Ułatwienia dostępu

Obowiązki fundacji po rejestracji

Obowiązki fundacji po rejestracji

Wpis Fundacji do rejestru KRS to moment, w którym oficjalnie staje się ona osobą prawną. Od tego momentu może ona rozpocząć realizację celów, dla których została powołana. Należy jednak pamiętać, że od razu po zarejestrowaniu fundacji, musi spełnić ona pewne ustawowe obowiązki. Podstawowe obowiązki fundacji po rejestracji opisaliśmy Wam w naszym artykule.

Więcej o naszej kancelarii przeczytacie tutaj: https://uslugi.ngo.pl/293713-legalden-jacek-olejarz.html.

Zgłoszenie danych uzupełniających do właściwego Urzędu Skarbowego

Podstawowym obowiązkiem fundacji po rejestracji jest złożenie do właściwego Urzędu Skarbowego formularza NIP-8 zawierającego dane uzupełniające dotyczące organizacji. Należy to zrobić w ciągu 21 dni od zarejestrowania fundacji.

Dane, które zawiera formularz NIP-8 to podstawowe informacje dotyczące organizacji, w tym m.in.: miejsce przechowywania dokumentacji księgowej (jeżeli nie korzysta ona jeszcze z usług biura księgowego, wtedy zazwyczaj jest to jej siedziba) , numery kont bankowych czy przeważający rodzaj działalności statutowej (zgodnie z kodem PKD).

Kolejnym momentem, w którym organizacja będzie zobowiązana do złożenia formularza NIP-8 (dane uzupełniające) będzie sytuacja, w której dojdzie do zmiany danych, które zgłosiliśmy w pierwszym formularzu np. organizacja zacznie zatrudniać osoby na umowę o pracę lub rozwiąże stosunek zatrudnienia z ostatnim pracownikiem, a także gdy założy rachunek bankowy. Wtedy taką zmianę organizacja musi zgłosić w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Zgłoszenie beneficjentów organizacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Obowiązki fundacji po rejestracji to nie tylko czynności związane z formularzem NIP-8 i urzędem skarbowym. Kolejnym stosunkowo nowym obowiązkiem jest wpis beneficjentów fundacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to rodzaj rejestru, w którym znajdują się informacje o osobach fizycznych mających wpływ na funkcjonowanie i strukturę organizacyjną fundacji. Oznacza to, że najczęściej osobami zgłaszanymi do CRBR będą członkowie zarządu fundacji.

Obowiązek zgłaszana informacji do CRBR powstał m.in. poprzez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Do tej pory informację o organizacjach pozarządowych trafiały do rejestrów za pośrednictwem banków lub innych instytucji. Po nowelizacji ustawy musi to zrobić osoba do tego upoważniona np. członek zarządu fundacji. Dotyczy to wszystkich organizacji pozarządowych wpisanych do KRS. Nie ma znaczenia to na jaką skalę działa organizacja, ile przychodu osiąga, czy to, że nie prowadzi już faktycznie działalności.

Termin, w którym należy dokonać zgłoszenia do CRBR to 7 dni od dnia zarejestrowania fundacji w KRS. W takim samym terminie należy również zgłosić każdą zmianę w tym zakresie np. powołanie lub odwołanie członka zarządu fundacji.

Instrukcję jak dokonać zgłoszenia w CRBR znajdziecie tutaj: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.

Co jeszcze warto wiedzieć zanim założysz fundację? Obejrzyj film!

Wsparcie kancelarii

Jeżeli zastanawiacie się jak dokonać zgłoszenia w CRBR lub macie wątpliwości związane z formularzem NIP-8 napisze do nas na nasz adres e-mail: biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

O różnicach pomiędzy fundacją a stowarzyszeniem, możecie przeczytać tutaj: https://legalden.pl/fundacje-a-stowarzyszenia-podobienstwa-i-roznice/.

PODOBNE