WIEDZA

Dostępność cyfrowa – dlaczego jest ważna?

BLOG

W dobie powszechnej cyfryzacji życia, dostępność cyfrowa staje się kluczem do włączania wszystkich w społeczeństwo informacyjne. Ale czy zdajemy sobie sprawę, czym dokładnie jest dostępność cyfrowa i dlaczego jest tak ważna?

Czym jest dostępność cyfrowa?

Dla wielu ludzi dostęp do internetu jest normą. Jednak nie wszyscy są w stanie swobodnie korzystać z internetu. Dużo osób spotyka się ze swego rodzaju barierami, które utrudniają dostęp do treści cyfrowych, a przez to nie może brać udziału w życiu, które coraz częściej przenosi się do świata online.

Dostępność cyfrowa ma na celu zapewnienie, że żaden użytkownik nie jest wykluczony. Ma gwarantować, że treści w internecie są dostosowane do potrzeb każdego, niezależnie od jego umiejętności czy wieku. Mimo, że ustawa nakłada obowiązek tylko na niektóre podmiotu, to prowadząc działalność społeczną warto wprowadzić rozwiązania, które mają pomóc w zapewnieniu dostępności.

Kto musi zapewnić dostępność ? Przeczytaj tutaj -> https://legalden.pl/kilka-slow-o-dostepnosci-cyfrowej/

Dostępność cyfrowa – gdzie uregulowana?

Z myślą o tych wyzwaniach, ustawodawca zdecydował się uregulować kwestię dostępności cyfrowej. Zobacz ustawę z dnia 04 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ustawa nakłada na podmioty publiczne obowiązek dostosowywania stron internetowych oraz aplikacji mobilnych tak, by były one dostępne dla wszystkich. Regulacje te dotyczą m.in. wielkości tekstu, kontrastu czy dostosowywania treści dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieją też wytyczne, takie jak Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), które pomogą Ci w realizacji celu.

Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do sankcji prawnych. Ustawa – art.19 – przewiduje następujące kary:

  • Kara do 10 tysięcy złotych może być nałożona za nieuzasadnione i uporczywe niezapewnienie dostępności cyfrowej.
  • Kara do 5 tysięcy złotych za brak sporządzenia i publikacji deklaracji dostępności tej dostępności cyfrowe (lub nieuwzględnienie wymaganych elementów).

Dlaczego dostępność cyfrowa jest ważna?

Poza aspektami prawnymi, zagadnienie to ma głębokie znaczenie społeczne. Warto wprowadzić dostępność cyfrowa. Poniżej kilka argumentów, dlaczego to ważne:

  • Nikt nie chce czuć się wykluczony.
  • Dostosowywanie treści internetowych do potrzeb każdego to krok w stronę bardziej inkluzywnego społeczeństwa.
  • Aktywizacja osób starszych czy niepełnosprawnych poprzez dostosowaną komunikację ma kluczowe znaczenie dla społecznego zaangażowania.
  • Nasze treści mogą trafić do większej grupy odbiorców.
  • jeśli jesteś podmiotem publicznym, brak wywiązania się z obowiązków może skutkować karą pieniężną.

Chcesz wiedzieć więcej: ->https://publicystyka.ngo.pl/dostepnosc-cyfrowa-czy-to-wazne-dla-nas-jako-spoleczenstwa-425925

Tutaj możesz znaleźć projekt nowych wytycznych WCAG 2.2 -> https://www.w3.org/TR/WCAG22/

fot. Łukasz Widziszowski

PODOBNE