Ułatwienia dostępu

śmierć bliskiego

Zachowek po rodzicach – o czym musisz pamiętać

Zachowek po rodzicach – o czym musisz pamiętać

Zachowek to instytucja, która chroni interesy majątkowe osób najbliższych dla spadkodawcy, pominiętych w testamencie. Należy się on wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił żadnego majątku członkowi najbliższej rodziny np. córce czy synowi. Z naszego artykułu dowiecie się najważniejszych kwestii o zachowku po rodzicach. 

Zachowek po rodzicach – komu się należy

Nie jest oczywiste, że spadkodawca przekaże swoim dzieciom majątek po swojej śmierci. Często jest tak, że zdecyduje się on przekazać wszystko, co miał zupełnie obcej mu osobie. Wynika to np. z konfliktów, które poróżniły rodzica ze swoim dzieckiem przed śmiercią. W takiej sytuacji jedynym działaniem, które pozwoli dzieciom odzyskać należny im majątek, jest wystąpienie do sądu z pozwem o zachowek. Zachowek po rodzicach przysługuje więc dzieciom spadkodawcy pominiętym w testamencie.

Czego mogą dochodzić uprawnieni do zachowku

Zachowek to zawsze roszczenie pieniężne – nie możemy żądać od spadkobiercy testamentowego połowy samochodu czy części domu tj. określonych przedmiotów, czy rzeczy. Dzieje się tak dlatego, że zachowek jest formą rekompensaty za pominięcie go w testamencie. Rekompensatą za dom jest określona kwota pieniędzy.

Jeżeli zachowek ma zostać spłacony w formie innej niż pieniądze, muszą się na taką formę zgodzić osoby, których zachowek dotyczy czyli uprawniony do zachowku oraz osoba, która ma zachowek zapłacić.

Zachowek – ile należy się uprawnionym

Zachowek należny dzieciom, które zostały pominięte w testamencie to połowa tego, co należałoby się im zgodnie z dziedziczeniem ustawowym. Wyjątkiem są osoby małoletnie i niezdolne do pracy – wtedy zachowek wynosi 2/3. 

Przedawnienie

Jako roszczenie majątkowe, zachowek po rodzicach również może ulec przedawnieniu. Okres, po którym przedawnia się zachowek po rodzicach to 5 lat od momentu ogłoszenia testamentu. Jeżeli testamentu nie było, to termin ten liczy się od chwili otwarcia spadku.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące zachowku, napiszcie do nas na nasz adres email biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

Więcej o samym zachowku możecie dowiedzieć się z naszego filmu dostępnego tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=ArjCwb_BvbA.

PODOBNE