WIEDZA

Dofinansowanie od Facebooka dla małych firm

BLOG

Powszechnie wiadomo, że przez pojawienie się koronawirusa i związanego z nim kryzysu ekonomicznego, w dużej mierze ucierpieli przedsiębiorcy. Dlatego Facebook zdecydował się wystartować z nowym programem grantowym dla małych przedsiębiorców. Program skierowany jest do firm, które mają trudności z powrotem do stabilnej sytuacji finansowej. O tym czym jest dofinansowanie od Facebooka dla małych firm przeczytacie w naszym najnowszym artykule.

Jakie fundusze może otrzymać Twoja firma?

Dofinansowanie od Facebooka dla małych firm to pomoc w dwóch formach:

  1. Finansowej dotacji w wysokości 5.556 złotych
  2. Środków reklamowych w wysokości 3.333 złotych

Pomoc dla Twojej firmy uzyskasz po tym, jak wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Dla kogo skierowana jest pomoc?

Facebook poinformował, że nawet 30 tysięcy małych firm w ponad 30 krajów będzie mogło złożyć mogło złożyć wniosek i otrzymać dofinansowanie. Warunki jakie musi spełnić firma ubiegająca się o grant to:

  • Firma musi zatrudniać od 2 do 50 pracowników
  • Przedsiębiorstwo musi działać od co najmniej roku
  • Firma znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej z epidemią COVID-19
  • Firma musi znajdować się na obszarze, na którym działa Facebook

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Aby wykazać, że firma spełnia wszystkie wymogi wskazane w regulaminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • Sprawozdania finansowe oraz dokumenty potwierdzające, że nasza firma istnieje co najmniej jeden rok np. statut czy dowód rejestracji w KRS wraz z bilansem zysków i strat
  • Dokumenty  i sprawozdania potwierdzające, że nasza firma znajduje się w trudnej sytuacji przez pojawienie się epidemii koronawirusa

*Należy pamiętać, że dostarczone sprawozdania powinny zawierać co najmniej bilans oraz rachunek zysków i strat.

Z regulaminem dotyczącym dofinansowania możecie zapoznać się tutaj: https://www.facebook.com/business/boost/grants?sc=em.tchpt&mb=fbb&mp=fbb&scn=bl.fcb.muc&mid=bl.fcb.muc.email_aymt.6852&wfid

Wnioskodawca nie może być urzędnikiem państwowym

Nie możesz aplikować w imieniu swojej firmy, jeżeli jesteś obecnym urzędnikiem państwowym lub krewnym urzędnika państwowego. Takie ograniczenie wynika z przepisów antykorupcyjnych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji

Warunkiem otrzymania dotacji jest zobowiązanie prowadzenia ewidencji wpływów i wydatków z tytułu pieniędzy otrzymanych w ramach dotacji.  Jeżeli Facebook tego zażąda, będziesz musiał niezwłocznie udostępnić takie informacje do wglądu.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie można składać do 8 października 2020 r. do godziny 18: 00.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli chciałbyś złożyć wniosek o dofinansowanie Facebooka dla małych firm i zastanawiasz się czy Twoje przedsiębiorstwo spełnia wymagane warunki, skontaktuj się z nami przez email biuro@legalden.pl . Na pewno pomożemy.

PODOBNE