ZESPÓŁ
Legalden_Natalia Kolbus copy

Natalia Kolbus

Info

Radczyni prawna od zawsze zaangażowana w życie NGO. Podczas studiów aktywnie udzielała się w organizacjach pozarządowych i wolontariatach, dlatego też dobrze rozumie problemy trzeciego sektora. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii (INP PAN), obecnie realizuje studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim (Cyber Science. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne, zarządcze). W kancelarii zajmuje się umowami, regulaminami, a także ochroną danych osobowych i bieżącym doradztwem. Zawodowo interesuje się także prawnymi aspektami e-commerce i sztucznej inteligencji.

Posiada doświadczenie z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego.

Prywatnie mama dwójki maluchów, która stara pogodzić się te dwa światy. Lubi jazdę na rolkach, festiwale muzyczne i kocha Półwysep Helski.