Ułatwienia dostępu

Zdjęcie dzieła sztuki nowoczesnej, graffiti na ścianie budynku

Przeniesienie praw autorskich czy udzielenie licencji?

Przeniesienie praw autorskich czy udzielenie licencji?

W świecie eventów, a zwłaszcza w kontekście udzielania praw do utworów muzycznych, stosowane są przede wszystkim dwa rodzaje umów:

 1. umowy o przeniesieniu praw autorskich oraz
 2. umowy licencyjne (licencja wyłączna i niewyłączna).

  Czym się one różnią i która z nich jest lepsza?
  Wybór rodzaju umowy zależy od celów i potrzeb stron.

Umowa o Przeniesieniu Praw Autorskich

Umowa o przeniesieniu praw autorskich to rodzaj umowy, w której twórca przekazuje wszystkie prawa autorskie do swojego dzieła na rzecz innego podmiotu, znanego jako nabywca. Istnieją zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty tego rodzaju umowy.

Pozytywne aspekty:

 1. Pewność prawna: Nabywca staje się właścicielem pełnych praw do utworu i może nim dowolnie dysponować.
 2. Brak ograniczeń: Brak ograniczeń dotyczących czasu czy obszaru wykorzystania dzieła.

Negatywne aspekty:

 1. Brak kontroli: Twórca traci kontrolę nad swoim dziełem po przekazaniu praw.
 2. Brak możliwości dodatkowych zarobków: Twórca może nie otrzymywać dodatkowych przychodów z wykorzystania dzieła.

Umowa Licencyjna

Pozytywne aspekty:

Umowa licencyjna to rodzaj umowy, w której licencjodawca nadaje licencjobiorcy określone prawa do korzystania z dzieła, zachowując przy tym własność. Istnieją również pozytywne i negatywne aspekty tego rodzaju umowy.

 1. Kontrola twórcy: Twórca zachowuje kontrolę nad swoim dziełem i może nadawać różne rodzaje licencji różnym licencjobiorcom.
 2. Dodatkowe przychody: Możliwość generowania wielu przychodów z różnych licencji.

Negatywne aspekty:

 1. Ograniczenia: Licencjodawca określa ograniczenia dotyczące czasu, obszaru lub sposobu wykorzystania dzieła.
 2. Konieczność negocjacji: Proces negocjacji i zarządzania wieloma licencjami może być czasochłonny.

Oczywiście, to, czy aspekty są uznawane za pozytywne czy negatywne, zależy od strony, której doradzamy w danym przypadku.

W praktyce, artyści często udzielają licencji na swoje utwory muzyczne, co pozwala na ich odtwarzanie podczas eventów, koncertów itp. Natomiast umowy o przeniesieniu praw autorskich są częściej używane w przypadku tworzenia zindywidualizowanych dzieł na potrzeby klienta, takich jak stworzenie specjalnego utworu muzycznego do nowego filmu czy reklamy.

Podsumowując, wybór rodzaju umowy zawsze będzie zależał od potrzeb i celów stron, które ją zawierają. Warto dokładnie zrozumieć różnice między tymi dwoma rodzajami umów i skonsultować się z profesjonalnym doradcą prawnym, aby wybrać najodpowiedniejszą opcję w danym przypadku. W końcu, prawidłowo sformułowana umowa zapewni, że wszystkie strony będą zadowolone i unikną potencjalnych konfliktów w przyszłości.

PODOBNE