Ułatwienia dostępu

fot. Annie Spratt. źródło unsplash

Czy fundacja może być alternatywą dla innych form prowadzenia biznesu?

Czy fundacja może być alternatywą dla innych form prowadzenia biznesu?

Czy fundacja może być alternatywą dla innych form prowadzenia biznesu?

To zależy!       

Od czego?       

Zapraszamy do lektury 😊

Fundacja, zarówno w rozumieniu potocznym jak i prawnym, jest osobą prawną stworzoną  po to aby realizować założone cele społecznie użyteczne.

Tymczasem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) możemy stworzyć w każdym celu prawnie dopuszczalnym, zatem również w takim, który nie jest zorientowany na generowanie zysku.

Czy mimo takiej możliwości wciąż warto założyć fundację zamiast spółki?

Oczywiście, że tak! Fundacja może być traktowana jako alternatywa dla innych form prowadzenia biznesu.

Wśród zalet fundacji w kontekście prowadzenia biznesu wymienić można przede wszystko to, że:

 • fundacja również może zarabiać pieniądze – zarówno poprzez prowadzenie działalności ekonomicznej, jak i OPP,
 • istnieją dodatkowe możliwości pozyskiwania kapitału na działalność społeczną i gospodarczą w fundacji.
 • fundacja nie ma obowiązku płacenia składek ZUS w związku z prowadzeniem fundacji,
 • dochód fundacji, który jest przeznaczony na cele statutowe pokrywające się z celami, o których mówi ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zwolniony jest z podatku dochodowego (art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W tej grupie  znajduje się przede wszystkim: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.
 • fundacja ma mniejszy kapitał na start niż w spółce z o.o.,
 • budowa struktury fundacji jest elastyczniejsza niż w przypadku spółki z o.o.,
 • fundacja jest postrzegana jako podmiot społeczny, a spółka jako podmiot komercyjny,
 • fundacja może korzystać z wielu zniżek dla podmiotów non profit. Przykładowo fundacja może skorzystać z programu Google ad Grants oraz ze zniżek z programu canva.com,
 • większa odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. niż członków zarząd fundacji.

O możliwości i sposobach zarabiania pieniędzy przez fundację przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/czy-fundacja-moze-zarabiac-pieniadze/

Dlatego stojąc przed wyborem założenia fundacji lub spółki z o.o warto zadać sobie kilka pytań:

 • Jak chcesz być postrzegany w obrocie gospodarczym? Jako podmiot komercyjny? Czy może jednak społeczny?
 • Która działalność w tym podmiocie ma mieć charakter dominujący? Społeczna, czy jednak gospodarcza?
 • Czy zależy Ci na możliwości korzystaniu ze zwolnienia ze składki ZUS, podatku dochodowego oraz zniżek w ramach programów kierowanych do podmiotów non profit?
 • Czy chcesz ograniczyć ryzyko członków zarządu tego podmiotu?

Wciąż się zastanawiasz czy fundacja jest alternatywą dla innych form prowadzenia biznesu? Napisz do nas!

Wsparcie kancelarii

Jeżeli potrzebujecie wsparcia lub zastanawiacie się jak zarabiać na fundacji, napiszcie do nas na nasz adres e-mail biuro@legalden.pl.

https://www.facebook.com/LegalDen/posts/pfbid02am48ojuyQm69QbcS51ESiutnUcre1vXFFMzXzX6v1LozfQ3Pu5gtjx8GkVCfLk97l

PODOBNE