Ułatwienia dostępu

Na zdjęciu grupa osób podczas wystąpienia kolegi, przebywają w nowoczesnym biurze. Prowadzący stoi przed ekranem i ma w ręce pilot do przeklikiwania slajdów. Ludzie są weseli, ubrani w luźne, ale eleganckie ubrania. Perspektywa zdjęcia z tyłu, ludzie na krzesłach są tyłem.

Czy fundacja korporacyjna może korzystać z danych osobowych, których administratorem jest fundator?

Czy fundacja korporacyjna może korzystać z danych osobowych, których administratorem jest fundator?

Fundacja korporacyjna — czyli taka zakładana przez firmę — często realizuje cele społeczne / charytatywne firmy, która ją powołuje. Misją fundacji może być pomoc innym osobom, które zwróciły się do firmy z prośbą o wsparcie. Może się zdarzyć tak, że fundacja korporacyjna będzie realizować swoje cele statutowe i będzie chciała korzystać z danych osobowych zgromadzonych przez fundatora.

Chcesz wiedzieć więcej o fundacjach korporacyjnych, zapraszam -> https://legalden.pl/fundacja-korporacyjna-co-robi/

Jak to zrobić, żeby móc korzystać z danych fundatora?

W pierwszej kolejności musisz ustalić charakter, w jakim występują podmioty. Tutaj krótkie wprowadzenie, jaką funkcję może pełnić podmiot:

  • Administrator danych — czyli być podmiotem, który decyduje o tym, po co i w jakim celu dane są przetwarzane.
  • Współadministrator danych — sytuacja, w której oba podmioty decydują o celu przetwarzania. Zazwyczaj w sytuacji, w jakiej realizują wspólne przedsięwzięcie.
  • Podmiot przetwarzający dane — czyli być podmiotem, który przetwarza dane na zlecenie administratora. To administrator określa cel i zakres przetwarzania danych. W takim przypadku podmiot przetwarzający dane może korzystać z danych osobowych w zakresie określonym w umowie. Pamiętaj o umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych !

Relacja pomiędzy podmiotami może wyglądać następująco:

  • Administrator – Administrator (udostępnienie danych) – wtedy, gdy fundator przekaże fundacji dane i to fundacja decyduje w jakim zakresie będzie te dane przetwarzać i do jakiego celu. W takim przypadku fundacja staje się odrębnym administratorem danych osobowych.
  • Administrator – Podmiot przetwarzający (powierzenie przetwarzania danych) – wtedy, gdy fundator przekazuje fundacji dane do przetwarzania w określonym celu i fundacja może korzystać z danych tylko w zakresie określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych.
  • Współadministrator – Współadministrator – wtedy gdy fundator i fundacja, realizują wspólne przedsięwzięcie oraz ustalają wspólny cel przetwarzania danych.

A więc jaki sposób będzie najlepszy?

Niestety nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Możliwe są różne scenariusze, w zależności od tego czy fundacja będzie realizować działania samodzielnie, czy wraz z fundatorem. Wydaje się, że najczęściej będziemy mówić tutaj jednak o relacji administrator – administarator czyli o udostępnieniu danych. Fundator udostępnia dane osobowe przez siebie zgromadzone fundacji korporacyjnej i od tego momentu ona również jest administratorem danych, może korzystać z danych we własnym celu i samodzielnie odpowiada za ich przetwarzanie.

Jeśli interesuje Cię temat fundacji korporacyjnych zajrzyj na stronę 13 w magazynie Kompas NGO -> https://files.kompasngo.pl/Magazyn_Kompas_NGO_Q3_23.pdf

PODOBNE