Ułatwienia dostępu

Dziewczyna w lesie, uśmiechnięta

Work-life-fit – czy przyjmie się w Polsce?

Work-life-fit – czy przyjmie się w Polsce?

Czym jest work-life-fit? Czy Polska jest gotowa na ten trend? Jakie korzyści niesie dla pracownika?

Work-life-fit czy też work-life/work-life integration/work-life blending to nowe podejście do równowagi zawodowej i prywatnej. Dziś, gdy granice między pracą a życiem prywatnym coraz bardziej się zacierają, najważniejsze jest znalezienie właściwej równowagi między obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym.

Koncepcja koncentruje się na indywidualnych potrzebach i sytuacjach ludzi. Zamiast dążyć do stałej równowagi, należy pamiętać, że każdy ma różne priorytety. To co odpowiada jednej osobie, nie zawsze będzie dobre dla drugiej. Dla jednych ideałem będzie więcej czasu poświęconego na pracę, a dla innych więcej czasu z rodziną.

Przeczytaj więcej o zmianach w prawie pracy -> https://legalden.pl/prawo-pracy-zmiany/

Work-life-balance a work-life-fit

Work-life-balance opiera się na idei, że praca i życie prywatne powinny być w pełnej harmonii. Czas przeznaczony na obie sfery powinien być mniej więcej równy. To podejście sugeruje, że jedynym sposobem na osiągnięcie satysfakcji i szczęścia w życiu jest wyważenie obu tych aspektów.

W Polsce koncepcja work-life-balance była długo promowana i często postrzegana jako ideał do osiągnięcia. Jednak ze względu na dynamiczne zmiany w świecie pracy, zwłaszcza po pandemii COVID-19, która przyśpieszyła przeniesienie wielu zawodów do świata online, tradycyjna koncepcja równowagi zaczęła być kwestionowana.

Work-life-fit zdaje się lepiej oddawać rzeczywistość Polaków, którzy pracują elastycznie, często łącząc kilka zawodów lub projektów. W kontekście polskim ważne jest także zrozumienie, że tradycyjne wartości, takie jak na przykład rodzina nadal odgrywają kluczową rolę, dlatego elastyczność w dopasowaniu pracy do indywidualnych potrzeb staje się kluczowa. Work-life-fit jest więc raczej dla osób, które potrafią dobrze zarządzać swoją pracą wykonując zadania i pozostając przy tym zmotywowanym i produktywnym.

Korzyści work-life-fit dla pracowników

Elastyczne podejście do pracy pozwoli każdemu skupić się na tym, co jest dla niego naprawdę ważne. Dzięki przyjęciu tej koncepcji przez pracodawców wielu pracowników będzie mogło realizować swoje marzenia o życiu w innym miejscu, np. przeprowadzka na wieś. Pozwoli to także na spełnianiu się w roli rodzica – większa szansa na dostosowanie grafiku dnia do obowiązków rodzicielskich. Młodzi rodzice mieliby też możliwość pracy kilka godzin w tygodniu, co pozwoliłoby im szybciej powrócić na rynek pracy. Dzięki dostosowaniu pracy do życia codziennego pracownicy będą mieli możliwość pogłębiania swojej wiedzy. Wiele kursów i webinarów branżowych odbywa się w godzinach pracy.

Co istotne, elastyczne podejście do pracy to również gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia. Wyrozumiałość przełożonych i pracodawcy w połączeniu z ideą work-life-fit sprawi, że pracownicy będą w lepszej kondycji psychicznej, dzięki czemu będą mniej narażeni na wypalenie zawodowe.

Work-life-fit w Polsce

Nowa koncepcja godzenia pracy z życiem prywatnym to niewątpliwie współczesne wyzwanie na polskim rynku pracy. Poszczególni pracownicy osiągają szczyt swojej efektywności o różnych porach dnia. Dostosowanie godzin i trybu pracy do profesji pracownika może być czynnikiem wspierającym efektywność i dającym poczucie komfortu. Pamiętać jednak należy, że tego rodzaju rozwiązania nie da się wprowadzić we wszystkich zawodach, a do jej realizacji kluczowa jest zmiana podejścia pracodawców. Model wymaga odejścia od dawnych standardów, zmiany procedur oraz otwartości na różnorodne formy świadczenia pracy. Wiele firm boi się powierzyć pracownikowi tak dużą dowolność dysponowania czasem pracy.

O ile koncepcja work-life-balance ma swoich zwolenników i wielu miejscach jest respektowana, o tyle work-life-fit zdaje się lepiej oddawać dzisiejszą rzeczywistość, w której elastyczność i indywidualizacja są coraz ważniejsze. Miejmy nadzieję, że polski rynek pracy, choć głęboko zakorzeniony w tradycyjnych wartościach, również podąży w kierunku przyjęcia tej nowej koncepcji, dostosowując się do potrzeb współczesnych pracowników.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami poprzez naszą stronę internetową -> biuro@legalden.pl 

PODOBNE