WIEDZA

Zbiórka publiczna – jak skutecznie zbierać środki?

BLOG

Zbiórka publiczna jest jednym ze sposobów, w jaki Twoja fundacja może zdobywać pieniądze na swoją działalność i realizację celów statutowych. Kwestię organizacji, prowadzenia i rozliczenia zbiórki reguluje ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 

Dostałeś lub dostałaś zadanie przeprowadzenia zbiórki? Sprawdź nasz poradnik!

Czym jest zbiórka publiczna?

Zgodnie z ustawą zbiórką jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony cel. Co to oznacza? Możesz zbierać tylko gotówkę lub rzeczy (np. jedzenie, środki czystości itp.). Co ciekawe – zbieranie środków przy wykorzystaniu terminali nie jest już zbiórką publiczną. Pozostałe darowizny (te dokonane elektronicznie) nie są już rozliczane w ramach zbiórki publicznej. Stanowią jednak inne źródło finansowania, które również podlegają kontroli.

Kto może zorganizować zbiórkę?

Zbiórki publiczne organizowane są głównie przez organizacje pożytku publicznego i komitety społeczne, które muszą się składać z minimum trzech osób. Jeśli nie działasz jako fundacja, zawsze możesz utworzyć komitet społeczny i zorganizować zbiórkę.

Zbiórka publiczna – jak zgłosić zbiórkę?

Musisz wypełnić odpowiedni formularz, a następnie złożyć go w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Możesz w tradycyjny sposób wysłać papierowe zgłoszenie lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP. Ministerstwo odpowiada za zbiórki publiczne i prowadzi portal, na którym możesz sprawdzić, czy dana zbiórka jest aktywna lub prawidłowo rozliczona. 

W formularzu dotyczącym zbiórek publicznych musisz określić m.in. czy będziesz zbierać pieniądze czy rzeczy. Cel zbiórki – im szerzej opisany tym masz później większą możliwość wydatkowania środków. Pamiętaj jednak, że cel musi być rzeczywisty i zgodny np. ze statutem fundacji. Określasz także przewidywane koszty organizacji zbiórki. Możesz podać także dodatkowe informacje, które lepiej opisują zbiórkę.

Czy moja zbiórka może nie zostać zarejestrowana? 

Ministerstwo może nie zarejestrować zbiórki publicznej m.in. jeśli nie będą określone cele lub będą sprzeczne z ustawą, formularz będzie zawierał błędy formalne lub nie rozliczyłeś prawidłowo poprzedniej zbiórki. Środki zbieraj od momentu zarejestrowania zbiórki, dlatego jeśli planujesz rozpocząć zbiórkę publiczną w danym dniu, zaplanuj wcześniej jej zgłoszenie.

Tu możesz sprawdzić, jakie obecnie zbiórki są prowadzone -> http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/index

Ważne wskazówki przy organizacji zbiórki publicznej:

Jeśli prowadzisz zbiórkę publiczną – pamiętaj:

  • Dobrze określ cel zbiórki publicznej – od tego zależy, na co później możesz przeznaczyć środki
  • Rozlicz zbiórkę w terminie – trzeba składać sprawozdania
  • Nie wydawaj środków na cele inne niż określone w zbiórce
  • Zbiórka publiczna musi być zgodna z celami statutowymi fundacji
  • Nie traktuj jej jako jedynego źródła finansowania fundacji
  • Rozlicz zbiórkę publiczną przed otworzeniem nowej
  • Zadbaj o bezpieczeństwo osób zbierających środki – zapewnij identyfikatory i bezpieczne miejsce do zbiórki. Pamiętaj, że osoby zbierające pieniądze mogą być narażone na kradzież puszek.

Co musisz wiedzieć o rozliczeniu zbiórki publicznej

Jeśli prowadzisz zbiórkę publiczną – masz też obowiązki. Jednym z nich jest składanie sprawozdań dotyczących przeprowadzenia zbiórki oraz sposobu rozdysponowania zebranych ofiar (rzeczy lub pieniędzy). W zależności od przypadku i czasu trwania zbiórki są różne terminy na jej rozliczenie. Zazwyczaj sprawozdanie dotyczące przeprowadzenia zbiórki składane jest co pół roku, a z rozdysponowania raz na rok. Sprawozdania podobnie jak rejestrację, możesz zgłosić pisemnie lub elektronicznie. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak prowadzić fundację lub w jaki sposób finansować działania fundacji, więcej informacji znajdziesz na naszej stronie ->  https://legalden.pl/czy-fundacja-moze-zarabiac-pieniadze/

O kancelarii możesz również przeczytać na -> https://uslugi.ngo.pl/293713-legalden-jacek-olejarz.html

Interesują Cię przepisy na temat zbiórek? Sprawdź te ustawy!

  • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PODOBNE