WIEDZA

Obsługa prawna fundacji

BLOG

Chcesz założyć fundację, ale nie wiesz jakie wymogi będziesz musiał spełnić po jej założeniu? Prowadzenie fundacji wiąże się ze spełnieniem wielu formalności takich jak np. zgłaszanie zmian do KRS czy prowadzenie księgowości. Poniżej wskazaliśmy, jak wyglądają obowiązki fundacji i na czym polega obsługa prawna fundacji.

NIP i REGON FUNDACJI

Aby móc prowadzić fundację, oprócz numeru KRS, który otrzymasz podczas zarejestrowania organizacji w sądzie rejestrowym, fundacja powinna posiadać również numer NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej. Musisz uzyskać również REGON, czyli numer podmiotu gospodarczego w Rejestrze Gospodarki Narodowej. Oba numery nadawane są przez urząd skarbowy. Numery nadawane są automatycznie po zarejestrowaniu organizacji i ujawniane w rejestrze KRS. W celu pozyskania numerów należy wypełnić formularze i złożyć je do odpowiednich urzędów.

KONTO W BANKU FUNDACJI

Założenie konta w banku dla fundacji jest obecnie niezbędne. Dzięki niemu fundacja może ubiegać się o dotacje, a darczyńcy będą mogli odliczyć od darowizny podstawę opodatkowania. Prowadzenie konta w banku wiąże się zazwyczaj z licznymi opłatami. Przed jego założeniem warto poszukać na rynku korzystnej propozycji, gdyż niektóre banki posiadają specjalne oferty dla organizacji pozarządowych.

ZMIANY W KRS

Zmiany takie jak adres fundacji czy skład zarządu wymagają każdorazowo zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy pamiętać, że oprócz dokumentów potwierdzających decyzję w postaci uchwał, należy wypełnić również w Portalu Rejestru Sądowych odpowiednie formularze.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacje tak samo jak inne podmioty mogą posiadać dane osobowe np. swoich członków, podopiecznych, darczyńców czy współpracowników i pracowników. Fundacja musi wiedzieć jakie dane i w jakim celu zbiera oraz poinformować o tym osoby, których dane posiada.

OBOWIĄZKI KSIĘGOWE FUNDACJI

Wszystkie fundacje, nawet te utrzymujące się tylko ze składek czy darowizn są zobowiązane do prowadzenia księgowości. Księgowość może być prowadzona na zasadzie wolontariatu, zatrudnienia osoby do prowadzenia księgowości lub przekazania księgowości do biura rachunkowego. Jeżeli fundacja nie ma zaprzyjaźnionej osoby, która będzie społecznie prowadziła księgowość, musimy uwzględnić w budżecie fundacji koszty księgowości.

PODATKI

Fundacja, która zatrudnia pracowników na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy o pracę ma obowiązek „zgłosić” pracownika do ZUS w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Następnie musi przekazywać co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Każda fundacja prowadząca pełną księgowość – bez względu na to czym się zajmuje – ma obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i przesłania sprawozdania finansowego. Na sprawozdanie finansowe składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje podatkowe.

UMOWY I REGULAMINY

Współpracując z różnymi podmiotami, ale również w ramach prowadzenia bieżącej działalności, fundacja podpisuje wiele umów i porozumień, a także tworzy regulaminy. Należy pamiętać, że często stopień skomplikowania dokumentów oraz ich zawiłość i prawniczy język wymagać będą ich sporządzenia lub skonsultowania z prawnikiem. Umowa napisana przez profesjonalistę będzie zabezpieczała interesy fundacji i uchroni ją przed negatywnymi konsekwencjami mogącymi powstać w przyszłości. Wobec tego warto zwrócić się o pomoc w tej sprawie do specjalisty.

Fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego, podobnie jak spółki prawa handlowego w ramach swojej działalności, borykają się ze skomplikowanymi problemami prawnymi, finansowymi i rachunkowymi. Jesteśmy Kancelarią, która oferuje pomoc w zakładaniu fundacji oraz jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nastawieni jesteśmy na współpracę długoterminową, wobec czego pomagamy wielu podmiotom w bieżącej obsłudze. W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą w następujące czynności:

  1. Zakładanie fundacji, w tym tworzenie statutów oraz rejestrację w KRS.
  2. Bieżąca obsługa i doradztwo prawne, w tym sporządzenie umów związanych z działalnością fundacji i obsługa organów fundacji.
  3. Obsługa fundacji w zakresie stosunków z jej pracownikami.
  4. Przygotowanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie.
  5. Opiniowanie i projektowanie umów oraz regulaminów.
  6. Bieżące konsultacje prawne.
  7. Reprezentacja w postępowaniach sądowych, w tym prowadzenie spraw w postępowaniu administracyjnym, jak również prowadzenie spraw w postępowaniach przed sądami cywilnymi.
  8. Przeprowadzenie procedur związanych z zakończeniem działalności fundacji i jej likwidacją.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod adresem biuro@legalden.pl.

O tym, co powinien zawierać statut fundacji dowiecie się z niniejszego artykułu https://legalden.pl/statut-fundacji/

PODOBNE