WIEDZA
Na zdjęciu dwie osoby, zbliżenie na ich splecione ręce. Na środku dłoń z pierścionkiem zaręczynowym. Jedna postać ma czerwony sweter prążkowany, druga szary, gładki.

Związki partnerskie a karta pobytowa [case study]

BLOG

Przeczytaj, jak dzięki naszemu wsparciu rodzina bez problemu może mieszkać wspólnie w Polsce, a partnerzy rozwijają się tu zawodowo.

Branża klienta: działania na rzecz osób dotkniętych przesiedleniem przez wojny i inne kataklizmy

Rodzaj klienta: Doświadczone NGO

Wyzwanie naszego klienta: Różnice prawne w regulacjach prawa rodzinnego. Pracowniczka organizacji, posiadająca obywatelstwo Państwa Unii Europejskiej, w 2023 roku przyjechała do Polski z rodziną. Dwójką dzieci i partnerem, z którym od lat pozostawała w związku partnerskim, który był zarejestrowany w jednym z Państw Unii Europejskiej. Partner posiada obywatelstwo kraju, który nie należy do UE, więc mógł przebywać w Polsce maksymalnie 90 dni. Ze względu na to, że w Polsce brakuje regulacji prawnej związków partnerskich, nie mógł uzyskać karty pobytowej w ramach procedury rodzinnej. Uzyskanie zezwolenia na pobyt zajmuje co najmniej 6 miesięcy. Partner musiał posiadać jednak to zezwolenie wcześniej, żeby móc przebywać w Polsce i podróżować w ramach pracy. Dalsze przebywanie w Polsce bez odpowiednich dokumentów ograniczało mu również podróże biznesowe do innych krajów Unii, wyjazd z Polski z kolei uniemożliwiłby powrót do rodziny.

Co zaproponowaliśmy? Zaproponowaliśmy dwie opcje.

  1. Rozwiązanie związku partnerskiego i małżeństwo: opcja przewidywała rozwiązanie związku partnerskiego, a następnie zawarcie małżeństwa. Proces rezygnacji trwa do 2 miesięcy ze względu na proces administracyjny między krajami, dodatkowo rezerwacja terminu w urzędzie do zawarcia małżeństwa to kolejne kilka tygodni. Klienci nie mieli tyle czasu.
  2. Przekształcenie związku partnerskiego na małżeństwo: opcja przewidywała przekształcenie, czyli tranzycje związku partnerskiego, na małżeństwo. Po analizie znaleźliśmy państwo, w którym możliwa jest taka procedura. Para w ciągu 3 dni dokonała legalnej tranzycji związku, czyli zmiany formy relacji ze związku partnerskiego na małżeństwo. Karta pobytowa została uzyskana, zanim jej brak mógłby negatywnie wpłynąć na życie zawodowe partnera.  

Dlaczego właśnie takie opcje zaproponowaliśmy? System prawny jest niedoskonały i zawiera liczne luki. Jako prawnicy nie jesteśmy w stanie zapełnić wszystkich przy pomocy środków dostępnych w Polsce, ale możemy szukać innych rozwiązań. Zaproponowaliśmy dwa rozwiązania, jedno szczególnie niestandardowe, para zdecydowała się na tranzycję związku, ze względu na szybką realizację.

Co udało się osiągnąć dzięki naszej współpracy? Uzyskaliśmy dokument pobytowy w 3-krotnie krótszym czasie. Znaleźliśmy nieoczywiste rozwiązanie w sytuacji, w której bardzo ograniczał nas czas. Dzięki naszemu wsparciu rodzina bez problemu może mieszkać wspólnie w Polsce a oboje partnerzy rozwijają się tu zawodowo.  

Przy projekcie pracowały: Aleksandra Bura, Natalia Kwiatkowska

PODOBNE