Ułatwienia dostępu

Czy fundacja może prowadzić sklep internetowy?

Sklep internetowy, a fundacja

W pierwszej kolejności odpowiedzmy sobie na pytanie, czy fundacja może prowadzić sklep internetowy? Odpowiedź brzmi TAK. Powinna jednak mieć w swoim statucie zapis dotyczący możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli chcesz wiedzieć jak powinien wyglądać statut fundacji zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem: https://legalden.pl/statut-fundacji/

Wiele fundacji prowadzi sklepy internetowe, a zysk z nich przeznacza na swoją działalność statutową. Jest to rozwiązane o tyle korzystne, że zainteresowany wsparciem fundacji, może zakupić produkt z dowolnego miejsca, w którym przebywa, a fundacja może sprzedawać towary bez posiadania stacjonarnego sklepu lub stoiska.

Prawo w e-commerce (sklepie internetowym)

W praktyce należy jednak pamiętać, że tak jak innych sprzedawców, fundację również obowiązują przepisy prawa. Także w tym świecie wirtualnym, w którym ostatnio sporo się zmienia. Z początkiem stycznia 2023 roku wprowadzone zostały zmiany w zakresie e-commerce, czyli m.in. sprzedaży online.

Dlatego też warto dokonać aktualizacji dokumentów dotyczących sklepów internetowych. Fundacje, które prowadzą sklep internetowy muszą uaktualnić swoje regulaminy dostępne na stronie internetowej.

Zakup w sklepie internetowym, a niezgodność towaru z umową

Najważniejsze zmiany, jakie zachodzą to zmiana w zakresie reklamacji. Nie znika, jednak teraz będzie odbywać się na nieco innych zasadach. Do tej pory stosowaliśmy przepisy kodeksu cywilnego. Teraz zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Zgodnie z ustawą, jeśli towar będzie niezgodny z umową, konsument będzie mógł żądać jego wymiany lub naprawy.

Sprzedający uwzględni prośbę konsumenta lub może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.

Jeśli Sprzedający nie dokona wymiany lub naprawy wtedy konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. W szczególności, gdy Sprzedawca:

a) odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

b) nie doprowadził do zgodności z umową, 

c) brak zgodności towaru występuje pomimo próby doprowadzenia do zgodności z umową, 

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania prawa naprawy lub wymiany

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub innych okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

Koszt zwrotu towaru niezgodnego z umową ponosi sklep internetowy

Zgodnie z nowymi zasadami to sprzedający, czyli fundacja prowadząca sklep będzie ponosiła koszty odbioru towaru, który podlega naprawie lub wymianie i dodatkowo będzie musiała ten towar odebrać.

Art. 43d ust. 5 ustawy o prawach konsumenta mówi, że „Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt”.

Na marginesie należy jednak pamiętać, że czym innym jest żądanie naprawienia lub wymiany towaru, a czym innym zwrot produktu zakupionego on-line lub poza siedzibą przedsiębiorstwa. Konsument dalej ma możliwość zwrócić towar w przeciągu 14-dni bez konieczności podawania przyczyny. W takim przypadku to konsument ponosi koszt zwrotu towaru, jeśli np. dokonuje zwrotu z uwagi na to, że buty mu się nie podobają lub są za duże.

Inne obowiązki związane z prowadzeniem sklepu internetowego

Obowiązkiem jest teraz także podanie numeru telefonu do kontaktu. Dobrze taki numer podać w regulaminie sklepu internetowego.

Dodatkowo, jeśli sprzedawca stosuje zautomatyzowane ceny, czyli ceny, które są zmienne i dopasowywane do konkretnego klienta, będzie musiał o tym poinformować.

Oczywiście każda sytuacja wymaga sporządzenia regulaminu pod konkretny przypadek. Powyższe zmiany w prawie zostały podane przykładowo i są tylko częścią nowych regulacji. Być może część obowiązków nie będzie dotyczyć prowadzonej przez Ciebie fundacji. Nowy obowiązek informowania o najniższej cenie, która obowiązywała w przeciągu ostatnich 30 dni, dotyczy np. akcji promocyjnych. Nie dotyczy to zwykłej obniżki ceny.

Jeśli fundacja sprzedaje produkty elektroniczne takie jak np. e-booki, powinna dostosować swój regulamin w tym zakresie. Wprowadzono zmiany dotyczące zwrotów i reklamacji takich produktów.

WSPARCIE KANCELARII

Jeśli prowadzisz fundację i rozważasz założenie sklepu internetowego lub chcesz uaktualnić swój regulamin, zapraszamy do kontaktu: biuro@legalden.pl.

  • Radczyni prawna od zawsze zaangażowana w życie NGO. Podczas studiów aktywnie udzielała się w organizacjach pozarządowych i wolontariatach, dlatego też dobrze rozumie problemy trzeciego sektora. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii (INP PAN), obecnie realizuje studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim (Cyber Science. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne, zarządcze). W kancelarii zajmuje się umowami, regulaminami, a także ochroną danych osobowych i bieżącym doradztwem. Zawodowo interesuje się także prawnymi aspektami e-commerce i sztucznej inteligencji. Posiada doświadczenie z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Prywatnie mama dwójki maluchów, która stara pogodzić się te dwa światy. Lubi jazdę na rolkach, festiwale muzyczne i kocha Półwysep Helski.

    ESG | fundacje korporacyjne

Zobacz inne