Ułatwienia dostępu

zachowek

Czym jest zachowek – wszystko co musisz wiedzieć na ten temat

Czym jest zachowek – wszystko co musisz wiedzieć na ten temat

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie zachowku skontaktuj się z nami klikając tutaj: https://www.legalden.pl/kontakt/, a poniżej możesz przeczytać, czym jest zachowek.

Minut czytania: 9

Stopnień trudności tekstu: niski

1. Czym jest zachowek?

Zgodnie z definicją, którą możemy znaleźć chociażby na
Wikipedii – zachowek to „instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę
najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym korzystaniem przez niego ze
swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze
darowizn”.

Jednak moja odpowiedź na pytanie „czym jest zachowek”, jest znacznie prostsza:
To prawo najbliższego do otrzymania określonej kwoty, gdy został pominięty w testamencie lub zmarły rozdał majątek przed śmiercią.

Oto przykłady, kiedy można żądać zachowku:

 • Rodzic wpisuje do testamentu jedynie jedno z dwójki dzieci.
 • Rodzic przed śmiercią daruje jednemu z dzieci mieszkanie, samochód i wszystkie oszczędności. Po śmierci rodzica okazuje się, że zmarły na koncie ma jedynie niewielkie oszczędności.
 • Ojciec trójki dorosłych dzieci przed śmiercią przekazuje dom organizacji pozarządowej zajmującej się wsparciem osób bezdomnych.

2. Jaki jest jego cel zachowku?

Zachowek ogranicza prawo do dowolnego przekazania majątku w testamencie. Wprowadzając ten przepis uznano, że najbliżsi nie powinni zostać w pełni pominięci przy podziale majątku po zmarłym.

Oznacza to, że prawo zmarłego do dysponowania swoim majątkiem zostało uznane za mniej ważne, niż więzy krwi i obowiązki z nich wynikające.

Czy jest to słuszne? Jako odpowiedź możemy jedynie napisać, że Trybunał Konstytucyjny kilkukrotnie potwierdzał konstytucyjność przepisów o zachowku, co skutecznie zamyka tę dyskusję. 😊

3. Ile wynosi i jak określić jego wysokość?

Zachowek oblicza się w trzech etapach:

Etap 1

Ustalamy, ile osób dziedziczyłoby po zmarłym bez testamentu.

Zachowek to połowa udziału w spadku, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym (2/3 gdy uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy lub gdy jest małoletni).

Przykład: jeżeli po zmarłym dziedziczą dwie dorosłe osoby, które są zdolne do pracy i jedna z nich została pominięta w testamencie, może ona dochodzić od drugiej 1/4 (czyli połowy połowy) kwoty stanowiącej podstawę do obliczenia zachowku, czyli substratu zachowku.

Etap 2

Ustalamy, ile wynosi substrat zachowku i mnożymy go przez ułamek uzyskany w etapie 1.

Substrat zachowku =  wartość majątku zmarłego + część darowizn
dokonanych za życia – długi zmarłego.

Majątek zmarłego to wszystkie nieruchomości (czyli domy,
mieszkania, działki itp.), oszczędności, przedmioty (rzeczy ruchome) i prawa
majątkowe, które zmarły pozostawił po sobie.

Wartość darowizn liczymy zgodnie z ich wartością w chwili
śmierci spadkodawcy, a nie dokonania darowizny. Przykładowo mimo tego że dom
przekazany 2005 roku miał wtedy wartość jedynie 200.000 zł, a teraz jest już
warty blisko 1 milion złotych, do spadku dodajemy jego obecną wartość.

W przypadku osób będących spadkobiercami lub uprawnionymi do zachowku (czyli tymi, którzy w tej sprawie dziedziczą lub mogą żądać zachowku), do substratu zachowku zaliczamy wszystkie darowizny poza drobnymi darowiznami zwyczajowo przyjętymi.

W przypadku innych osób nie doliczamy także darowizn
dokonanych przed więcej niż 10 laty od śmierci zmarłego.

Uwaga! Ograniczenie 10 lat nie obowiązuje w przypadku
osób będących spadkobiercami lub uprawnionymi do zachowku – jest to częsty
błąd popełniany nie tylko przez autorów artykułów w Internecie, ale także
prawników na salach sądowych.

Oznacza to, że nawet jeżeli spadkobierca otrzymał mieszkanie
30 lat temu, można uwzględnić jego wartość przy obliczaniu zachowku.

Etap 3

Od otrzymanej kwoty odejmujemy, to, co uprawniony do zachowku otrzymał do tej pory od zmarłego.

Zgodnie z przepisami musimy odjąć:

 • Darowizny i zapisy windykacyjne otrzymane przez uprawnionego do zachowku
 • Koszty wychowania i wykształcenia, jeżeli te koszty były ponadprzeciętne w tym środowisku

Wiem, że może to się wydawać skomplikowane, dlatego jeżeli masz pytania napisz do nas na spadki@legalden.pl

4. Zachowek – komu się należy?

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom zmarłego:

 • Zstępni to wszyscy potomkowie zmarłego (dzieci,
  wnuki itd.). Zachowek tak jak spadek przysługuje najpierw dzieciom zmarłego, a
  dopiero, jeżeli zmarli lub zostali wydziedziczeni – wnukom.
 • Małżonkowi zachowek nie przysługuje w przypadku
  orzeczonej przez sąd separacji lub rozwodu.
 • Rodzice mają prawo do żądania zachowku jedynie,
  gdy zmarły nie ma zstępnych (dzieci, wnucząt itd.).

5. Jak dochodzić zachowku?

Zachowku można dochodzić w sądzie przez wniesienie pozwu. Z
tego względu trzeba liczyć się z opłatą sądową oraz w przypadku korzystania z
pomocy prawnika, także wynagrodzeniem za jego usługi.

Opłata sądowa jest uzależniona od wysokości zachowku i co do zasady jest to 5% wysokości zachowku, którego dochodzimy. W przypadku gdy wpłacenie takiej kwoty byłoby dla nas problemem, warto zwrócić się do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów. Warto także pamiętać, że opłatę w przypadku wygranej odzyskujemy od pozwanego.

Sprawę można także rozwiązać polubownie –  zawierając ugodę pomiędzy stronami. Jest to
bardzo dobre wyjście z sytuacji, bo daje zdecydowanie większą szansę zachowania
dobrych relacji rodzinnych. Niestety ze względu na brak zrozumienia dla prawa
do zachowku, szanse na ugodę są zwykle niewielkie.

6. Kto odpowiada? Zachowek a darowizna. Czy można dochodzić zachowku od darowizny?

Za zachowek odpowiada:

1) Spadkobierca

2) Osoba, na którą zmarły dokonał zapisu windykacyjnego w testamencie

3) Osoba, która otrzymała darowiznę od zmarłego za jego życia

Kolejność na tej liście nie jest przypadkowa. Zachowku od
osoby z wyższym numerem możemy dochodzić, jedynie jeżeli nie da się uzyskać go
od osób z niższymi numerami.

Zachowek płaci zwykle spadkobierca, czyli osoba, która
otrzymała spadek.

Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie zachowku (w całości lub w
części) od spadkobiercy, zachowku można dochodzić od osoby na rzecz, której
dokonano zapisu windykacyjnego.

Jeżeli i to nie jest możliwe, zachowku można domagać się od
osoby, która otrzymała darowiznę od zmarłego.

7. Ograniczenie odpowiedzialności za zachowek

Każda z osób wymienionych w powyższym punkcie, odpowiada
tylko do wysokości zachowku, jaki sama by otrzymała (niestety przy sprawie o
zachowek musimy pogodzić się z naprawdę dużą ilością liczenia).

8. Przedawnienie. Kiedy przedawnia się zachowek?

Zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od:

 • Ogłoszenia testamentu – w przypadku dochodzenia
  zachowku od spadkobiercy
 • Śmierci spadkodawcy (osoby zmarłej po się dziedziczy)
  – w przypadku dochodzenia zachowku od osoby, na którą zmarły dokonał zapisu windykacyjnego
  lub osoby, która otrzymała od niego darowiznę za życia.

9. Kiedy nie należy się zachowek:

A. Zachowek a wydziedziczenie

Wydziedziczenie to właśnie pozbawienie prawa do zachowku.

Co ważne wydziedziczenie musi zostać wpisane w testamencie wraz
z podaniem uzasadnienia.

Przepisy wprost wskazują, jakie zachowanie może uzasadnić
wydziedziczenie. Uprawniony do zachowku może zostać wydziedziczony jeżeli:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Wydziedziczenie sprawia, że daną osobę traktuje się jako
zmarłą. Oznacza to, że zachowku będą mogły żądać jego dzieci.

B. Niegodność dziedziczenia

Zachowku nie otrzyma także osoba, którą sąd uzna za niegodną
dziedziczenia. Zgodnie z art. 928 kodeksu cywilnego, sąd za niegodną
dziedziczenia może uznać tylko osobę, która:

1) dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko
spadkodawcy;

2) podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do
sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodziła mu w
dokonaniu jednej z tych czynności;

3) umyślnie ukryła lub zniszczyła testament spadkodawcy,
podrobiła lub przerobiła jego testament albo świadomie skorzystała z testamentu
przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

C. Zasady współżycia społecznego – art. 5 kodeksu cywilnego

Jeżeli przyznanie zachowku w danej sprawie byłoby niezgodne
z zasadami współżycia społecznego lub z samym celem zachowku, sąd może nie przyznać
zachowku lub obniżyć jego wysokość. O celu zachowku pisaliśmy w pkt 2 tego artykułu.

Przykład sytuacji, w której zachowek można obniżyć: Sąd Najwyższy orzekł, że jest to możliwe, jeśli przyznanie zachowku obrażałoby moralność czy poczucie sprawiedliwości.

 

i to (prawie) wszystko…

Mamy nadzieję, że nasz artykuł odpowiedział na wszystkie Twoje pytania i w przystępny sposób pozwolił Ci na zrozumienie, czym jest zachowek.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie zachowku – napisz do nas na biuro@legalden.pl

Dowiedz się więcej:

PODOBNE