Ułatwienia dostępu

Prawa autorskie – dlaczego nam na tym zależy?

Pewnie nie raz słyszeliście o prawach autorskich, ale czym one właściwie są?

Komu przysługują?

Dlaczego są takie ważne?

Jeśli jesteście ciekawi odpowiedzi na te wszystkie pytania, zapraszamy do lektury!

Czym jest prawo autorskie? Komu przysługują?

Prawa autorskie to specjalne uprawnienia, które przysługują każdemu autorowi – twórcy do jego dzieła.

Istnieją dwa typy praw autorskich:
1. osobiste,
2. majątkowe
.


A czym się różnią?

Osobiste prawa autorskie

Osobiste prawa autorskie są niezbywalne i nigdy nie wygasają. Prawa autorskie osobiste służą do ochrony marki osobistej autora i zapewniają nierozerwalną więź ze stworzonym dziełem. Prawa te zapewniają nienaruszalność treści i formy utworu, dodatkowo dają autorowi możliwość decydowania o jego pierwszym rozpowszechnianiu. Ponadto gwarantują one twórcy możliwość kontroli nad sposobem wykorzystywania jego dzieła. Dla przykładu twórca ma prawo do bycia przedstawianym jak autor, do oznaczania dzieła swoim imieniem i nazwiskiem albo pseudonimem , ale może też zdecydować o udostępnieniu go anonimowo. W ramach osobistych praw autorskich twórca decyduje o pierwszym upublicznieniu dzieła.

Majątkowe prawa autorskie

Inaczej wygląda kwestia majątkowych praw autorskich, przede wszystkim służą one do generowania zysku i pozwalają nam na korzystanie z danego utworu. Dodatkowo, w przeciwieństwie do osobistych praw autorskich, prawa te są one ograniczone w czasie – co do zasady 70 lat od śmierci twórcy oraz zbywalne – autor może je przekazać lub sprzedać innej osobie. Majątkowym prawem autorskim jest prawo do zabraniania innym (z pewnymi wyjątkami) korzystania z Twojej twórczości lub prawo do zarabiania na swojej twórczości poprzez udzielanie innym licencji albo przeniesienie (najczęściej sprzedaż) tych praw na kogoś innego.

Prawa autorskie – dlaczego nam na tym zależy?

Prawa autorskie są bardzo przydatne i warto wiedzieć w jaki sposób można z nich korzystać. To one zapewniają twórcy bezpieczeństwo i satysfakcję materialną z wykonywanej pracy.

Chcesz wiedzieć więcej o prawach autorskich i dlaczego nam na tym zależy?

Obserwuj naszego bloga.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli potrzebujecie wsparcia lub macie pytania, napiszcie do nas na nasz adres e-mail biuro@legalden.pl.

PODOBNE