ZESPÓŁ
Legalden_Natalia Krajewska

Natalia Krajewska

Info

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od najmłodszych lat działa i udziela się w projektach społecznych takich jak nauka na gitarze dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicy socjoterapeutycznej czy wolontariat w warszawskich domach dziecka.

W Legalden zajmuje się przede wszystkim koordynacją procesu legalizacji pobytu i pracy personelu zagranicznych fundacji. Obecnie prowadzi już prawie 100 postępowań, podczas których pomaga cudzoziemcom w legalizacji, poczynając  od uzyskania wizy wjazdowej, aż do otrzymania karty pobytu. Zajmuje się także szeroko rozumianym prawem pracy oraz prawem handlowym.

Po godzinach miłośniczka rowerowych wycieczek, gry na gitarze oraz filmów kostiumowych.