WIEDZA

Czym jest dodatek stażowy i komu przysługuje

BLOG

Wielu pracowników jednostek budżetowych oraz prywatnych zakładów pracy zastanawia się, czym jest dodatek stażowy. Czy przysługuje on w przypadku pracy u prywatnego pracodawcy? Wszystko o tym szczególnym składniku wynagrodzenia wyjaśnimy Wam w naszym artykule. 

Co to w ogóle jest dodatek stażowy?

Dodatek stażowy to innymi słowy, dodatek do wynagrodzenia za przepracowane lata. W przypadku pracowników jednostek budżetowych dodatek ten jest obowiązkowy. Po przepracowaniu określonego czasu pracownik otrzymuje po prostu wyższe wynagrodzenie, ponieważ dodatek wypłacany jest zazwyczaj razem z pensją.

Co w takim razie z dodatkiem za staż pracy u pracodawcy prywatnego. Otóż pracodawca prywatny może wprowadzić w swoim zakładzie pracy taki dodatek – wszystko zależy od jego decyzji. Na obecnym rynku pracy prywatne zakłady pracy bardzo rzadko wprowadzają w swój system wynagrodzeń taki składnik wynagrodzenia. Typowy dla jednostek budżetowych dodatek stażowy zastępują innego rodzaju premie i bonusy.

Komu przysługuje dodatek stażowy?

Jak już wspomnieliśmy, dodatek stażowy obowiązkowo przysługuje pracownikom jednostek budżetowym, czyli np. kolejarzom, nauczycielom, pracownikom wymiaru sprawiedliwości, żołnierzom czy pielęgniarkom.

Po jakim czasie przysługuje i ile wynosi?

W znacznej większości państwowych zakładów pracy dodatek należy się po 5 latach pracy. Jeżeli chodzi o sposób jego wyliczania, każda jednostka budżetowa operuje innym systemem. Zazwyczaj wynosi on 5% wynagrodzenia podstawowego. Dodatek ten wzrasta z każdym rokiem pracy o 1%. Jednak jego maksymalna wysokość do 20%. Oznacza to, że nawet pracując w jednym zakładzie przez 30 lat, nasz bonus za przepracowane lata będzie wynosił 20%.

Wyjątek – nauczyciele

W przypadku dodatku dla nauczycieli wypłacany on jest już po 4 latach pracy – również obowiązuje stawka maksymalna 20%. Często zdarza się tak, że nauczyciel zatrudniony jest w kilku szkołach – wtedy okres zatrudnienia liczony jest dla każdego miejsca pracy osobno. Jeżeli nauczyciel pracuje w jednej szkole 5 lat, a w drugiej 6 to do wynagrodzenia w każdej z nich otrzymuje odpowiednio 5% i 6% dodatku do wynagrodzenia podstawowego.

Dodatek stażowy u pracodawcy prywatnego – ile wynosi?

Dodatek stażowy u pracodawcy prywatnego nie jest uregulowany w przepisach. Pracodawca może sam określić np. w regulaminie, ile wynosi dodatek i kiedy będzie przysługiwał pracownikom. Taka informacja może też znaleźć się w umowie o pracę, dlatego należy zwracać uwagę na wszystkie zapisy dotyczące wynagrodzenia i jego składników.

Jak zostanie nam wypłacony dodatek stażowy?

Najczęściej stosowaną metodą wypłaty dodatku jest wypłacenie go wraz z wynagrodzeniem podstawowym, jednak może być on też wypłacany w innym dniu. Wszystko zależy od wewnętrznej procedury zakładu pracy.

Wsparcie Kancelarii

Jeżeli macie jakieś pytania związane z dodatkiem stażowym, napiszcie do nas na nasz adres email: biuro@legalden.pl Na pewno pomożemy.

O tym co zrobić po zwolnieniu z pracy, przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/co-zrobic-po-zwolnieniu-z-pracy/

PODOBNE