WIEDZA

Jak uzyskać zezwolenie jednolite na pobyt i pracę w Polsce?

BLOG

Zezwolenie jednolite umożliwiające pobyt czasowy i pracę w Polsce jest kluczowym dokumentem dla obcokrajowców planujących dłuższy pobyt w kraju z powodów zawodowych. Proces aplikacyjny może wydawać się złożony, ale odpowiednie przygotowanie i zrozumienie wymagań znacznie ułatwia jego przejście. W artykule wskażę krok po kroku, jak uzyskać zezwolenie, koncentrując się na potrzebnych dokumentach, załącznikach i terminach.

Czym jest zezwolenie jednolite?

Zezwolenie jednolite to dokument wydawany przez wojewodę, który uprawnia obcokrajowca do pobytu i pracy na terytorium Polski. Zezwolenie to łączy w sobie zezwolenie na pobyt czasowy oraz zezwolenie na pracę.

Kto może starać się o zezwolenie jednolite?

Zezwolenie jest przeznaczone dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii, którzy planują pracować w Polsce dłużej niż 3 miesiące.

Wymagane dokumenty

Podstawowa lista dokumentów, które należy przygotować to:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednolitego: dostępny w urzędzie wojewódzkim lub do pobrania online.
  2. Aktualne zdjęcie: spełniające wymogi stosowane przy dokumentach tożsamości.
  3. Kopia paszportu: wszystkie strony paszportu zawierające dane osobowe oraz wszelkie wizy i stemple.
  4. Potwierdzenie zatrudnienia lub oferta pracy: dokument od pracodawcy potwierdzający warunki zatrudnienia.
  5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe: dyplomy, certyfikaty itp.
  6. Potwierdzenie miejsca zamieszkania w Polsce: umowa najmu, akt własności itp.
  7. Ubezpieczenie zdrowotne: dowód opłacenia ubezpieczenia zdrowotnego lub europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak aplikować?

Krok 1: Kompletowanie dokumentów

Upewnij się, że wszystkie wymagane dokumenty są aktualne i kompletnie wypełnione. Wszelkie tłumaczenia na język polski powinny być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Krok 2: Złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w urzędzie wojewódzkim odpowiednim dla miejsca planowanego pobytu.

Krok 3: Oczekiwanie na decyzję

Proces rozpatrywania wniosku może trwać kilka miesięcy. W tym czasie możesz być wezwany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub udzielenia wyjaśnień.

Opłaty

Złożenie wniosku wiąże się z opłatą administracyjną. Wysokość opłaty można sprawdzić na stronie urzędu wojewódzkiego lub bezpośrednio w urzędzie.

Terminy

Czas oczekiwania: Proces rozpatrywania wniosku trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy, w zależności od konkretnego urzędu i bieżącej liczby aplikacji.

Ważność zezwolenia: Zezwolenie jest zazwyczaj wydawane na okres zbliżony do długości umowy o pracę, jednak nie dłużej niż na 3 lata.

Po otrzymaniu zezwolenia

Po uzyskaniu zezwolenia jednolitego, obcokrajowiec jest uprawniony do pobytu i pracy w Polsce zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. Ważne jest, aby przed jego upływem złożyć wniosek o przedłużenie pobytu, jeśli taka potrzeba będzie istniała.

Proces uzyskania zezwolenia jednolitego wymaga dokładności i cierpliwości. Kluczem do sukcesu jest kompletność i prawidłowość złożonych dokumentów oraz świadomość wszelkich wymaganych terminów i opłat. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy podczas składania aplikacji umożliwiającej uzyskanie zezwolenia jednolitego lub innych dokumentów legalizujących Twój pobyt i pracę w Polsce skontaktuj się z Nami pisząc na adres -> biuro@legalden.pl 

Przeczytaj więcej o zmianach w prawie pracy -> https://legalden.pl/prawo-pracy-zmiany/

PODOBNE