WIEDZA

Ile kosztuje sprawa sądowa

BLOG

Przed podjęciem decyzji o wniesieniu sprawy do sądu, nasi klienci często zastanawiają się, jakie koszty wiążą się z rozprawą. W naszym artykule przeczytacie o tym czym są koszty sądowe i ile może kosztować sprawa w sądzie.

O tym jak skierować sprawę do sądu, przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/jak-skierowac-sprawe-do-sadu/.

Dlaczego w ogóle płacimy za sprawę sądową?

Zgodnie z Konstytucją RP, prawo do sądu oznacza zobowiązanie państwa do zapewnienia każdemu równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Jednak nigdzie nie jest napisane, że jest on bezpłatny i nie jest to w żaden sposób złe. Wyobraźmy sobie sytuacje, gdzie wszystkie czynności w sądzie są bezpłatne. Taka sytuacja spowodowałaby, że do sądu trafiałyby wszystkie sprawy – nawet te o 20 złotych pożyczone sąsiadowi. Dodatkowo jestem pewien, że do sądu ludzie udawaliby się dla rozrywki.

Dlatego właśnie polskie prawo reguluje koszty sądowe. Są to opłaty wstępne, wydatki pojawiające się w trakcie trwania postępowania oraz proces zwracania kosztów stronie, która wygrała sprawę. Mogłoby się wydawać, że koszty sądowe są bardzo wysokie. Jednak mają one na celu zniechęcić ludzi do prowadzenia procesów fikcyjnych np. spowodowanych chęcią zemsty na drugiej osobie.

Ogólnie o opłacie sądowej

Sam fakt skierowania sprawy do sądu niesie za sobą obowiązek uiszczenia opłaty sądowej – chyba że ustawa zwalnia obywatela z takiego obowiązku np. w poszczególnych przypadkach w sprawach pracowniczych. Opłata sądowa może wynosić od 30 do 100.000 zł. Najczęściej jest to 5% od dochodzonej kwoty, jednak w niektórych sprawach opłaty są stałe – czyli ustalone z góry. Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy do sądu ważne jest przeanalizowanie jej pod kątem finansowym. Musimy być pewni, że proces w ogóle nam się opłaca, a co najważniejsze, czy w ogóle jesteśmy w stanie uiścić opłatę od pozwu.

Jak dokonać opłaty za sprawę sądową?

Dokonanie samej opłaty jest bardzo proste. Jeżeli już wiemy, ile będzie wynosiła opłata sądowa, uiszczamy ją na rachunek bankowy sądu, do którego kierujemy sprawę. Jeżeli w sprawie reprezentuje nas pełnomocnik (radca prawny lub adwokat) dodatkowo musimy dokonać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jest to 17 zł. Opłatę skarbową uiszczamy na rachunek urzędu gminy lub miasta właściwego dla sądu, w którym składamy pozew.

Jakie koszty mogą pojawić się w toku sprawy sądowej?

Najczęściej są to koszty związane z powołaniem i pracą biegłego. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga specjalistycznej wiedzy, którą posiada właśnie biegły np. z dziedziny medycyny, sąd powołuje eksperta. Osoba ta oczywiście będzie musiała za swoją pracę otrzymać wynagrodzenie. To wynagrodzenie pokrywane jest z zaliczki pokrywanej przez strony wnioskujące o powołanie eksperta – jej nieuiszczenie powoduje to, że wniosek o przeprowadzenie czynności zostanie pominięty. Postanowienie o wysokości wynagrodzenia biegłego jest doręczane stronom postępowania, dlatego jeżeli uważamy, że jest ono za wysokie i nieodpowiadające pracy, jaką musiał on wykonać, możemy wnieść zażalenie.

Pozostałe koszty, które mogą pojawić się w toku sprawy to koszty ogłoszeń, pobytu w areszcie, uzyskania zaświadczenia np. od sądowego lekarza itp.

Która strona ponosi koszty?

Co do zasady koszty w postępowaniu ponosi przegrany. Nie oznacza to jednak, że wszystkie koszty poniesione w sprawie, będą zwracane wygranemu. O tym, jakie koszty podlegają zwrotowi wygranemu, stanowi art. 98 kodeksu postępowania cywilnego. Z w/w artykułu możemy dowiedzieć się, że do kosztów podlegających zwrotowi możemy wliczyć koszty procesu prowadzonego przez pełnomocnika, koszty stawiennictwa strony, dojazdu czy utraconego zarobku, a także wcześniej wspomniane koszty powołania biegłego.

Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy pod względem określenia jej kosztów. Samo wniesienie sprawy do sądu może kosztować nawet 100 tysięcy złotych. Dodatkowo w toku sprawy mogą pojawić się nowe koszty. Samo postępowanie może również stać się bardzo skomplikowane, co będzie wymagało większego nakładu pracy pełnomocnika.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli zastanawiacie się, jak obliczyć koszt waszej sprawy, napiszcie do nas na nasz adres e-mail biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

fot. Łukasz Widziszowski
PODOBNE