WIEDZA

Jak skierować sprawę do sądu – wszystko co musisz wiedzieć o pozwie

BLOG

Wszczęcie postępowania w sądzie nie jest do końca tak proste, jak może nam się wydawać. Aby pozew był skuteczny (rozpoczął postępowanie przed sądem) musi spełniać określone warunki. Z naszego artykułu dowiecie się jak skierować sprawę do sądu i co czeka na was w toku postępowania.

Jak wszcząć postępowanie

Aby wszcząć postępowanie, musimy wytoczyć powództwo. Oznacza to, że momentem wszczęcia postępowania w sądzie jest wniesienie pozwu.

Aby złożyć pozew:

 • możemy osobiście zanieść nasz pozew do sądu albo nadać go na poczcie
 • jeżeli odbywamy służbę wojskową to należy zrobić to w jednostce wojskowej
 • jeżeli przebywamy w zakładzie karnym – w administracji tego zakładu
 • w przypadku, gdy jesteśmy członkiem załogi statku – do kapitana statku

Może zdarzyć się również tak, że sytuacja zmusi nas do wniesienia pozwu ustnie. Oczywiście możemy to zrobić w sądzie. Datą wniesienia pozwu jest wtedy data złożenia ustnego oświadczenia w sądzie.

Co to jest pozew?

Pozew to pismo procesowe, które ma na celu wszcząć postępowanie – musi przy tym spełniać określone w ustawie wymogi. Ustawowe wymogi sądu to:

 • wskazanie sądu, do którego jest wnoszony,
 • oznaczenie stron i ich przedstawicieli, pełnomocników oraz ich adresów do korespondencji,
 • żądanie – czyli to o co walczymy i co chcemy osiągnąć w razie wygranej np. odszkodowanie czy przywrócenie do prac,
 • przytoczenie okoliczności faktycznych – opis sprawy tzn. „jak to się wszystko zaczęło”,
 • jeżeli walczymy o pieniądze – musimy wskazać wartość przedmiotu sporu np. jeżeli ktoś nie oddał nam 20.000 zł i chcemy je odzyskać, wartość przedmiotu to 20.000 zł,
 • listę załączników – w wielu sprawach pozwowi towarzyszą duże pliki dokumentów dlatego, aby sąd się „nie pogubił” musimy je dokładnie oznaczyć i wypisać,
 • podpis – nasz albo naszego pełnomocnika.

Pamiętajmy również, że przed wniesieniem pozwu musimy zorientować się, do jakiego sądu możemy go skierować. Musimy określić sąd właściwy rzeczowo (np. przy wartości przedmiotu sporu powyżej 75.000 zł, właściwym sądem będzie sąd okręgowy) i miejscowo – czyli np. gdzie znajduje się siedziba naszego przeciwnika.

Dokładne określenie żądania w pozwie to bardzo ważna kwestia – w ten sposób oznaczane są granice rozpoznania sprawy. Oznacza to, że sąd nie może wyrokować, co do przedmiotu, który nie znajdował się w granicy naszego żądania. Innymi słowy, nie możemy liczyć na to, że sąd „domyśli się”, że chcieliśmy wnosić o coś więcej.

Trochę tego jest. Dlatego warto zastanowić się, czy nie powierzyć swojej sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, który dopilnuje, aby nie przeoczyć żadnej istotnej okoliczności mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Istnieje wiele sprawy, które z pozoru wydawały się wygrane, a niestety zakończyły się przegraną. Należy powiedzieć wprost – osoba nie mająca wiedzy na temat postępowania sądowego, może bardzo łatwo przekreślić swoje szanse na wygranie sprawy. Dzieje się tak np. dlatego, że coś wydaje się jej nieistotne dla sprawy i nie napisze o tym w pozwie. Uwierzcie nam – to co wydaje się być nieważne dla sprawy, może w rzeczywistości przeważyć o jej rozstrzygnięciu.

Pozew został wniesiony – co dalej?

Strona przeciwna musi wnieść odpowiedź na pozew – to znaczy ustosunkować się do tego co zostało wskazane w pozwie. Jeżeli tego nie zrobi, zgodnie z nowym kodeksem postępowania cywilnego sąd uzna, że nasz przeciwnik przyznał twierdzenia, które zawarliśmy w naszym pozwie.

Odpowiedź na pozew została złożona i nam doręczona – teraz nasza kolej

Tak jak pozwany miał prawo odpowiedzieć na pozew, tak my mamy prawo odpowiedzieć na jego odpowiedź na pozew – czyli złożyć replikę. W takim piśmie musimy udowodnić to, że wbrew twierdzeniom pozwanego mamy rację. Musimy być przygotowani na to, że pozwany za wszelką cenę będzie chciał pokazać, że wszystko to, co napisaliśmy w pozwie, nie jest prawdą. Replika w postępowaniu ma duże znaczenie, bo pozwala nam w pewien sposób rozszerzyć to co napisaliśmy w pozwie – oczywiście odnosząc się do stanowiska pozwanego.

Kiedy zostanie wyznaczony termin naszej rozprawy?

Zakończyliśmy już korespondencję pomiędzy nami, pozwanym i sądem. Teraz czekamy, aż sąd wyznaczy termin naszej rozprawy.  Do tej pory wszystko zależało od tego jak złożona była sprawa. Teoretycznie w postępowaniu administracyjnym sprawa powinna być załatwiona w ciągu miesiąca, a w postępowaniu cywilnym termin pierwszej rozprawy powinien być wyznaczony maksymalnie 6 miesięcy po doręczeniu nam odpowiedzi na pozew strony przeciwnej. Musimy Cię zmartwić, ponieważ to tylko teoria.

W obecnych czasach tj. po wprowadzeniu epidemii wszystko się skomplikowało – sędziowie zaczęli pracować w trybie rotacyjnym, a rozprawy już wcześniej zaplanowane zostawały odwoływane. Spowodowało to sytuację, w której na wyznaczenie rozprawy w sądzie możemy czekać nawet kilkanaście miesięcy. Dlatego musimy uzbroić się w cierpliwość i postawić na jak najdokładniejsze pisma procesowe przed wyznaczeniem rozprawy – wtedy stanie się ona jedynie uzupełnieniem tego co w nich zawarliśmy.

Oczywiście korzystając z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, nie musisz martwić się o to, czy Twój pozew będzie kompletny, albo czy odpowiedź na pismo z sądu zostanie złożona w terminie. Jedynie co będziesz musiał zrobić to opowiedzieć nam o sprawie.

Dowiedz się więcej:

Wsparcie kancelarii

Jeżeli chcesz skierować sprawę do sądu i zastanawiasz się jak napisać pozew, napisz do nas na email biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

O tym co zrobić, gdy wyrok jest niekorzystny, przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/co-zrobic-gdy-w-naszej-sprawie-zapadl-niekorzystny-wyrok/

PODOBNE