Pan jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pan, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 27. Dzień dobry. Jeśli pracodawca 8 maja zlecił w banku realizację wypłat a wypłata została zaksięgowana na koncie pracownika dopiero 11 maja to można złożyć wypowiedzenie z winy pracodawcy ?

  1. Panie Karolu,
   Zaksięgowanie wypłaty na koncie pracownika 3 dni po zleceniu realizacji przelewu w banku, nie jest wystarczającym argumentem do złożenia wypowiedzenia z winy pracodawcy. Aby zakwalifikować przewinienie wobec pracownika jako podstawę do złożenia wypowiedzenia z winy pracodawcy, przewinienie to musi być znaczne lub regularne. Trzydniowego opóźnienia w wypłacie nie możemy uznać za ciężkie naruszenie praw pracowniczych, ponieważ nie było to działanie celowe, czy powtarzane cyklicznie, a co więcej nie spowodowało uszczerbku dla pracownika czy jego rodziny – takie stanowisko przyjmuje większość sądów w tym Sąd Najwyższy. Jeżeli ma Pan jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pan, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 28. Chciałabym zapytać czy pracodawca może nie wyrazić zgody na to aby pracownik przedłużył dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z epidemia?
  Przedszkole do którego chodzi synek (zwłaszcza jego grupa) nie zostało uruchomione. Rodzice nie wyrazili zgody ze wzgl bezpieczeństwa.
  Jeżeli tak to w jaki sposób dochodzi do rozwiązania umowy między pracownikiem a pracodawcą?

  1. Pani Magdaleno,
   Może Pani wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o przedłużenie zasiłku opiekuńczego do 24 maja 2020 roku, a pracodawca musi to uszanować – taki termin przewiduje ustawa, ponieważ od 6 maja br. zostały otwarte przedszkola. Jeżeli jednak będzie Pani chciała rozwiązać umowę ze swoim pracodawcą, wszystko zależy od tego na podstawie jakiej umowy Pani pracuje. Najlepszym jednak wyjściem w niemalże każdym przypadku, jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, a także złożeniem wypowiedzenia do swojego pracodawcy, zapraszamy do kontaktu przez biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 29. Mój pracodawca nie chce rozwiązać umowy za porozumieniem stron, co wcześniej uzgodniliśmy, zasłaniając się faktem, że może stracić środki pomocowe z tarczy antykryzysowej. Twierdzi, że nawet jeśli to ja złożę wypowiedzenie to może je stracić. Czy ma rację? Czy to raczej próba wywarcia presji, żebym nie odchodził?

  1. Panie Adrianie,

   Środki jakie otrzymuje Pana pracodawca w związku ze skorzystaniem z pomocy oferowanej przez tarczę antykryzysową, to środki przyznawane na konkretnego pracownika osobno. Jeżeli zdecyduje się Pan na odejście z pracy to Pana pracodawca straci jedynie możliwość pobierania środków przyznanych na utrzymanie Pana zatrudnienia – środki przyznawane na innych pracowników pozostaną bez zmian. Argumentacja jaką zdecydował się podjąć pracodawca, w związku z odmową podpisania porozumienia nie jest prawdziwa. Jest to próba wywarcia presji, żeby nie odchodził Pan z pracy. Jeżeli ma Pan jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pan, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 30. Witam,
  31.05.2020 wygasa mój stosunek pracy (złożyłam wypowiedzenie za porozumieniem stron i miałam 3-miesięczny okres wypowiedzenia – zaznaczam że pracowałam w poprzednim zakładzie 7,5 lat na umowę o pracę). 1.06.2020 miałam rozpocząć pracę na umowę o pracę w nowym zakładzie. Niestety zlikwidowali moje nowe stanowisko i dostałam 2-tyg okres wypowiedzenia.
  Pytanie: czy w świadectwie pracy powinien być podany powód (że to nie z mojej winy wypowiedziano Umowę) i czy powinien być wskazany powód wypowiedzenia?
  Chodzi mi również o to, żeby móc skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych.
  Z góry dziękuję za pomoc.

  1. Szanowna Pani,

   W świadectwie pracy należy jedynie wskazać podstawę rozwiązania stosunku pracy,czyli na przykład „stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 k.p”. Powody wypowiedzenia umowy wymagane są jedynie w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli ma Pani jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 31. Witam,
  Jestem zatrudniona w firmie od października 2019r. Moja umowa wygasa 30 czerwca. 12 maja br. złożyłam kolejny wniosek o świadczenie postojowe (moja firma od wybuchu epidemii nie pracuje). Podobno ma otworzyć się na początku czerwca, jednak wiem, że moje wynagrodzenie zmaleje praktycznie o 70%, więc rozważam przejście do innej firmy. Czy składając wypowiedzenie na początku czerwca mogę nadal liczyć na otrzymanie pieniędzy ze świadczenie postojowego złożonego w maju? Okres wypowiedzenia trwa u mnie 2 tygodnie.

  1. Pani Aleksandro,

   Świadczenie postojowe przysługuje zarówno w przypadku umów, które zostały rozwiązane, jak również umów, które nadal trwają. Warunkiem jest, żeby umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło jej ograniczenie wykonywania w związku z wystąpieniem COVID-19. Ograniczeniem jest jednak to, że to Pani pracodawca musi złożyć wniosek o wynagrodzenie postojowe, nawet w przypadku, gdy umowa została już rozwiązana. Wszystko więc zależy od tego jak dogada się Pani z pracodawcą. Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 32. Witam. Pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony. Wczoraj pracodawca mnie zwolnił z powodu redukcji etatów (wirus).
  Powiedział że w tym przypadku nie obowiązuje mnie okres wypowiedzenia ani odprawa. Podpisaliśmy za porozumieniem stron. Czy miał do tego prawo i czy mogłam odmówić podpisania wypowiedzenia bądź porozumienia?

  1. Pani Weroniko,

   Okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika zawsze, chyba że jest to zwolnienie dyscyplinarne z winy pracownika. Pani pracodawca nie miał prawa się tak zachować. Jeżeli chodzi o porozumienie, to pracownik zawsze może odmówić podpisania porozumienia – pracodawca nie może go do tego zmusić. Jeżeli natomiast chodzi o odprawę, przysługuje ona wtedy gdy przyczyna zwolnienia pracownika leży po stronie pracodawcy – przy czym pracodawca zatrudniać musi co najmniej 20 osób. Pani pracodawca nie mógł po prostu powiedzieć, że odprawa nie będzie się Pani należała. Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 33. Witam,
  Jestem osobą niepełnosprawną, miałem umowe na czas nie określony, pracowalem przez 5 lat.
  Niestety 2 tygodnie temu dostałem rozwiązanie umowy o pracę.
  Chciałem dowiedzieć po zakończeniu i co mi należy? odprawy i wynagrodzenia ?
  a po zakoneczeniu 3 miesięcznym wypowiedzeniu mozna isc na L4? aby dostać

  1. Panie Mariuszu,

   Odprawa pieniężna dla pracownika należy się wtedy, gdy przyczyna zwolnienia pracownika nie leży po stronie pracownika- przy czym pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 osób. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, podczas trwania okresu wypowiedzenia, wynagrodzenie za wykonywaną pracę będzie otrzymywał Pan normalnie, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami na Pana umowie o pracę. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące L4 upłynięciu okresu wypowiedzenia, takie prawo Panu nie przysługuje. L4 przysługuje jedynie gdy jest Pan zatrudniony w zakładzie pracy. Jeżeli ma Pan jeszcze jakieś pytania związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez biuro@legalden.pl Jeżeli uważa Pan, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 34. Witam, nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi na nurtują ce mnie pytanie. Jestem na postojowym z pensją 50% i z tego powodu chciałbym złożyć wypowiedzenie. Czy mogę z powodu obniżenia pensji skrócić okres wypowiedzenia umowy z 3 miesięcy ?

  1. Panie Wojciechu,

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości aby jednostronnie skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę. Można to zrobić jedynie przez dojście do porozumienia z pracodawcą poprzez zgodne oświadczenie woli obu stron. Jeżeli ma Pan jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pan, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 35. Witam, dostałam z końcem kwietnia wypowiedzenie miesięczne + odprawę miesięczną. Pracodawca nie podał (rozumiem, że nie musi) przyczyny wypowiedzenia. Czy jest sens podejścia do księgowej i zapytania w sprawie jakiegoś oświadczenia, że wydarzyło to się w czasie pandemii? Czy o coś jeszcze ją podpytać ? Nie chciałabym, żeby przyszły pracodawca wątpił w powód mojego zwolnienia. Po jakim czasie ewentualnie przysługiwałby mi zasiłek? I rozumiem, że od dnia zakończenia pracy w danym zakładzie mam tydzień na zgłoszenie tego w urzędzie pracy? Przepraszam za zaistniały chaos w wypowiedzi, ale jest to moja pierwsza praca jak i pierwsze wypowiedzenie, także zależy mi na rozwianiu wątpliwości co do wyżej wymienionych spraw. Pozdrawiam, Katarzyna G.

  1. Pani Katarzyno,
   Co do zasady, pracodawca nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, chyba że jest to umowa na czas nieokreślony. W czasie epidemii zjawisko wypowiedzenia umowy pracownikom jest tak duże, że przyszły pracodawca na pewno zrozumie dlaczego została Pani zwolniona z pracy. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje , jeżeli ten w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, łącznie przepracował co najmniej rok. Ponadto zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od daty rejestracji w urzędzie pracy. Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 36. Witam wróciłam z zasiłku Covid-19 z powodu zamknięcia przedszkola. Pracuje 4 lata u tego pracodawcy. Sklep w tym czasie byl częsciowo zamknięty.
  Czy pracodawca może mnie zwolnić?

  1. Pani Karolino,

   Niestety na podstawie przedstawionych przez Panią informacji, nie jesteśmy w stanie udzielić Pani odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie. Jeżeli jest Pani zainteresowana uzyskaniem profesjonalnej porady prawnej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią przez email biuro@legalden.pl.

 37. Witam,

  Jestem w sytuacji gdzie firma ktora mnie zatrudnia, przez 3 tygodnie przeciagala przedluzenie naszej umowy. Nie dostalemrowniez wypowiedzenia, więc teoretycznie tam pracuje? czytałem gdzież że pracodawca’ w takiej sytuacji powienien przedłużyć umowę na czas nieokreślony?
  Jeste też problem z uzyskaniem od pracodawcy większej części wypłaty za kwiecień.

  Prosze o poradę co w takiej sytuacji mogę zrobić? Dodam że dzisiaj, Pani sekretera poinformowała mnie ze umowa która jest na innych, gorszych warunkach zostanie jutro wysłana pocztą.

  Pozdrawiam,
  Mariusz S

  1. Panie Mariuszu,

   Maksymalny okres zatrudnienia u tego samego pracodawcy na czas określony wynosi 33 miesiące – nie wlicza się do tego okresu trzymiesięcznej umowy na okres próbny. Na podstawie umów terminowych, można więc zatrudniać pracownika na maksymalnie 36 miesięcy (z okresem próbnym). Przekroczenie limitu będzie skutkowało przekształceniem się umowy w umowę na czas nieokreślony, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności przez Pana pracodawcę. Jeżeli chodzi o odzyskanie od Pana pracodawcy zaległego, należnego Panu wynagrodzenia, może Pan napisać do swojego pracodawcy wezwanie do wypłaty wynagrodzenia, w którym poinformuje Pan swojego pracodawcę, że w przypadku niespełnienia w wyznaczonym przez Pana terminie tego żądania, skieruje Pan sprawę do sądu i poinformuje Pan o łamaniu podstawowych praw pracowniczych przez Pana pracodawcę Państwową Inspekcję Pracy. Musi Pan też wiedzieć, że nie ma Pan obowiązku zaakceptować gorszych warunków zatrudnienia, a Pana pracodawca nie może do tego Pana zmusić. Jeżeli ma Pan jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pan, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 38. Witam
  W połowie maja otrzymałem wypowiedzenie od swojego pracodawcy.Powód-likwidacja stanowiska pracy. Mój okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. W czasie wypowiedzenia nie ma dla mnie pracy i jestem na postojowym. Mam pytanie czy w czasie wypowiedzenia mogę byc na postojowym i jakie świadczenia przysługują mi w związku z wypowiedzeniem i odejściem z pracy.

  1. Panie Michale,

   Oczywiście podczas trwania okresu wypowiedzenia Pana umowy o pracę, nadal będzie Panu przysługiwało wynagrodzenie postojowe. Świadczeniem, które przysługuje Panu w związku z odejściem z pracy jest zasiłek dla bezrobotnych. Po upływie okresu wypowiedzenia, może Pan złożyć w tym celu wniosek do urzędu pracy. Jeżeli ma Pan jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pan, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 39. Witam.
  Pod koniec marca dowiedziałam się, że straciłam pracę. Menadżerka powiadomiła mnie o tym telefonicznie. Była to umowa zlecenie na czas nieokreślony. Nie dostałam żadnego dokumentu potwierdzającego rozwiązanie umowy. Pracodawca złożył wniosek o „postojowe” od ZUS, które mi przyznano. Od czasu zwolnienia niestety nie znalazłam innej pracy. Czy jest szansa aby zostało mi przyznane to świadczenie kolejny raz?

  1. Pani Izabelo,

   Jest szansa aby otrzymała Pani świadczenie drugi raz. Wszystko zależy od tego jak porozumie się Pani w tej sprawie z Pani byłym Pracodawcą – to na jego wniosek zostaje przyznawane wynagrodzenie postojowe. Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy zapraszamy do kontaktu przez biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 40. Dzień dobry.
  Otrzymałam umowę na czas określony od dnia 1,07,2018 do 30,06,2020,
  W ubiegłym roku na początku października przeszłam na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży.
  Zwolnienie kończyło się dnia 30.03.2020.
  Jednak od 24.03.2020 rozpoczął się urlop macierzyński.
  Wypowiedzenie otrzymałam z datą 31.03.2020.
  Jako powód zwolnienia podano „załamanie rynku pracy w związku z epidemią koronawirusa COVID-19,brak zleceń i w konsekwencji postawienie spółki w stan likwidacji”
  Konsultowałam sprawę zwolnienia i powiedziano mi,że wszystko związane z umową i wypowiedzeniem jest w porządku.Mnie natomiast chodzi o to,że na odwołanie się do sądu pracy miałam 21 dni.W tamtym okresie kiedy rząd wprowadzał obostrzenia i wszystkie placówki w tym również sądy były zamykane,nie miałam możliwości odwołać się.Druga sprawa z informacji jakie udało mi się uzyskać na własną rękę wiem,że firma nadal prowadzi działalność.Po konsultacji wiem też,że być może firma została wprowadzona w stan likwidacji po czym po pewnym czasie przywrócono jej obecny stan.
  Czy to zgodne z prawem?To tylko moje podejrzenia ale skoro firma celowo została postawiona w stan likwidacji i jej sytuacja nie była rzeczywiście tak zła to powód mojego zwolnienia jest fałszywy.Wszystko odbyło się legalnie i zgodnie z prawem?Można zafałszować dane firmy po to by mieć pretekst do zwolnienia a potem prowadzić dalej firmę jakby nigdy nic.?Dla mnie osobiście sprawa jest kontrowersyjna i zupełnie niezrozumiała.Tak wygląda polskie prawo jedni mogą więcej inni nic.

  1. Pani Olgo,

   Przedstawiona przez Panią sytuacja wymaga głębszej analizy prawnej. Nie możemy udzielać porad prawnych w komentarzach pod artykułami. Jeżeli jest Pani zainteresowana uzyskaniem profesjonalnej porady prawnej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią przez email biuro@legalden.pl.

 41. Dzień dobry,
  Mam pytanie związane z podpisanym porozumieniem z pracodawcą dotyczącym obniżenia czasu pracy o 20%.
  Porozumienie podpisaliśmy na okres 3 miesięcy – 3 miesiące niższe wynagrodzenie i praca na 80%. Pracodawca gwarantował nam w porozumieniu zatrudnienie bez redukcji etatów na kolejne 3 miesiące – zatem 6 miesięcy stabilnej pracy gdzie przez pierwsze 3 miesiące (maj, czerwiec, lipiec) otrzymujemy wynagrodzenie obniżone o 20%.
  Czy ja – jako osoba, która podpisała takie porozumienie, mogę wypowiedzieć umowę o pracę w tym okresie? W firmie pracuję 6 lat – czy obowiązuje mnie 3 miesięczny okres wypowiedzenia – tak jakby to było bez podpisania porozumienia wynikającego z tarczy antykryzysowej?

  1. Pani Magdaleno,

   Oczywiście może Pani złożyć wypowiedzenie w okresie, w którym będzie obowiązywało podpisane przez Panią porozumienie. Obowiązuje Panią 3-miesięczny okres wypowiedzenia, jednak pensja jaką będzie Pani otrzymywała podczas okresu wypowiedzenia będzie wypłacana na zasadach porozumienia – będzie obniżona o 20%. Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 42. Dzień dobry, pracuję na umowę zlecenia i nie dostałam jeszcze wynagrodzenia za luty i marzec. Według mojej umowy, wypłatę za dany miesiąc powinnam dostać do 30 dnia kolejnego miesiąca. Pracodawca tłumaczy się chwilowym brakiem funduszy z powodu panującej epidemii koronawirusa. Czy ma prawo tyle zwlekać z niewypłacaniem zaległego wynagrodzenia? Jak należy postępować w obecnej sytuacji?

  1. Pani Joanno,

   Pani pracodawca nie ma prawa postępować w taki sposób. W tej sytuacji należy wystąpić do pracodawcy z pismem o wypłatę zaległego, należnego Pani wynagrodzenia. W takim piśmie, pracodawca powinien zostać poinformowany o wszystkich konsekwencjach w przypadku, gdy odmówi wypłaty zaległego wynagrodzenia, a także o możliwości podjęcia kolejnych kroków już na drodze sądowej. Jeżeli potrzebuje Pani w tym zakresie pomocy, zapraszamy do kontaktu przez biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 43. Witam,
  chciałam zapytać o wysokość podstawy do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
  w związku z sytuacją związaną z koronawirusem, w zakładzie pracy od 01.07.2020 do 30.09.2020 zamierzają wprowadzić postój, za który będziemy mieli płacone 60%,
  w związku z tym zamierzam złożyć wypowiedzenie (3 miesięczne) – czy w związku z tym podstawa do ekwiwlentu za niewykorzystany urlop będzie liczona od 60% wynagrodzenia, czy od całości wynagrodzenia znajdującej się w umowie o pracę?

  1. Pani Moniko,

   Jeśli w ostatnim miesiącu zatrudnienia (przed złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę) zmieniła się wysokość wynagrodzenia w związku z wprowadzonym przez Pani zakład przestojem, ekwiwalent należy obliczyć przyjmując za podstawę wynagrodzenie obowiązujące w ostatnim dniu zatrudnienia. Wszystko zależy więc od tego w jakim dniu zdecyduje się Pani złożyć wypowiedzenie umowy o pracę.Jeżeli ma Pani jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 44. Dzień dobry,
  Pracuję na umowę o pracę na 1/4 etatu od 1 stycznia, aktualnie przebywam na postojowym, moja umowa jest na czas określony do końca roku, jeśli chciałabym się zwolnić to obowiązuje mnie 2 tygodniowy czy miesięczny okres wypowiedzenia?

  1. Pani Sylwio,

   Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, bez względu na to czy pracownik zatrudniony jest na cały etat, czy jego część. Jeżeli przepracuje Pani u swojego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, to okres wypowiedzenia Pani umowy będzie trwał miesiąc. Jeżeli natomiast będzie Pani pracowała mniej niż 6 miesięcy, wtedy okres wypowiedzenia będzie trwał 2 tygodnie. Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 45. Witam
  Mam umowę zlecenie na okres od 1.02 do 31.07. w związku z pandemia i mniejszy ruch w restauracji firma nie miała potrzeby abym pracowała. Do tej pory pobrałam dwa świadczenia postojowe. Obecnie w firmie pojawiła się potrzeba pracy, ale z innym zakresem obowiązków, niż miałam do tej pory i w innym wymiarze czasu pracy (wcześniej 5 dni w tygodniu po 7h-8h), teraz w weekend, dwa dni po 6h. Zostałam poproszona o wykonanie tej pracy w ramach obecnie obowiązującej umowy. Jednak te warunki zupełnie mi nie odpowiadają, gdyż koszty dojazdu jakie musiałabym pokryć wyniosłyby większą część wynagrodzenia. W związku z tym odmowilam wykonania tego zadania. Co się z tym wiąże pracodawca zdecydował, że w takim razie wypowie mi umowę. (W umowie uwzględniony jest tygodniowy okres wypowiedzenia). Czy w takim przypadku przysługuje mi jeszcze prawo do pobrania ostatniego świadczenia postojowego?

  1. Pani Małgorzato,

   W tej sytuacji przysługuje Pani świadczenie postojowe zarówno w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego rozwiązaniu. Warunkiem jest jedynie to, żeby umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło jej ograniczenie wykonywania w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa. Należy jednak pamiętać, że nawet po ustaniu stosunku pracy, wniosek o wypłatę świadczenia postojowego, musi zostać złożony przez Pani pracodawcę. Jeżeli ma Pani jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 46. Witam. Po prawie 3 miesięcznym postoju ekonomicznym mam wrócić do pracy. Mam umowe na czas nieokreślony,czy pracodawca może wręczyć mi odrazu wypowiedzenie 3 miesięczne,czy dopiero za 3 miesiące, bo zakład korzystał od kwietnia z tarczy

  1. Pani Magdo,

   Wszystko zależy od tego z jakiego rodzaju pomocy w ramach tarczy antykryzysowej skorzystał Pani pracodawca. Jeżeli byłą to pomoc finansowa na utrzymanie zatrudnienia, pracodawca decydując się na zwolnienie pracowników będzie musiał ponieść konsekwencje finansowe. Jeżeli byłą to pomoc w ramach dofinansowania pensji każdego pracownika, to pracodawca będzie mógł wypowiedzieć umowy pracownikom. Jednak dofinansowanie pensji każdego pracownika, będzie przysługiwało jedynie do czasu zakończenia przez niego pracy u pracodawcy, również w czasie trwania okresu wypowiedzenia (jest to pomoc udzielana każdemu pracownikowi indywidualnie). Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 47. Witam,
  Zostałam zwolniona z powodu panującej epidemii (deorganizacja działu z powodu epidemii covid-19 tak brzmi dokładną przyczyna). Posiadałam umowę na zastępstwo, przysługiwał mi jeden miesiąc wypowiedzenia. Po ok. 10dniach od otrzymania wypowiedzenia, dostalam kolejne pismo, że zmieniają powód wypowiedzenia, osoba za którą miałam zastępstwo złożyła wypowiedzenie, zgodziła się na jeden miesiąc wypowiedzenia choć przysługiwał jej 3 miesięczny okres.
  Czy mój pracodawca mógł zmienić nagle powód wypowiedzenia? Czy przysługuje mi odprawa?

  1. Pani Mileno,

   Pracodawca wręczając Pani wypowiedzenie umowy o pracę wraz z przyczyną wypowiedzenia, nie może później tej przyczyny nagle zmienić. Odpowiadając na Pani pytanie dotyczące odprawy pracowniczej, odprawa przysługuje pracownikowi, jeżeli pracodawca zatrudniał 20 osób, a przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę nie leżą po stronie pracownika. Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 48. Witam, dostałam wypowiedzenie umowy o pracę dnia 29.06. Mam do odebrania ponad 20dni urlopu w trakcie miesięcznego wypowiedzenia. W wypowiedzeniu powód podany zmiany w arkuszu pracy na nadchodzący rok szkolny 2020/2021. Czy należy mi się odprawa? Pracowałam w szkole niepublicznej ponad rok.

  1. Pani Aleksandro,

   Odprawa pracownicza należy się pracownikowi jeżeli przyczyny wypowiedzenia nie leżą po stronie pracownika, a Pani pracodawca zatrudnia powyżej co najmniej 20 osób. Jeżeli zatem warunki te zostały spełnione, odprawa pracownicza oczywiście się Pani należy. Należy jednak pamiętać, że jej wynegocjowanie od Pani pracodawcy może okazać się długotrwałym i skomplikowanym procesem. Jeżeli potrzebuje Pani w tym zakresie pomocy ze strony naszej kancelarii, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 49. Witam. Otrzymałam wypowiedzenie z umowy stałej. Były to zwolnienia grupowe. Na wypowiedzeniu jest wyraźnie napisane że nie jest to zwolnienie z przyczyny pracownika. Odszkodowanie z tytułu zwolnienia i 2 miesięczna odprawa. Moje pytanie brzmi dlaczego odprawa 2 miesiące a nie 3? Mój staż pracy ponad 5 lat w firmie

 50. Dzień dobry,
  Panie Karolu czy jeśli umowa na czas nieokreślony została rozwiązana 30.04.2020 r. to czy pracownikowi przysługuje jakieś świadczenie? Z góry dziękuję za pomoc

  1. Pani Katarzyno,

   Jeżeli Pani umowa została rozwiązana w kwietniu to również, może Pani otrzymać wynagrodzenie postojowe. Świadczenie postojowe przysługuje również w przypadku umów, które zostały rozwiązane. Warunkiem jest, żeby umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło jej ograniczenie wykonywania w związku z wystąpieniem COVID-19. Należy również pamiętać, że o takie świadczenie możemy wnosić jedynie za pośrednictwem pracodawcy – wszystko zależy więc od tego jak Pani się z nim porozumie w tej sprawie. Może Pani również zgłosić się jako osoba bezrobotna do urzędu pracy i otrzymać z tego tytułu zasiłek dla osób bezrobotnych. Może Pani również złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy do ZUS. Wtedy będzie Pani mogła otrzymać 1400 złotych za lipiec i 1400 złotych za sierpień. Jeżeli potrzebuje Pani w tym zakresie pomocy ze strony naszej kancelarii, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

   1. Dziękuję za odpowiedź, ale jeśli umowa została rozwiązana za porozumieniem stron to żaden dodatek się nie należy?

 51. Witam pracodawca zamierza zlikwidować oddział swojej firmy oraz oddelegować pracowników do innej fili. Czy w związku z tym gdy nie zgodzę się na określone warunki, co do zasady obowiązywać mnie będzie miesięczny okres wypowiedzenia? Pracodawca straszy mnie, że dostanę wypowiedzenie od dnia bez odprawy oraz okresu wypowiedzenia, gdyż jak twierdzi że on mi zapewnia pracę tylko w innym miejscu, dodam że zapewnia transport. Ja nie chce zgodzić się na te warunki i związku z tym nie podpisze aneksu, co pracodawca chce uznać za wypowiedzeniem z mojej winy?

  1. Pani Joanno,

   Każda zmiana miejsca wykonywania przez Panią pracy zawsze wymaga Pani zgody. Aby Pani pracodawca zmienił Pani miejsce pracy, musi Pani wręczyć wypowiedzenie zmieniające warunki pracy (miejsce jej wykonywania) lub odpowiedni aneks do dotychczasowej umowy o pracę. Jednak, jeżeli złoży Pani oświadczenie, w którym nie zgodzi się Pani na nowe warunki, wypowiedzenie zmieniające staje się ostatecznych wypowiedzeniem umowy o pracę. W tym przypadku wypowiedzenie umowy o pracę przebiega zgodnie z przepisami prawa pracy, czyli z zachowaniem okresu wypowiedzenia zależnego od Pani stażu pracy. Pracodawca w żadnym wypadku nie może pozbawić Pani tego prawa – jeżeli tak postąpi to popełni przestępstwo. Pani oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy nie ma również wpływu na Pani prawo do otrzymania odprawy. Należy się ona pracownikowi, jeżeli przyczyny wypowiedzenia nie leżą po stronie pracownika, a pracodawca w zakładzie pracy zatrudnia co najmniej 20 osób. Jeżeli nie zgodzi się Pani na nowe warunki i nie podpisze aneksu to pracodawca nie może uznać, że jest to wypowiedzenie z Pani winy – nie ma Pani żadnego wpływu na zmianę warunków pracy, zatem jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, odprawa się Pani należy. Jeżeli potrzebuje Pani pomocy w uzyskaniu od Pani pracodawcy odprawy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 52. Witam,

  Mam umowę na czas nieokreślony. Byłam objęta przestojem ekonomicznym od dnia 18.04.2020 do dnia 17.07.2020. Dnia 15.07.2020 otrzymałam od pracodawcy rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem.
  Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę w trakcie przestoju ekonomicznego?

  1. Pani Jagodo,

   Zakaz wypowiadania umów o pracę podczas przestoju ekonomicznego, dotyczy jedynie pracodawców, którzy skorzystali z dofinansowania na wynagrodzenia w ramach pomocy państwa w związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanego koronawirusem. Jeżeli Pani pracodawca skorzystał z pomocy rządu to nie mógł rozwiązać z Panią umowy, jeżeli z takiej pomocy nie skorzystał to nie był w tym zakresie ograniczony przepisami prawa. Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 53. Witam,
  jestem zatrudniona w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, wiem że moja szefowa korzystała z tarczy antykryzysowej, obecnie znalazłam inną pracę i chciałabym się zwolnić lecz Ona próbując mnie zatrzymać mówi o konsekwencjach i nieprzyjemnościach obarczających ją związanych z moim zwolnieniem.. Czy może mnie zmusić do pozostania w pracy?

  1. Pani Izabelo,

   W żadnym wypadku Pani pracodawca nie może zmusić Pani do pozostania w pracy. Jeżeli złoży Pani wypowiedzenie, to nie będzie wymagało ono akceptacji ze strony Pani pracodawcy – jest to jednostronne oświadczenie woli. Jeżeli znalazła Pani nową pracę może Pani bez żadnych obaw złożyć wypowiedzenie. Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 54. witam pracuje w sklepie od grudnia 2019 na pół etatu jestem jedynym pracownikiem i własciciel który pracuje w innej firmie , sklep otwarty jest od godziny 5 do 22 . Dwa dni temu dostałam wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy z okresem wypowiedzenia jeden miesiąc .Czy powinnam podpisać takie wypowiedzenie i co z tym się wiąże dla mnie ???

  1. Pani Beato,

   Należy zastanowić się czy rzeczywiście Pani stanowisko pracy zostało zlikwidowane tj. czy na Pani miejsce nie została przyjęta żadna inna osoba. Jeżeli tak będzie (pracownik zatrudni na Pani miejsce kogoś innego), to może Pani wystąpić do sądu o stwierdzenie, że wypowiedzenie umowy o pracę jest bezzasadne. Wtedy będzie Pani mogła żądać od pracodawcy między innymi przywrócenia do pracy na takich samym warunkach jak przed wypowiedzeniem. Jeżeli Pani pracodawca rzeczywiście zlikwidował Pani stanowisko pracy, to takie wypowiedzenie jest zgodne z prawem.

   Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś pytania związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 55. Dzień dobry, mój pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, na zasadzie porozumienia, powód likwidacja stanowiska. Moim zdaniem jest to pozorna likwidacja stanowiska gdyż moi koledzy mają taki sam zakres obowiązków a nasze stanowiska różniły się tylko nazwa np. kierownik działu tekstylnego, kierownik działu produkty świeże, sportowego itd. Dodatkowo w celu uzupełnienia braków kadry zarządajacej wybrani sprzedawcy będą wykonywali obowiązki kierownika, za to otrzymają dodatek. Zaznaczę, że dużo niższy niż podstawowe wynagrodzenie kierownika. Oczywiście otrzymałem odprawę 3 miesięczna za 20 lat pracy i rekompensate za okres wypowiedzenia.
  Porozumienie zawiera podpunkt że nie będę podnosić żadnych roszczeń wobec Pracodawcy. Co można zrobić w takiej sytuacji? Sąd Pracy? nie wyobrażam sobie powrotu do pracy w przypadku przywrócenia do pracy, usłyszałem że zawsze znajdzie się inny powód….

  1. Panie Grzegorzu,

   W takiej sytuacji może pan napisać do Pana pracodawcy, że podpisał Pan porozumienie pod wpływem błędu i uchyla się od jego skutków. Musi Pan jednak pamiętać, że w późniejszym postępowaniu sądowym będzie musiał Pan to udowodnić tj. że stanowisko pracy nie zostało zlikwidowane. Na podstawie tego co Pan napisał, wydaje się jednak, że do likwidacji Pana stanowiska pracy w rzeczywistości doszło. Obowiązki zostały rozdzielone na innych pracowników, a na Pana miejsce nie został zatrudniony żaden nowy pracownik.

   Jeżeli ma Pan jeszcze pytania związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią przez email: biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pan, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 56. Witam jestem zatrudniona od prawie 21 lat w tej samej firmie na umowę o pracę, z powodu koronawirusa przebywałam na opiece na dziecko do 8 lat z powodu najpierw zamknięcia przedszkoli potem miałam prawo zadecydować czy po otwarciu przedszkola pośle dziecko do niego. Zadecydowaliśmy że nie poślemy dziecka bo baliśmy się o jej zdrowie mieliśmy takie prawo w sumie nie było mnie w pracy 5 mieaiecy. Po powrocie do pracy 1 września otrzymałam wypowiedzenie z zachowaniem 3 miesięcy oczywiście pracodawca napisał że zwalnia mnie z powodu długotrwałej nieobecności oraz że inni musieli przejąć moje obowiązki oraz dezorganizuje pracę zakładu pracy. Byłam uważam bardzo dobrym pracownikiem nigdy nie dostałam upomnienia na piśmie czy nagany prze całe prawie 21 lat. Czy pracodawca miał prawo tak postąpić wiedząc o pandemii, co z moją odprawą czy mi się należy?

  1. W takiej sytuacji, zgodnie z prawem może przysługiwać Pani odprawa, ponieważ przyczyny Pani zwolnienia z pracy nie leżały po Pani stronie. Odprawa pracownicza przysługuje wtedy, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób, a przyczyna zwolnienia nie leży po stronie pracownika. Nie jest również konieczne udowodnienie, że przyczyny zwolnienia leżą po stronie pracodawcy.

   Pani staż pracy, czyli niespełna 21 lat sprawia, że odprawa jaka się Pani należy to trzykrotność Pani wynagrodzenia – kwota ta wynika z tego, że pracuje Pani w zakładzie pracy powyżej 8 lat. To jaką odprawę Pani otrzyma zależy również od tego, ile Pani zarabia, ponieważ w trakcie trwania stanu epidemicznego, rząd zmniejszył maksymalną kwotę odprawy do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 26 000 złotych brutto.

   Warto zastanowić się także nad kwestionowaniem przed sądem podstawy wypowiedzenia umowy o pracę – wtedy mogłaby Pani otrzymać odszkodowanie lub zostać przywrócona do pracy. Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 57. Mam umowę na czas nieokreślony. Przebywałam na dodatkowej opiece covid, później od 28 lipca do chwili obecnej na L 4. Czy pracodawca może jako powód wskazać długotrwałą chorobę i nieobecność pracownika. Co za tym idzie konieczność zatrudnienia innej osoby. Czy z tego tytułu może nie wypłacać odprawy?

  1. Wypowiadając umowę pracownikowi, pracodawca może jako powód wypowiedzenia podać długotrwałą nieobecność pracownika w pracy. W przypadku gdy nieobecność pracownika trwa ponad 3 miesiące, a pracownik zatrudniony jest w zakładzie pracy krócej niż 6 miesięcy, pracodawca może zdecydować się nawet na zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia.

   Jeżeli chodzi o dodatkową opiekę związaną z pandemią wywołaną koronawirusem, to nie może być ona powodem wypowiedzenia umowy pracownikowi.

   Odprawa pracownicza przysługuje wtedy, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób, a przyczyna zwolnienia nie leży po stronie pracownika. Nie jest również konieczne udowodnienie, że przyczyny zwolnienia leżą po stronie pracodawcy. To jaka odprawa Pani przysługuje, jest zależne od Pani stażu pracy. Jeżeli jest Pani zatrudniona dłużej niż 8 lat, to należy się Pani co najmniej 3-krotność Pani miesięcznego wynagrodzenia.

   To jaką odprawę może Pani otrzymać zależy również od tego ile Pani zarabia, ponieważ w trakcie trwania stanu epidemicznego, rząd zmniejszył maksymalną kwotę odprawy do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia czyli 26 000 złotych brutto.

   W sytuacji opisanej przez Panią, jeżeli pracodawca nie będzie chciał wypłacić Pani odprawy, może Pani podnieść argumenty, że opieka związana z Covid-19 oraz choroba, która spowodowała Pani nieobecność w pracy nie były spowodowane Pani działaniem, czyli przyczyna wypowiedzenia nie leży po Pani stronie – nie jest konieczne udowodnienie, że przyczyny wypowiedzenia leżą po stronie pracodawcy

   Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś wątpliwości związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 58. Witam, co zrobić w sytuacji gdy dostałem wypowiedzenie umowy o prace z zachowaniem okresu wypowiedzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego? Zgłosić do Sądu Pracy czy zlekceważyć to pismo?

  1. Panie Krzysztofie,

   Wypowiedzenie, które otrzymał Pan od swojego pracodawcy, nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Kodeks pracy stanowczo zakazuje rozwiązywania umów o pracę pracownikom przebywającym na zwolnieniu lekarskim. Natomiast pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie w wyniku choroby, może wypowiedzieć umowę o pracę w każdej chwili.

   Pracownik przybywający na zwolnieniu lekarskim, znajduje się pod ochroną przed zwolnienie od momentu gdy przerwie pracę z powodu choroby.
   Zwolnienie pracownika podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim może nastąpić jedynie gdy pracodawca ogłosi likwidację lub upadłość, a także wtedy gdy pracownik zostanie zwolniony dyscyplinarnie (tj. z jego winy) – nie można zwolnić pracownika podczas przebywania zwolnieniu lekarskim w żadnym innym przypadku.

   Jeżeli ma Pan jeszcze jakieś pytania związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pan, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 59. Mąż jest zatrudniony na czas nieokreślony ,ma 62 lat otrzymał od pracodawcy wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy .Czy w dobie koronawirusu nie obowiązuje wiek ochronny i czy pracodawca postępuje prawidłowo ?

  1. Pani Regino,

   Przepisy związane z zatrudnieniem w czasie epidemii koronawirusa nie przewidują żadnych szczególnych form rozwiązania umowy o pracę z pracownikami znajdującymi się pod ochroną spowodowaną osiągnięciem wieku przedemerytalnego.

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
   Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje, w których pracownik uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Kolejnym wyjątkiem jest sytuacją, w której pracownik znajdujący się pod ochroną straci uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na swoim stanowisku, ciężko naruszy obowiązki pracownicze lub popełni przestępstwo uniemożliwiające kontynuowanie jego zatrudnienia – tj. pojawią się podstawy do rozwiązania umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia.

   Jeżeli nawet stanowisko pracy Pani męża zostało zlikwidowane, pracodawca ma obowiązek oddelegowania Pani męża do innej, podobnej pracy, przy czym warunki zatrudnienia nie mogą zostać pogorszone.

   Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś pytania związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl .Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 60. Dzień dobry,
  W jaki sposób mogę rozwiązać z firmą umowę o pracę (pracuję ponad rok), jeśli pracuję zdalnie i nie jestem w stanie pojawić się w biurze i doręczyć pisma osobiście?

  1. Panie Waldemarze,

   Jeżeli nie ma możliwości aby złożył Pan wypowiedzenie osobiście, ponieważ pracuje Pan zdalnie, może Pan wysłać wypowiedzenie umowy o pracę listem poleconym lub mailem.

   Wysłanie wypowiedzenia listem poleconym to zdecydowanie bezpieczniejsza forma. Takie wypowiedzenie zostaje uznane za doręczone w momencie odbioru przesyłki przez adresata albo osobę do tego uprawnioną np. pracownika administracyjnego. Jeżeli adresat nie odbierze Pana wypowiedzenia to doręczenie stanie się skuteczne po jej drugim awizowaniu przez pocztę (14 dni). Jest to bardzo istotne, ponieważ nawet jeżeli Pana pracodawca odmówi przyjęcia przesyłki poleconej, to wypowiedzenie i tak będzie skuteczne.

   Natomiast złożenie wypowiedzenia mailem to trochę skomplikowany proces. Musimy pamiętać, że do zachowania prawidłowej formy wypowiedzenia potrzebny jest Pana podpis. Należy więc opatrzeć wypowiedzenie złożone mailem bezpiecznym podpisem elektronicznym, co wiąże się z wykonanie kilku dodatkowych czynności.

   Reasumując jak najbardziej prawidłowe będzie złożenie wypowiedzenie listem poleconym albo mailem. Jednak bezpieczniejsze i na pewno wygodniejsze będzie wysłanie wypowiedzenia pocztą.

   Jeżeli ma Pan jeszcze jakieś pytania związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl .Jeżeli uważa Pan, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 61. Witam
  Po 8 latach zatrudnienia otrzymałem od pracodawcy wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy (jestem jedynym pracownikiem na tym stanowisku).
  Od kilku tygodni do pracy chodzę „w kratkę” lub wcale.
  Pracodawca twierdzi , że nie należy mi się żadne wynagrodzenie za dni w których nie byłem w pracy (pomimo mojej gotowości do pracy) ponadto sugeruje abym udał się na zwolnienie lekarskie (?)
  Wczoraj otrzymałem SMSa w którym pracodawca „wysyła” mnie na niezaplanowany urlop wypoczynkowy na 7 dni (bo tyle mi zostało) a do końca stycznia bo wtedy kończy się mój okres wypowiedzenia zostało jeszcze dużo czasu.
  Czy naprawdę za dni w których pracodawca kazał mi „nie przychodzić do pracy” nie przysługuje mi żadne wynagrodzenie ?
  Pozdrawiam
  Pozdrawiam

  1. Panie Robercie,

   Oczywiście Pana pracodawca postępuje niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Okres wypowiedzenia to okres ochronny pracownika, w którym przysługuje Panu pełne wynagrodzenie. Jeżeli pracodawca kazał Panu nie przychodzić do pracy, to nie jest to zawiniona przez Pana nieusprawiedliwiona nieobecność, więc należy się Panu wynagrodzenie w pełnej kwocie – tak jakby Pan do tej pracy w rzeczywistości przychodził. Aby odzyskać wynagrodzenie, należy napisać do Pana pracodawcy wezwanie do zapłaty zaległego, należnego Panu wynagrodzenia.

   Co do kwestii likwidacji stanowiska pracy. Jeżeli na Pana miejsce zostanie w rzeczywistości zatrudniony inny, będzie można wnieść do sądu o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Wtedy sąd może zdecydować o przywróceniu Pana do pracy, albo zobowiązać Pana pracodawcę do wypłaty Panu odszkodowania. Podstawa wypowiedzenia umowy o pracę (w tym wypadku likwidacja stanowiska pracy) musi być dokładnie i rzetelnie udowodniona.

   Jeżeli natomiast Pana pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników, to dodatkowo przysługuje Panu prawo do odprawy, ponieważ przyczyna zwolnienia nie leżała po Pana stronie – w tym celu również należy napisać do pracodawcy odpowiednie pismo.

   Jeżeli ma Pan jeszcze jakieś wątpliwości i potrzebuje pomocy w zakresie prawa pracy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pan, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 62. Witam,
  W listopadzie podjęłam prace, niestety sklep został zamknięty, i pracodawca kazał mi nie przychodzić… już wszystko wróciło do normy ale pracodawca każe mi odpracować zaległe godziny (wydłużył okres rozliczeniowy do stycznia) czy muszę je odpracowywać? Co jeśli tego nie zrobię?

  1. Pani Joanno,

   To pracodawca jest odpowiedzialny za organizacje pracy swoich pracowników. Jeżeli Pani pracodawca powiedział żeby nie przychodziła Pani do pracy to za ten okres należało się Pani wynagrodzenie postojowe w pełnej kwocie Pani wynagrodzenia za pracę – tak jakby Pani w rzeczywistości pracowała. Pani jako pracownik nie może ponosić konsekwencji błędnego zorganizowania pracy przez Pani pracodawcę.

   Odpowiadając na Pani pytanie pracodawca nie może Pani zmusić do odpracowania godzin, w których Pani nie pracowała, mimo że sytuacja została spowodowana niezależnym od pracodawcy koronawirusem (pracodawca mógł skorzystać z pomocy jaką oferowała dla przedsiębiorców tarcza antykryzysowa między innymi na wynagrodzenia dla pracowników).

   Decydując się na prowadzenie przedsiębiorstwa pracodawca nie korzysta tylko z profitów wynikających z jego prowadzenia ale również musi być przygotowany na sytuację kryzysowe. Wtedy też ma obowiązek zadbać o swoich pracowników, między innymi wypłacać wynagrodzenie pracowników nawet jak nie ma dla nich pracy.

   Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Pani pracodawca uzależni np. Pani dalsze zatrudnienie bądź wypłatę przyszłego wynagrodzenia od odpracowania jego zdaniem „zaległych” godzin, może Pani poinformować pracodawcę, że w tamtym czasie była Pani w pełni gotowa do pracy i zgodnie z obowiązującymi przepisami za tamten okres należy się Pani pełne wynagrodzenie tzw. postojowe. To co wypracuje Pani teraz, to zupełnie inna i niezależna od tamtej sytuacji kwestia.

   Jeżeli będzie Pani miała problemy ze swoim pracodawcą i będzie Pani potrzebowała pomocy w walce o swoje prawa zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl.Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

 63. Witam, Bardzo proszę o udzielenie informacji. Posiadam umowę na czas nieokreślony, chcialam natomiast złożyć wypowiedzenie, odpocząć psychicznie i za jakiś czas podjąć pracę. Dlatego tez zlozylam wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron, pracodawca nie wyrazil zgody. Wyslalam ponownie wypowiedzenie z 3 miesiecznym okresem wypowiedzenia, dwa dni później udalo mi się znaleźć nową pracę. Czy w takiej sytuacji gdy wypowiedzenie z 3 mies. okresem zostalo przyjęte, to czy gdy zloze raz jeszcze wypowiedzenie za porozumien stron podam powód, ze otrzymalam nowa pracę, to czy ma to w ogole sens? Czy po poprostu raz przyjęte wypowiedzenie nie może zostac zmienione ?

  1. Pani Barbaro,

   Może Pani zaproponować pracodawcy podpisanie porozumienia o skróceniu okresu wypowiedzenia – nie zmieni to formy wypowiedzenia umowy. Może Pani wytłumaczyć pracodawcy, że ma Pani już nową pracę i praca na dotychczasowym stanowisku nie będzie już tak efektywna. W takim porozumieniu Pani oraz pracodawca mogą zgodnie przyjąć, że okres wypowiedzenia zostanie odpowiednio skrócony.

   Jeżeli pracodawca nie zgodzi się na zaproponowane rozwiązanie, może się też Pani zastanowić nad rozwiązaniem podobnym do “włoskiego strajku”. Oczywiście wiąże się z tym pewne ryzyko. Pracując w trakcie okresu wypowiedzenia ma Pani obowiązek wykonywać pracę tak samo jak przed nim. Odmawiając wykonywania pracy bądź wykonując ją niestarannie, może się Pani narazić na zwolnienie dyscyplinarne. Decydując się na taki krok, należy pamiętać, żeby bardzo starannie i ostrożnie uświadomić pracodawcy, że Pani praca będzie znacznie mniej efektywna niż dotychczas. Wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że pracodawca spełni Pani prośbę i dla tak zwanego “świętego spokoju” zgodzi się na porozumienie w kwestii skrócenia okresu wypowiedzenia.

   Jeżeli ma Pani jeszcze jakieś pytania związane z prawem pracy, zapraszamy do kontaktu przez email biuro@legalden.pl. Jeżeli uważa Pani, że ten komentarz był pomocny, prosimy o wystawienie nam pozytywnej opinii, klikając w link: https://g.page/Legalden/review?kd, będziemy wiedzieli, że to co robimy ma sens, a także pomoże to w rozwoju naszej kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *